Elképzelések a vámunió jövőjéhez

A vámunió kihívásaival foglalkozó „bölcsek” munkacsoportja jelentést terjesztett elő, hozzájárulva az EU vámuniójának jövőjéről szóló széles körű, intézményközi vitához. A munkacsoportot Paolo Gentiloni biztos tavaly szeptemberben bízta meg azzal, hogy innovatív megoldásokat javasoljon a vámunió legsürgetőbb problémáira.

A csoport jelentése szerint a vámuniót jobban fel kell készíteni az olyan jövőbeli kihívások kezelésére, mint a kereskedelmi forgalom növekedése és az új kereskedelmi modellek megjelenése, a technológiai fejlemények, a zöld átállás, a geopolitikai környezet változása és a biztonsági kockázatok.

A munkacsoport tíz intézkedéscsomag végrehajtását javasolja 2030-ig, melyek:

  • a vámeljárások, a felelősségi körök, a kötelezettségek és a vámunió irányításának reformja;
  • az adatok új megközelítése, vagyis a vámáru-nyilatkozatok jelentőségének csökkentése, jobb minőségű adatok beszerzése kereskedelmi forrásokból, valamint egységes adatbeviteli pont biztosítása a vámalakiságokhoz a vállalkozások számára;
  • átfogó együttműködési keret kialakítása a vámunión belüli jobb adatmegosztás érdekében a piacfelügyeleti hatóságok, a bűnüldöző szervek és az adóhatóságok bevonásával;
  • egy Európai Vámhivatal létrehozása a Bizottság szerepének kiegészítése és a tagállamok munkájának támogatása érdekében;
  • az engedélyezett gazdálkodói rendszer reformja és kiterjesztése;
  • új felelősségi és bizalmi keret létrehozása, amelyben a vállalkozások az uniós piachoz való kereskedelmi hozzáférés érdekében engedélyezett gazdálkodói státuszt kérnek. A kis méretű, nem kereskedelmi szállítmányokat továbbra is a hagyományos módon érkeztetnék, de nem élveznének elsőbbséget, és ellenőrzésük tükrözné „nem megbízható” státuszukat;
  • az e-kereskedelemben a 150 eurós vámmentességi küszöbérték eltörlése, egyszerűsített vámmértékek alkalmazása;
  • az uniós vámeljárások kizöldítése, vagyis az eljárások digitalizálása, a termékek behozatala kapcsán a fenntarthatóság jegyében előírt tilalmak és korlátozások megfelelő végrehajtásának biztosítása, valamint esetleg a Vámigazgatások Világszervezete Harmonizált Rendszere szerinti nómenklatúra reformja annak érdekében, hogy a nemzetközi kereskedelemben előnyben részesítendő környezetbarát termékek megfelelően kerüljenek besorolásra;
  • a vámigazgatási szervek erőforrásainak erősítése, továbbképzése és felszerelése, hogy teljes potenciáljukat a feladataik ellátására fordíthassák;
  • a vámbevétel-kiesés évente történő becslése a vámbevételek beszedésének jobb kezelése érdekében.

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos szerint: „Mind a világjárvány, mind Ukrajna megszállása rávilágított arra, hogy a vámhatóságok mekkora szerepet játszanak a válságkezelésben. Közreműködnek a humanitárius segítségnyújtás megkönnyítésében és az Oroszországgal szembeni szankciók megfelelő végrehajtásának biztosításában. A hatékony vámkezelés és ellenőrzés alapvető az uniós polgárok és vállalkozások védelméhez, ugyanakkor segítenie kell a növekedéshez és a fellendüléshez kulcsfontosságú jogszerű kereskedelmet. A kapott javaslatok jelentős segítséget jelentenek a vámuniónak a jövő kihívásaira való felkészítéséhez.”

Arancha González Laya, a „bölcsek” munkacsoportjának elnöke így nyilatkozott: „Jelentésünk sürgeti az európai vámhivatalok szervezeti felépítésének és felszereltségének megreformálását. A közös külső határ védelmét biztosító, erős vámunió elengedhetetlen Európa stratégiai autonómiájához, kereskedelméhez, valamint biztonsági és védelmi törekvéseihez. Ha nem cselekszünk, gyengül az európai polgárok védelme, az európai vállalkozások versenyképessége és az EU biztonsága.”

A munkacsoport jelentése súlyos problémaként azonosította a tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó jogszabályok közös gyűjteményének hiányát, ami eltérő tagállami megközelítésekhez és gyakorlatokhoz vezet. E probléma megoldása érdekében a Bizottság ma közzétette a hatályos uniós szintű tilalmak és korlátozások gyűjteményét. E gyűjteménynek gyakorlati eszközként kell szolgálnia az uniós intézmények és a nemzeti hatóságok, valamint más érdekeltek számára.

A következő lépések

A munkacsoport ajánlásait meg kell vitatni az Európai Parlamenttel és a tagállamokkal. A 2020. évi vámügyi cselekvési tervben bejelentetteknek megfelelően a Bizottság a tagállamok részvételével vitacsoportot hoz létre az ajánlások megvitatására és megvalósítására. A hozzászólások és az érdekelt felekkel folytatott szélesebb körű konzultációk alapján a Bizottság az év végéig vámreform-csomagot terjeszt elő.

Háttér-információk

A vámunió az egységes piac sarokköve. Biztosítja az EU határainak biztonságát, megvédi az uniós polgárokat a tiltott és veszélyes áruktól, úgymint a fegyverektől, a kábítószerektől, a veszélyes játékoktól és a környezetkárosító termékektől, ugyanakkor megkönnyíti a kereskedelmet a világ többi részével.

Az EU a világkereskedelem 15%-át bonyolítja. 2020-ban az EU külső partnerekkel folytatott kereskedelmének értéke 3,7 billió eurót tett ki. A nemzetközi kereskedelem ekkora volumenének kezelése érdekében 2020-ban több mint 2000, napi 24 órában és évi 365 napon dolgozó uniós vámhivatal foglalkozott több mint 1 069 millió árucikk behozatalával, kivitelével vagy továbbításával. A 2020-ban beszedett vámok összege 24,8 milliárd euró volt.

A „bölcsek” munkacsoportja független, magas szintű csoport, amelynek tagjai a politika, az ipar, a kereskedelem és a tudományos élet képviselői. Jelentését teljes függetlenségben készítette el, miután több hónapot töltött a vámeljárások különböző szempontok szerinti vizsgálatával, valamint konzultált az uniós, nemzeti és nemzetközi érdekeltekkel. A tagság teljes felsorolása elérhető az interneten.


Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2022. március 31.