Új kapacitásbővítő GINOP Plusz pályázat indul januárban

A legújabb GINOP Plusz felhívásra a leghátrányosabb helyzetű régiók (köztük a dél-alföld régió) vállalkozásai pályázhatnak majd 10 és 150 millió forint közötti támogatásra. A támogatás technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére nyerhető el, ami kiegészíthető lesz egyéb fejlesztési célok megvalósításával. A tervezet november 28-ig véleményezhető IDE kattintva.

A megjelent tervezet alapján a pályázat főbb paraméterei:

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Azon mikro-, kis- és középvállalkozások

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg fejlesztéseiket.

Mire fordítható a támogatás?

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 • Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét)
  (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges.

Támogatás összege: 10 000 000 – 150 500 000 Ft

Támogatás intenzitása: maximum 70%

A támogatási kérelmet 2022. január 17. 08:00 órától 2022. január 24. 12:00 óráig van lehetőség benyújtani.