Fellendült az uniós export

Az uniós kereskedelmi megállapodások és a nemzetközi kereskedelmi szabályok hatékony végrehajtása és érvényesítése 2020-ban 5,4 milliárd euróval növelte az uniós exportot. Ez megerősíti, hogy az Európai Bizottság erőfeszítései kifizetődőek. A kézzelfogható eredmények közé tartozik például a kereskedelem útjában álló akadályok felszámolása, a tisztességtelen nemzetközi kereskedelmi gyakorlatok kezelése, valamint a kereskedelem és a fenntartható fejlődés terén tett előrelépés. Az elmúlt évben a Bizottság további jogi eszközöket is kialakított annak érdekében, hogy megerősítsük az EU azon képességét, hogy megvédje kulcsfontosságú érdekeit és nyitott stratégiai autonómiáját.

A Bizottság által most közzétett, a végrehajtásról és érvényesítésről szóló első átfogó éves jelentés ismerteti, hogy milyen intézkedéseket tett a Bizottság – az uniós vállalkozásokkal, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel szoros partnerségben – a piacok nyitottságának fenntartása és annak érdekében, hogy az uniós kereskedelmi partnerek teljesítsék kötelezettségvállalásaikat. A jelentés négy kiemelt területre terjed ki: (1) Az uniós kereskedelmi megállapodások kínálta lehetőségek maradéktalan kiaknázása; (2) A kereskedelmi megállapodások kisvállalkozások általi kihasználásának támogatása; (3) A kereskedelmi akadályok kezelése; (4) A kereskedelmi kötelezettségvállalások érvényesítése vitarendezés útján.

Valdis Dombrovskis, a Bizottság ügyvezető alelnöke és a kereskedelempolitikáért felelős biztos így nyilatkozott: „A határozott kereskedelempolitika azt jelenti, hogy biztosítjuk, hogy partnereink eleget tegyenek nemzetközi kötelezettségvállalásaiknak, és ezáltal közvetlen pozitív hatások érjék az európai vállalkozásokat és munkahelyeket. Amint azt ez a jelentés is mutatja, mindkét területen tényleges előrehaladást érünk el. A nemrég kinevezett uniós kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő teljes mértékben a kereskedelmi megállapodásaink érvényesítésére és végrehajtására, valamint arra összpontosít, hogy az európai gazdaság gerincét képező kkv-ink maximális mértékben kiaknázzák a kereskedelmi megállapodásban rejlő lehetőségeket. Hamarosan előterjesztjük azokat a javaslatokat, amelyek kereskedelmi érdekeink további védelme érdekében egy új eszközt kívánnak bevezetni a kényszerítő intézkedések ellen.”

Az elmúlt évben a Bizottság határozott fellépése tovább egyszerűsítette az uniós exportot és megvédte a legfontosabb uniós érdekeket. A következőkre került sor:

  • A Bizottság 22 partnerországban 33 kereskedelmi akadályt szüntetett meg.
  • Az európai vállalkozások 2020-ban 4 milliárd euróval nagyobb értékben exportáltak ahhoz képest, mint amennyire az elmúlt 5 évben felszámolt akadályok fennmaradása esetén lehetőségük lett volna.
  • A Bizottság elindította a piacra jutást segítő, Access2Markets elnevezésű díjnyertes online platformját, amely 584 000 kkv számára nyújt alapvető támogatást ahhoz, hogy könnyebben és gyorsabban exportálhassanak. Az elmúlt év során a vállalatok nagy lelkesedést mutattak az EU határain túli kereskedelemre vonatkozó egyértelmű és gyakorlati információk iránt: mindössze egy év alatt több mint 1,5 millió látogatója volt a platformnak.
  • A 2020 novemberében a panaszok benyújtásához létrehozott egyablakos ügyintézési pont átalakította annak módját, ahogyan a vállalkozások és az érdekelt felek jelezhetik a Bizottság felé a kereskedelmi akadályokat, illetve a kereskedelmi és fenntartható fejlődési kötelezettségvállalások partnerországok általi megszegését. Az új rendszeren keresztül már 29 hivatalos panasz érkezett, amelyeket a Bizottság jelenleg vizsgál.
  • A Bizottság – a WTO vagy az uniós kereskedelmi megállapodások keretében – több vitarendezési intézkedés terén is előrehaladást ért el, többek között a munkavállalói jogok terén. Az intézkedések által érintett kereskedelmi partnerek és ágazatok között volt Törökország és a gyógyszeripari termékek, Indonézia és a nyersanyagok, valamint Ukrajna és a faanyag. 2021 januárjában a Bizottság az EU–Dél-Korea kereskedelmi megállapodás munkajogi kérdéseit érintő első kétoldalú vitájában sikeresen védte meg érdekeit, melynek következtében Dél-Korea lépéseket kényszerült tenni a munkavállalók jogainak védelme érdekében fontos ILO-egyezmények megerősítése és végrehajtása felé.

A Bizottság az elmúlt évben is határozott lépéseket tett jogainak és értékeinek határozottabb érvényesítése terén, hogy megfelelőbben védhesse érdekeit. Az érvényesítés és a végrehajtás további javítása céljából fontos jogszabályokat is véglegesít:

  • A 2020 októbere óta hatályos, közvetlen külföldi befektetésre vonatkozó új átvilágítási mechanizmus lehetővé teszi az uniós tagállamok és a Bizottság számára, hogy tudomást szerezzenek az ügyletekről, valamint együttműködjenek és összehangolják fellépéseiket e külföldi befektetésekkel kapcsolatban. A tagállamok megoszthatják véleményüket arról is, hogy egy másik tagállamban végrehajtott beruházások milyen hatással lehetnek a saját területükön a biztonságra és/vagy a közrendre. A Bizottság is megteheti ugyanezt, ha úgy ítéli meg, hogy egyes beruházások valószínűleg egynél több tagállam biztonságát vagy közrendjét érintik, vagy hogy azok biztonsági vagy közrendi okokból valószínűleg uniós érdekű projekteket vagy programokat érintenek.
  • 2021 szeptemberében hatályba léptek az EU aktualizált exportellenőrzési szabályai. Az új keret megerősíti a kettős felhasználású technológiák kivitelének ellenőrzésére irányuló képességünket, és nagyobb autonómiát biztosít ebben az Unió számára.
  • A Bizottság jogalkotási javaslatot készít elő egy új, kényszerítő intézkedések elleni eszközre vonatkozóan, amely lehetővé teszi az EU számára, hogy reagáljon más országok azon kísérleteire, hogy az EU-t vagy annak tagállamait szakpolitikai változtatásokra kényszerítsék.
  • A Bizottság nemzetközi közbeszerzési eszközre tett javaslatot, amely elő fogja segíteni, hogy egyenlő versenyfeltételek alakuljanak ki a globális közbeszerzési piacon. Ezt jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyalja.
  • Hasonlóképpen, a külföldi támogatások egységes piacon kifejtett potenciális torzító hatásainak kezelését célzó új eszköz előkészítése is folyamatban van. Az új eszköz célja, hogy bármilyen piaci helyzetben hatékonyan lehessen kezelni az egységes piacon belül torzító hatással járó és az egyenlő versenyfeltételeket károsító külföldi támogatásokat.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. október 27.