Új európai innovációs menetrend

Az Európai Bizottság új európai innovációs menetrendet fogadott el, amelynek célja, hogy Európát a mélytechnológiai innováció és induló vállalkozások új hullámának élmezőnyébe juttassa. A menetrend segítségével Európa új technológiákat fejleszthet ki a legsürgetőbb társadalmi kihívások kezelésére, és elősegítheti e technológiák piacra lépését. Az új európai innovációs menetrend célja, hogy Európának vezető szerepet biztosítson a globális innovációs színtéren. Európa olyan hellyé akar válni, ahol a legkiválóbb tehetségek a legjobb vállalatokkal dolgoznak együtt, és ahol a virágzó mélytechnológiai innováció globális erejű áttörő megoldásokat hoz létre Európa-szerte.

Az innováció – és különösen az áttörést jelentő kutatást-fejlesztést és nagy tőkebefektetést igénylő mélytechnológiai innováció – élén Európa meg fogja szilárdítani a zöld és digitális átállás alakításában betöltött szerepét. A mélytechnológiai innováció erősíteni fogja Európa vezető szerepét a technológiák terén, és segíti majd az innovatív megoldások létrejöttét az olyan sürgető társadalmi kihívások tekintetében, mint például az éghajlatváltozás és a kiberfenyegetések. E megoldások várhatóan előnyösek lesznek valamennyi ágazat számára, a megújuló energiáktól az agrártechnológián át az építőiparig, a mobilitási szektorig és az egészségügyig. Mindez hozzájárul majd az élelmezésbiztonsági kérdések kezeléséhez, az energiafüggőség csökkentéséhez, az emberek egészségének javulásához és gazdaságaink versenyképesebbé tételéhez. Az Oroszország által indított agresszív háború súlyos következményei még sürgetőbbé tették ezeket a kérdéseket, és stratégiai politikai változásokat tettek szükségessé az EU jólétének és biztonságának garantálása érdekében.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Meg kell erősítenünk innovációs ökoszisztémáinkat, hogy emberközpontú technológiákat dolgozhassunk ki. Az elmúlt évek kemény munkájára építő új innovációs menetrend elősegíti majd a digitális és zöld gazdaságra való gyorsabb átállást. A digitális szférában, valamint a fizika és a biológia területeiben gyökerező menetrend lehetővé teszi majd az olyan sürgető problémák kezelését, mint például a fosszilis tüzelőanyagoktól való függés megszüntetése vagy az élelmiszer-ellátás fenntartható módon történő biztosítása.”

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos így nyilatkozott: „Az új európai innovációs menetrend lehetővé teszi majd, hogy az innovátorok, az induló és növekvő vállalkozások és innovatív kezdeményezéseik világviszonylatban is az élre törjenek. Több mint egy éven keresztül konzultáltunk az érdekelt felekkel, így az innovációs ökoszisztémák vezető szereplőivel, induló vállalkozásokkal, unikornisokkal, női vállalkozókkal, valamint a kockázatitőke-ágazatban, a felsőoktatásban és a magánszférában dolgozó nőkkel. Velük együtt a mélytechnológiai innováció és az induló vállalkozások fellegvárává tesszük Európát.”

Az európai vállalkozói szellemre, a tudományos kiválóságra, az európai egységes piac erejére és a demokratikus társadalmakra építve az új innovációs menetrend különösen az alábbiakra törekszik:

  • az európai induló és növekvő innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása, például a kiaknázatlan magántőkeforrások mozgósítása és a jegyzési szabályok egyszerűsítése révén;
  • jobb feltételek biztosítása ahhoz, hogy az innovátorok szabályozói tesztkörnyezetekben új ötleteket próbálhassanak ki;
  • „regionális innovációs völgyek” létrehozásának elősegítése, ami Európa-szerte – így a fejlődésben lemaradt régiókban is – megerősíti és jobban összekapcsolja az innovációs szereplőket;
  • a tehetségek Európába vonzása és megtartása többek között egymillió mélytechnológiai tehetség képzése, a női innovátorok fokozott támogatása és az induló vállalkozások munkavállalóinak innovatív részvényopciói révén;
  • a szakpolitikai keret javítása egyértelműbb terminológia, mutatók és adatkészletek, valamint a tagállamoknak nyújtott szakpolitikai támogatás révén.

Az új európai innovációs menetrend 25 célzott fellépést határoz meg öt kiemelt kezdeményezés keretében. E kezdeményezések a következők:

  • A növekvő vállalkozások finanszírozása arra ösztönzi majd az intézményi és egyéb európai magánbefektetőket, hogy az európai mélytechnológiai induló vállalkozásokba ruházzanak be, és azok növekedéséből profitáljanak.
  • Az innováció kísérleti terek és közbeszerzések útján történő támogatása jobb keretfeltételek megteremtésével, többek között a szabályozás kísérleti megközelítéseivel (pl. szabályozói tesztkörnyezetekkel, ún. próbapadokkal, élő laboratóriumokkal és innovatív megoldásokra irányuló közbeszerzéssel) segíti majd az innovációt.
  • Az európai innovációs ökoszisztémákban zajló innováció felgyorsítása és megerősítése keretében az EU regionális innovációs völgyek létrehozását fogja támogatni, és segíteni fogja a tagállamokat és a régiókat abban, hogy legalább 10 milliárd eurót fordítsanak konkrét régióközi innovációs projektek támogatására többek között a kulcsfontosságú uniós prioritásokra irányuló mélytechnológiai innováció terén. Segítséget nyújt továbbá a tagállamoknak abban, hogy a kohéziós politika és a Horizont Európa eszközeinek integrált felhasználásával valamennyi régióban előmozdítsák az innovációt.
  • A mélytechnológiai tehetségek támogatása, vonzása és megtartása keretében számos kezdeményezés fogja biztosítani az alapvető mélytechnológiai tehetségek Unión belüli képzését és Unióba történő áramlását. E kezdeményezések közé tartozik az induló és növekvő vállalkozások gyakornoki programja, az induló és innovatív vállalkozásokat segítő uniós tehetségbázis az EU-n kívülről származó tehetségek felkutatására, a vezetői pozíciót betöltő és vállalkozó nők szerepének megerősítését célzó program, valamint az induló vállalkozások munkavállalóinak részvényopcióit érintő úttörő kezdeményezés.
  • A szakpolitikai eszközök javítása kulcsfontosságú lesz a megbízható, összehasonlítható adatkészletek és az egységes fogalommeghatározások (induló vállalkozás, növekvő innovatív vállalkozás) kidolgozásához és felhasználásához, amelyek Unió-szerte minden szinten adatokkal szolgálhatnak a szakpolitikák számára, és az Európai Innovációs Tanács fórumán keresztül európai szinten jobb szakpolitikai koordinációt biztosíthatnak

Az EU-n belüli innováció előmozdítása érdekében már elvégzett érdemi munkára építve az új európai innovációs menetrend arra törekszik, hogy összehangolt intézkedéseivel Unió-szerte felgyorsítsa az innováció fejlesztését és bővítését.

Háttér-információk

Az innovációs politika olyan kulcsfontosságú szakpolitikai terület, amelyhez jelentős uniós kezdeményezések és beruházások kapcsolódnak.

E szakpolitikát kiegészíti az Európai Kutatási Térséggel (EKT) kapcsolatos munka, amelynek célja a kutatás és innováció európai egységes piacának kiépítése. Az e közleményben javasolt, öt kiemelt terület köré csoportosuló intézkedések ki fogják aknázni az EU egységes piacának erősségeit, az erős ipari bázist, a tehetségeket, a stabil intézményi hátteret és a demokratikus társadalmakat, hogy ösztönözzék a mélytechnológiai innovációt Európában, és kihasználják a kettős átállás és a jövőben szükséges stratégiai autonómia által kínált lehetőségeket.

A mélytechnológiai innováció a legmodernebb tudományokban, technológiákban és mérnöki tudományokban gyökerező, a digitális szféra, a fizika és a biológia eredményeit ötvöző innováció, amely képes arra, hogy átalakító erejű megoldásokat találjon globális problémákra. Az egyre nagyobb számban megjelenő európai induló vállalkozások mélytechnológiai innovációi a gazdaság egészében ösztönözhetik az innovációs tevékenységet.

Az uniós innovációs szakpolitika eszköztára az évek során bővült, és ezzel együtt az intézményi környezet is megváltozott. Az „Innovatív Európa” pillérrel a Horizont Európa program már meglévő és új eszközöket is létrehozott az induló és növekvő innovatív vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatására. A 2021-ben létrehozott és 10 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező Európai Innovációs Tanács (EIC) célja az innováció támogatása a teljes innovációs életciklus során, a kutatás korai szakaszától az igazoló vizsgálatokon és a technológiatranszferen át az induló vállalkozások és a kkv-k finanszírozásáig és bővítéséig. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) további feladatokat vállalt, és új tudományos és innovációs társulásokat (TIT-ek) hozott létre többek között a kulturális és kreatív ágazatban. Ennek keretében nagyobb hangsúlyt fektet a regionális egyenlőtlenségek kezelésére, és a felsőoktatási intézmények vállalkozási és innovációs kapacitásának növelésére törekszik. A Horizont Európa európai innovációs ökoszisztémákra vonatkozó kezdeményezés keretében az EU célja továbbá, hogy összekapcsoltabb és hatékonyabb innovációs ökoszisztémákat hozzon létre a vállalatok növekedésének támogatására, az innováció ösztönzésére, továbbá a nemzeti, regionális és helyi innovációs szereplők közötti együttműködés elősegítésére.

Az Ukrajna elleni orosz invázió miatt egyre sürgetőbbé vált az innováció megerősítése. További támogatások is szükségessé váltak az ukrán innovációs közösség – tudósok és kutatók – számára, akik kulcsfontosságú szerepet töltenek be az uniós kutatásban és innovációban. Az EU az Európai Innovációs Tanács keretében 20 millió euróval támogatja az ukrán induló vállalkozásokat. A támogatás kiegészíti a folyamatban lévő „Európai Kutatási Térség Ukrajna számára” (ERA4Ukraine), a Horizon4Ukraine és az EKT Ukrajna számára elnevezésű kezdeményezést, valamint a Marie Skłodowska-Curie-cselekvések (MSCA) keretében a lakóhelyüket elhagyni kényszerült ukrán kutatók számára létrehozott, 25 millió euró összegű célzott ösztöndíjprogramot.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. július 5.