Csaknem 900 millió eurós magyar intézkedéscsomag kapott zöld utat

Az Európai Bizottság három, közel 900 millió eurós összköltségvetésű magyar támogatási intézkedést hagyott jóvá, amelyek a koronavírus-járvány közepette a magyar gazdaság támogatására irányulnak. A programokat a Bizottság által 2020. március 19-én elfogadott és 2020. április 3-án módosított ideiglenes keret alapján hagyták jóvá.

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így fogalmazott: „A három, közel 900 millió eurós összköltségvetésű intézkedés lehetővé teszi Magyarország számára, hogy akár 5000 különböző méretű vállalatot tudjon támogatni a koronavírus-járvány alatt és után az azonnali likviditási szükségleteik kielégítésében, pénzügyi terheik enyhítésében és a munkahelyek megőrzésében. Szorosan együttműködünk a tagállamokkal annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti támogatási intézkedések összehangolt és hatékony módon, az uniós szabályokkal összhangban kerüljenek bevezetésre.”

A magyar támogatási intézkedések

Magyarország az ideiglenes keret alapján három, közel 900 millió eurós teljes költségvetésű támogatási intézkedésről értesítette a Bizottságot, melyek a koronavírus-járvány által érintett vállalatokat hivatottak támogatni.

A három program keretében az állami támogatás i. közvetlen támogatások, ii. hitelgaranciák, valamint iii. kedvezményes hitelkamatlábak formájában valósul meg. Az intézkedések a koronavírus-járvány miatt gazdasági nehézségekkel és likviditáshiánnyal küzdő kis- és középvállalkozások (kkv-k) és nagyvállalatok számára egyaránt elérhetőek lesznek. A támogatási programokból várhatóan akár 5000 vállalkozás profitál majd.

A támogatások célja, hogy a koronavírus-járvány által különösen érintett vállalatok számára elegendő likviditást biztosítsanak az azonnali működőtőke- és beruházási szükségleteik fedezésére, hogy a járvány alatt és után is folytathassák tevékenységüket, beruházásokat eszközölhessenek és megtarthassák alkalmazottjaikat.

A Bizottság megállapította, hogy a magyar intézkedések összhangban vannak az ideiglenes keretben meghatározott feltételekkel. Így különösen:

- A közvetlen támogatások esetében az elsődleges mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozások számára nyújtott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 eurós névértéket, a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetében a 120 000 eurót, a többi ágazatban működő vállalkozás esetében pedig a 800 000 eurót, valamint ii. a támogatás nem nyújtható olyan vállalkozások számára, amelyek már 2019. december 31-én is nehéz helyzetben voltak.

- A hitelgaranciák esetében a támogatást három alintézkedésen keresztül fogják célba juttatni, melyek a kkv-knak, kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatoknak és nagyvállalatoknak nyújtanak 80-90% közötti garanciafedezetet és ennek megfelelően kiigazított garanciadíjakat. A kkv-k számára garanciával biztosított hitelösszegek 3 millió euróra korlátozódnak, míg a kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatok esetében ezt az összeget 15 millió euróra korlátozzák.

- A kedvezményes hitelkamatlábak esetében a hitelkockázati felárak összhangban vannak az ideiglenes keretben meghatározottakkal és összegzésre kerülnek az alkalmazandó alapkamatlábbal Magyarország esetében.

A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a magyar támogatási intézkedések az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával és az ideiglenes keretben meghatározott feltételekkel összhangban szükségesek, megfelelőek és arányosak egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetéséhez.

Ennek alapján a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta az intézkedéseket.

Háttér-információk

Az Európa Bizottság ideiglenes keretet fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az állami támogatási szabályok keretében előirányzott rugalmasság teljes mértékű kihasználását a gazdaságnak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából. A 2020. április 3-án módosított ideiglenes keret a tagállamok által nyújtható alábbi típusú támogatásokról rendelkezik:

Közvetlen támogatások, tőkeinjekciók, szelektív adókedvezmények és előlegek 100 000 euróig az elsődleges mezőgazdasági ágazatban működő vállalatoknak, 120 000 euróig a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalatoknak és 800 000 euróig az összes többi ágazatban működő vállalatnak sürgős likviditási szükségleteik kielégítése céljából. A tagállamok vállalatonként 800 000 eurós névértékig a kockázat 100%-át fedező kamatmentes kölcsönöket vagy hitelgaranciákat is nyújthatnak, kivéve az elsődleges mezőgazdasági ágazatot és a halászati és akvakultúra-ágazatot, ahol a korlát vállalatonként 100 000 euró, illetve 120 000 euró.

Állami hitelgaranciák a vállalkozások felvett hiteleire: annak biztosítása érdekében, hogy a bankok továbbra is nyújtsanak hiteleket azoknak az ügyfeleknek, akiknek erre szükségük van. Ezek az állami garanciák a hitelkockázatok akár 90%-át is fedezhetik annak érdekében, hogy segítsék a vállalkozásokat az azonnali működőtőke- és beruházási igények fedezésében.

A vállalkozásoknak nyújtott kedvezményes állami hitelek, a vállalkozások számára kedvező kamatozással. Ezekkel a hitelekkel a vállalkozások az azonnali működőtőke- és beruházási szükségleteiket tudják fedezni.

Biztosítékok az állami támogatásokat a reálgazdaságnak közvetítő bankok számára, hogy a szóban forgó támogatás a bankok ügyfeleinek és nem maguknak a bankoknak nyújtott közvetlen támogatásnak minősül, továbbá iránymutatás arra vonatkozóan, hogy hogyan korlátozható minimálisra a bankok közötti verseny torzulása.

Állami rövid lejáratú exporthitel-biztosítás valamennyi ország számára, anélkül, hogy az érintett tagállamnak bizonyítania kellene, hogy az adott ország ideiglenesen „nem piacképes”.

A koronavírussal kapcsolatos kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása a jelenlegi népegészségügyi válság kezelése érdekében közvetlen támogatások, visszatérítendő előlegek vagy adókedvezmények formájában. A tagállamok közötti együttműködés ösztönzése céljából többlettámogatás nyújtható a határon átnyúló projektekhez.

Tesztelő létesítmények építésének és felskálázásának támogatása a koronavírus elleni küzdelem szempontjából releváns termékek (ideértve az oltóanyagokat, a lélegeztetőgépeket és a védőruházatot) fejlesztése és tesztelése érdekében, azok első ipari hasznosításáig. Ez közvetlen támogatás, adókedvezmény, visszafizetendő előleg és veszteségfedezeti garancia formájában történhet. A vállalkozások többlettámogatásban részesülhetnek, ha beruházásukat több tagállam támogatja, és ha a beruházás a támogatás nyújtását követő két hónapon belül befejeződik.

A koronavírus elleni küzdelem szempontjából releváns termékek gyártásának támogatása közvetlen támogatás, adókedvezmény, visszafizetendő előleg és veszteségfedezeti garancia formájában. A vállalkozások többlettámogatásban részesülhetnek, ha beruházásukat több tagállam támogatja, és ha a beruházás a támogatás nyújtását követő két hónapon belül befejeződik.

Célzott támogatás az adófizetés elhalasztása és/vagy a társadalombiztosítási járulék felfüggesztése formájában a járvány által legsúlyosabban érintett ágazatok, régiók vagy vállalkozástípusok esetében.

A munkavállalók utáni bértámogatás formájában nyújtott célzott támogatás a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett ágazatokban vagy régiókban működő olyan vállalkozások bérköltségeihez, amelyek a koronavírus-járvány miatt egyébként kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani.

Az ideiglenes keret lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy valamennyi támogatási intézkedést kombinálják egymással, kivéve az ugyanazon hitel tekintetében nyújtott és az ideiglenes keretben meghatározott küszöbértékeket meghaladó hiteleket és garanciákat. Lehetővé teszi továbbá a tagállamok számára, hogy az ideiglenes keret alapján nyújtott valamennyi támogatást összekapcsolják az elsődleges mezőgazdasági ágazatban működő vállalatok esetében három pénzügyi év alatt legfeljebb 25 000 euró, a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalatok esetében három pénzügyi év alatt legfeljebb 30 000 euró, az összes többi ágazatban működő vállalatok esetében pedig három pénzügyi év alatt legfeljebb 200 000 euró összegű de minimis támogatás nyújtásának meglévő lehetőségeivel. A tagállamoknak ugyanakkor kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy elkerülik az ugyanazon vállalatokat célzó támogatási intézkedések indokolatlan halmozását annak érdekében, hogy a támogatást azok tényleges szükségletei kielégítésére korlátozzák.

Az ideiglenes keret továbbá az Unió állami támogatásra vonatkozó szabályaival összhangban kiegészíti a már a tagállamok rendelkezésére álló, számos más lehetőséget a koronavírus-járvány társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. A Bizottság 2020. március 13-án elfogadta a COVID-19-járvány nyomán hozott összehangolt gazdasági válaszintézkedésekről szóló közleményt, amely meghatározta ezeket a lehetőségeket. A tagállamok például olyan, általánosan alkalmazható változtatásokat eszközölhetnek a vállalkozások javára (például adók halasztott fizetése vagy a csökkentett munkaidő támogatása minden ágazatban), amelyek nem tartoznak az állami támogatási szabályok hatálya alá. Emellett kártalaníthatják is a vállalkozásokat a koronavírus-járvány közvetlen következményeként elszenvedett károkért.

Az ideiglenes keret 2020. december végéig lesz érvényben. A jogbiztonság érdekében a Bizottság ezen időpont előtt értékelni fogja, hogy a keret érvényességét meg kell-e hosszabbítani.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság az SA.57064 ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az interneten és a Hivatalos Lapban az állami támogatásokkal kapcsolatban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke a State Aid Weekly e-News hírlevélben található.

A koronavírus-világjárvány gazdasági hatásainak kezelése érdekében a Bizottság által megállapított ideiglenes keretre és egyéb intézkedésekre vonatkozó további információk itt találhatók.

Forrás: az Európai Bizottság sajtószolgálata, 2020.április 29.

Szerző: Hegedűs-Szabó Irén
2020.05.04.