Hasznos szoftverek az Európai Bizottságtól

Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el a nyílt forráskódú szoftverekre vonatkozóan. Ezek a szabályok lehetővé teszik, hogy a Bizottság szoftvermegoldásai nyilvánosan hozzáférhetők legyenek, ha az a polgárok, a vállalatok vagy más közszolgálatok javát szolgálhatja. A nyílt forráskódú szoftvereknek és hardvereknek az uniós gazdaság technológiai függetlenségére, versenyképességére és innovációjára gyakorolt hatásáról szóló közelmúltbeli bizottsági tanulmány kimutatta, hogy a nyílt forráskódú technológiákba való beruházás átlagosan négyszer magasabb megtérülést eredményez. A Bizottság szolgálatai most már sokkal rövidebb idő alatt és kevesebb papírmunkával tudják majd közzétenni a birtokukban lévő szoftverek forráskódjait.

Johannes Hahn költségvetési és igazgatásügyi biztos a következőket mondta: „A nyílt forráskód nagy előnyökkel jár egy olyan területen, ahol az EU vezető szerepet játszhat. Az új szabályok növelni fogják az átláthatóságot, és hozzásegítik a Bizottságot, valamint a polgárokat, a vállalatokat és a közszolgálatokat Európa-szerte, hogy élvezhessék a nyílt forráskódú szoftverfejlesztés előnyeit. Ha a szoftverfejlesztés és az új funkciók kidolgozása közösen történik, az csökkenti a társadalomra háruló költségeket, hiszen a mások által létrehozott fejlesztéseket is felhasználhatjuk. Ez fokozhatja a biztonságot is, mivel a szoftvereket a hibák és a biztonsági hiányosságok tekintetében külső független szakértők ellenőrzik.”

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos hozzátette: „A Bizottság arra törekszik, hogy példát mutasson Európa digitális átállása terén. Az új szabályokkal a Bizottság jelentős értéket fog teremteni a vállalkozások, a startupok, az innovátorok, a polgárok és a közigazgatási szervek számára azáltal, hogy szoftvermegoldásait nyílt forráskódúvá teszi. A bizottsági forráskódokat nyilvánosan elérhetővé tevő mai határozat várhatóan az innovációt is fellendíti majd.”

A nyílt forráskódú szoftverek egyik példája az eSignature, amely egy sor olyan ingyenes szabvány, eszköz és szolgáltatás összefoglaló neve, amelyek segítik a közigazgatási szerveket és a vállalkozásokat abban, hogy felgyorsítsák az összes uniós tagállamban jogilag érvényes elektronikus aláírások létrehozását és ellenőrzését.

Egy másik példa pedig egy jogszabály-szerkesztő szoftver, a LEOS (Legislation Editing Open Software), amelyet a Bizottság a jogi szövegek megírásához használ. Az eredetileg a Bizottságnak kidolgozott LEOS-t most Németországgal, Spanyolországgal és Görögországgal szoros együttműködésben fejlesztik tovább.

A Bizottság összes nyílt forráskódú szoftvere egy helyen

A Bizottság nyílt forráskódú szoftvereit egyetlen adattárban fogja elérhetővé tenni a hozzáférés és az újrafelhasználás megkönnyítése érdekében. Ezt megelőzően azonban minden szoftverrel kapcsolatban ellenőrizni fogják, hogy nem jelentenek-e a biztonsággal vagy a titoktartással kapcsolatos kockázatot, rendben vannak-e adatvédelmi szempontból, illetve nem sértik-e harmadik felek szellemitulajdon-jogait.

Ez a döntés hozzájárul számos egyéb intézkedés előmozdításához, illetve jobbá tételéhez:

- A szoftverek nyílt forráskódú licenc alapján történő terjesztéséhez a továbbiakban nem lesz szükség külön bizottsági határozatra.
- A Bizottság szolgálatai a lehetséges mértékben fokozatosan felül fogják vizsgálni a már ezen új szabályok elfogadása előtt kifejlesztett szoftvereket, hogy azonosítsák azokat, amelyek a Bizottságon kívül is hozzáadott értéket teremthetnek.
- A Bizottság mostantól fogva lehetővé teszi szoftverfejlesztői számára, hogy a munkájuk részeként már kidolgozott fejlesztésekkel hozzájáruljanak a nyílt forráskódú projektekhez.
- A Bizottság már most is több száz szoftverprojektet oszt meg nyílt forráskódúként, amelyek eredetileg többek között az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, az Eurostat, az Interoperábilis Európa program (az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra vonatkozó program, régi nevén ISA²-program) és a Közös Kutatóközpont céljaira lettek kifejlesztve.

Háttér-információk

Az EU digitális stratégiája a polgárok és a vállalkozások szolgálatába hivatott állítani a digitális átállást, és emellett hozzájárul azon cél eléréséhez is, hogy Európa 2050-re klímasemleges legyen. Ursula von der Leyen elnök a Bizottság digitalizációját kiemelt kérdésként kívánja kezelni, hogy ösztönözze a digitális transzformációt, valamint gondoskodjon arról, hogy a Bizottság jó példával járjon elöl.

Ezek a szabályok a nyílt forráskódú szoftverekkel kapcsolatban a 2020–2023-as időszakra meghatározott bizottsági stratégiát követik. A stratégia egyik vezérelve a „Gondolkozz nyíltan!”, amely a nyílt forráskód átalakító, innovatív és együttműködésre ösztönző erejének kiaknázására és megsokszorozására irányul, ideértve a kapcsolódó alapelveket és a nyílt forráskódú szoftverek kidolgozásának módszereit is. A stratégia egyúttal hozzájárul a Bizottság átfogó stratégiájának, az európai digitális stratégiának és a Digitális Európa programnak a céljaihoz is.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. december 8.