Kamarai vélemény a gazdaságvédelmi akciótervről

A teljes kamarai hálózat közösen véleményezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondozásában elkészített Gazdaságvédelmi Akciótervet, amelyről egy 18 oldalas szakmai vélemény született, számos kiegészítéssel, további javaslattal ellátva. 

Jelen Közleményben a számos javaslat közül csupán néhányat emelünk ki, tekintettel arra, hogy valamennyi terület még további, részletes egyeztetést igényel.

 

A kamarai rendszer általános megállapításai:

1. Valamennyi intézkedés mihamarabbi bevezetése szükséges. Gondoskodni kell a jogi szabályozás folyamatos, valós élethez történő igazításáról. 

2. Az állami intézkedések akkor érik el társadalmilag és gazdaságilag is a céljukat, ha nem egy-egy ágazatot/szektort/csoportot kiemelve, azokra vonatkozóan tartalmaznak pozitív lépéseket, hanem összességében, minden nehéz helyzetbe került vállalkozás és család számára nyújtanak támogatást: tehát a korlátozás alá került szektorok teljeskörű támogatása szükséges. Akiket kényszerű bezárásra ítéltek és/vagy a gazdasági és üzleti folyamatok összefüggése okán kényszerültek bezárásra, azok támogatása teljeskörűen, cégmérettől – vállalkozási formától – alágazattól függetlenül támogatni szükséges, gyors és konkrét pénzügyi forrásokkal. 

3. A vállalkozások méretére és ágazatokra önálló mátrix rendszerű támogatási programot kell megalkotni, nem szabad összemosni különböző súlyú és méretű ágazatokat, mikro- és multinacionális cégeket.

4. A családi vállalkozások és mikro és KKV-k támogatása kiemelt jelentőséggel bír.  

 

Javaslatok:

• Álláskeresési portál kialakítása, állami irányítással, kamarai részvétellel. 

• A Munkahelyvédelmi Bértámogatás rendszerének kiegészítése, nagyságrendjének növelése, úgy, hogy minden rászoruló vállalkozás – a teljes leállásra, bezárásra kényszerülők is – támogatása megvalósuljon, lehetőség szerint minél hamarabb (a vállalkozásoknak azonnali támogatásra van szükségük), a támogatás mértékének differenciálása mellett.

• Azoknál a vállalkozásoknál, ahol az árbevétel visszaesés meghaladja az 50%-ot kiemelten fontos az állami szerepvállalás, a támogatás biztosítása.

• A KFI foglalkoztatott esetén egy TEÁOR kör megalkotása javasolt, valamint a mérnöki foglalkozás mellett kiterjeszteni javasoljuk a kedvezményt minden felsőfokú természettudományi, gazdasági, mérnöki, orvosi egyetemi végzettséggel rendelkező és KFI területen/munkakörben dolgozó munkavállalóra.  

• Az adó- és járulékfizetési kötelezettség rugalmas átütemezése.

• A 47/2020 (III.18.), a 61/2020 (III.23.), valamint a 68/2020 (III.26.) kormányrendeletekben nevesített egyes szakmák, TEAOR számmal azonosított tevékenységek számára kihirdetett kedvezmények kiterjesztése.

• A tanuló foglalkoztatása során felmerülő juttatások finanszírozásának újragondolása. 

• A munkanélküli ellátás (álláskeresési járadék) folyósítási idejének felülvizsgálata.

• A szabad felhasználású diákhitel konstrukció kiterjesztése a középfokú szakképzésben résztvevőkre is.

• Az új vállalkozás indításának támogatása.

• Az OKJ-s képzések felülvizsgálata, annak a járvány okozta gazdasági szükségletekhez való igazítása.

• A szakmunkásképző intézetek fejlesztése.

• A munkahelyteremtésben jelenjen meg a közmunkaprogram, és történjen meg annak országos keretszámának és forrásszükségletének felülvizsgálata.

• További infrastrukturális fejlesztések elindítása.

• Robotizálás támogatása minden iparágban.

• Új hazai és uniós pályázati kiírások szükségessége.

• Kedvezményes és egyszerű IT eszközbeszerzési támogatás, pályázat kiírása.

• Beruházások támogatása.

• Új termékek fejlesztésének támogatása.

• Az állami támogatások szükségességét minden gazdasági ágazatra vonatkozóan meg kell vizsgálni. 

• Decentralizált iparfejlesztési programok elindítása.

• SZÉP kártya konstrukció felülvizsgálata, a jelenlegi válsághoz való hangolása.

• Azon vállalkozások kiemelt támogatása, amelyek a magyar egészségipar innovációján alapuló külföldi rendszereket valósítanak meg.

• Ipari beruházás és lakásépítés ösztönzése.

• HIPA és építményadó rendszerének újragondolása.

• Kedvezményes hitelekkel javasoljuk támogatni a magyar építőipar export piacikon történő megjelenését.

• A határmenti hazai megyék határmenti és határon átnyúló közlekedési lehetőségeinek bővítése.

• A vasúthálózat fejlesztése áruforgalmi célra, a mellékvonalak, iparvágányok kiépítésével. 

• A támogatott hitelek felhasználási körét ki kell szélesíteni.

• A kedvezményes hitel és tőkeforrás körében kiemelten kellene kezelni a mikro- és kisvállalkozásokat. 

• Széchenyi kártya program továbbfejlesztése: Krízis Kártya és Innovációs Kártya.

• A meglévő/beadott/elnyert pályázatok támogatási és előleg összegeit sürgősséggel gyorsítva ki kell fizetni a vállalkozásoknak. 

• A hitel- és tőkeprogramokhoz javasolható az állami garancia biztosítása, mint megfelelő biztosíték, mivel a cégek saját vagyona általában már jelzáloggal terhelt, javasolható a garancia díjának minimalizálása vagy elengedése, mivel ezek is jelentős összegek jelenleg.

• A tőkeprogram célkitűzései között kiemelten szerepeljen a KKV szektor hitelképességének biztosítása. 

• A faktoring szolgáltatások állami támogatása.

• Javasoljuk, hogy a betegszabadság idejére 100%-os táppénz legyen biztosítva úgy, hogy a különbözetet a TB fedezze.

• Javasoljuk a 13. havi nyugdíjak még ez évben megkezdődő és 2021-ben lezáruló visszavezetését, mivel ez a két év lesz a legnehezebben túlélhető a nyugdíjasok számára. 

• A bölcsődei ellátás támogatását javasoljuk kiterjeszteni az óvodákra is.