Új utazási szabályok jöhetnek februártól az EU-ban

Az Európai Tanács ajánlást fogadott el a Covid19-világjárvány alatti biztonságos szabad mozgás megkönnyítésére vonatkozó koordinált megközelítésről. A korábbi ajánlás helyébe lépő dokumentum figyelembe veszi az átoltottság jelentős növekedését, valamint az uniós digitális Covid-igazolvány gyors bevezetését. 2022. február 1-jén lép hatályba, akárcsak a digitális Covid-igazolványról szóló rendeletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktus, amely 270 napos elfogadási időszakot ír elő az oltási igazolványok tekintetében.

Az új ajánlás értelmében a Covid19-cel összefüggésben hozott intézkedések alkalmazásakor az érintett személy helyzetét kell figyelembe venni, nem pedig az adott régió helyzetét – azon területek kivételével, ahol a vírus nagyon nagy mértékben terjed. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb tényezőként az utazónak az uniós digitális Covid-igazolvány által tanúsított oltásait, teszteredményét vagy gyógyultsági státuszát kell figyelembe venni. A személyközpontú megközelítés jelentősen egyszerűsíteni fogja az alkalmazandó szabályokat, valamint egyértelműbbé és kiszámíthatóbbá teszi az utazás feltételeit.

Személyközpontú megközelítés

Az uniós digitális Covid-igazolvánnyal rendelkező utazókra nem vonatkozhatnak a szabad mozgást érintő további korlátozások.

Az uniós digitális Covid-igazolvány a következőket tartalmazhatja:

  • oltási igazolvány egy európai szinten jóváhagyott oltóanyag felvételéről, amennyiben az alapoltási sorozat utolsó adagjának beadása óta legalább 14 nap, de legfeljebb 270 nap telt el, vagy amennyiben az érintett személy emlékeztető adagot kapott. A tagállamok elfogadhatják a nemzeti hatóságok vagy a WHO által jóváhagyott oltóanyagokra vonatkozó oltási igazolványokat is,
  • az utazást megelőzően legfeljebb 72 órával kapott negatív PCR-teszteredmény, vagy az utazás előtt legfeljebb 24 órával elvégzett, negatív eredményű antigén gyorsteszt,
  • gyógyultsági igazolvány, amely azt igazolja, hogy legfeljebb 180 nap telt el az első pozitív teszteredmény időpontja óta.

Azok számára, akik nem rendelkeznek uniós digitális Covid-igazolvánnyal, elő lehet írni, hogy az érkezést megelőzően vagy legfeljebb 24 órával az érkezést követően tesztet végezzenek. Az alapvető feladatot ellátó utazók, azok az utazók, akiknek az utazása alapvetően szükséges, a külföldre ingázó munkavállalók és a 12 év alatti gyermekek mentesülnek e követelmény alól.

Az uniós régiók térképe

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) továbbra is közzé kell tennie a tagállami régiók térképét, színkódokkal (zöld, narancs, piros, sötétpiros) jelezve a fertőzés potenciális kockázatát. A térkép a regisztrált esetek 14 napos arányán, az átoltottsági arányon és a tesztelési arányon alapul.

A tagállamoknak ezen térkép alapján intézkedéseket kell hozniuk a sötétpirossal jelölt területekre irányuló vagy onnan kiinduló utazásra vonatkozóan, mivel e területeken a vírus nagyon nagy mértékben terjed. Legfontosabb intézkedésként szorgalmazniuk kell minden ilyen területre irányuló és onnan kiinduló, nem alapvetően szükséges utazás elhalasztását, és elő kell írniuk az ilyen területekről érkező, oltási vagy gyógyultsági igazolvánnyal nem rendelkező személyek számára, hogy indulás előtt tesztet végezzenek, majd érkezésük után karanténba vonuljanak.

Ezen intézkedések alól fel kell menteni az alapvető feladatot ellátó utazókat, azokat az utazókat, akiknek az utazása alapvetően szükséges, a külföldre ingázó munkavállalókat és a 12 év alatti gyermekeket.

Vészfékmechanizmus

Az új ajánlás megerősíti az aggodalomra okot adó vagy figyelmet érdemlő új variánsok megjelenésekor alkalmazandó vészfékmechanizmust. Ha egy tagállam egy új variáns megjelenése esetén korlátozásokat vezet be, a Tanács a Bizottsággal szorosan együttműködve és az ECDC támogatásával felülvizsgálja a helyzetet. A variánsokra vonatkozó új bizonyítékok rendszeres értékelése alapján a Bizottság felvetheti továbbá, hogy a Tanács tartson megbeszélést a témában.

E megbeszélés során a Bizottság javasolhatja, hogy a Tanács állapodjon meg az érintett területekről kiinduló utazásra vonatkozó koordinált megközelítésről. Minden olyan helyzetet, amelynek nyomán intézkedések meghozatalára került sor, rendszeresen felül kell vizsgálni.

Háttér

Továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik annak az eldöntése, hogy a népegészség védelme érdekében korlátozzák-e a szabad mozgást, a koordináció azonban elengedhetetlen e területen. A Tanács 2020. október 13-án ajánlást fogadott el a Covid19-világjárványra való reagálás keretében a szabad mozgás korlátozására vonatkozó összehangolt megközelítésről, majd azt 2021. február 1-jén és 2021. június 14-én aktualizálta. Az ajánlás közös kritériumokat állapít meg és közös keretet hoz létre az utazók esetében alkalmazható intézkedésekre vonatkozóan.

A Tanács ajánlása jogilag nem kötelező erejű, és az abban foglaltak végrehajtásáért változatlanul a tagállami hatóságok felelősek.

Forrás: az Európai Tanács Sajtóközleménye, 2022. január 25.