Európai Zöld megállapodás

Az Európai Bizottság magyarországi képviseletének oldalán megjelentek az Európai Zöld megállapodással kapcsolatos információk és kapcsolódó dokumentumok.

Az anyagok között találunk magyar nyelvű leírást az Európai Zöld megállapodás 2030-as, illetve 2050-es klímacéljaival kapcsolatosan. Van időrendi áttekintés az egyes direktívákkal kapcsolatban, illetve az Európai Bizottság magyarországi képviselete összegyűjtötte a kapcsolódó szakpolitikai területeket, aktualitásokat és a témához kapcsolódó Uniós dokumentumokat is, így az oldal átfogó képet nyújt az EU klímapolitikájával kapcsolatban.

Az éghajlatváltozás és a környezet károsodása egzisztenciális veszélyt jelent Európa és az egész világ számára. Ahhoz, hogy mi itt Európában eredményesen kezelni tudjunk az ezzel összefüggő kihívásokat, új növekedési stratégiára van szükségünk, mely az EU gazdaságát olyan modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá alakítja át, ahol:

- az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke 2050-re nettó nullára csökken;
- a gazdaság növekedése független az erőforrás-felhasználástól;
- mindenkinek esélye van az érvényesülésre, és nincsenek elmaradott térségek.

Az európai zöld megállapodás utat mutat számunkra ahhoz, hogyan tehetjük fenntarthatóvá Európa gazdaságát. Ez csak akkor fog sikerülni, ha az éghajlati és környezeti kihívásokat lehetőségként kezeljük minden szakpolitikai területen, és ha gondoskodunk róla, hogy a gazdasági átállás mindenkivel szemben igazságos legyen, és ne legyenek vesztesei a folyamatnak.

Intézkedések

Az európai zöld megállapodás cselekvési tervet vázol fel a következőkre:

- az erőforrások hatékony felhasználásának elősegítése a tiszta, körforgásos gazdaságra való átállás révén;
- a biológiai sokféleség helyreállítása és a környezetszennyezés mértékének csökkentése.

A terv meghatározza a szükséges beruházásokat és a rendelkezésre álló finanszírozási eszközöket, és kifejti, hogyan lehet biztosítani azt, hogy az átmenet méltányos és inkluzív legyen.

Az EU 2050-re klímasemlegessé szeretne válni. Ezt a politikai vállalást az európai klímarendeletettel javasolja jogilag kötelezővé tenni.

Ahhoz, hogy teljesüljön a klímasemlegességi cél, minden gazdasági ágazatnak cselekednie kell. Együttes feladataink a következők:

- beruházás a környezetbarát technológiákba;
- az innováció előmozdítása az ipari szereplők körében;
- tisztább, olcsóbb és egészségesebb közlekedési formák bevezetése, mind az egyéni, mind a tömegközlekedésben;
- az energiaágazat széntelenítése;
- az épületek energiahatékonyságának biztosítása;
- együttműködés nemzetközi partnereinkkel a világszintű környezetvédelmi szabványok javítása érdekében.

Az EU pénzügyi és technikai támogatást nyújt azoknak, akiket a legnagyobb kihívás elé állítja a zöld gazdaságra való átállás. Az ún. méltányos átállási mechanizmus legalább 100 milliárd eurót fog mozgósítani a 2021–2027-es időszakban a leginkább érintett régiók megsegítésére.

További részletek és kapcsolódó dokumentumok EZEN A LINKEN találhatók. 

Forrás: az Európai Bizottság magyarországi képviseletének oldala, 2021. május 27.