BREXIT kárenyhítő pályázati program

A BREXIT során kárt szenvedett magyar vállalkozások számára 22 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási forrás válik elérhetővé a Brexit Alkalmazkodási Tartalék keretéből (Brexit Adjustment Reserve - BAR).

A támogatás célja az Egyesült Királyság EU-s vámunióból történő 2020. december 31-i kilépése okán fellépő negatív hatások kompenzálása, valamint az gazdasági szereplők új piaci környezethez történő alkalmazkodásának támogatása.

A támogatást illetően az Európai Bizottság elvárása, hogy a BAR keretében tett intézkedéseknek fejleszteniük kell az érintett vállalatokat, nem pedig csupán a veszteségeiket fedezni.

A támogatás igénybe vételének jogosultjai és néhány főbb feltétele: (a teljesség igénye nélkül)

- mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok
- 3 lezárt, teljes üzleti év
- kettős könyvvitelt vezető magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozások (melyek nem tartoznak a KATA hatálya alá) vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
- a támogatás feltétele a BREXIT-ből közvetlenül származtatott – dokumentumokkal vagy hitelt érdemlően igazolt – 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és vélhetően felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása
- igényelhető összeg: min. 3 millió Ft - max. a pályázó által a BREXIT nyomán 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült – azok rendelkezésre állásakor dokumentumokkal és hitel érdemlőden igazolt veszteség

Előzetes regisztráció:

Az érdeklődő vállalkozásoknak online van lehetőségük előzetes regisztrációra 2021. szeptember 18-tól 2021. szeptember 30-ig az Előregisztrációs lap kitöltésével.

Az online regisztrációs adatlap kötelező mezőinek kitöltésével véglegesített regisztráció nem előfeltétele a pályázat-benyújtásnak, azonban a regisztrált szervezetek a pályázatok értékelése során előnyt élveznek.

Ennek célja, hogy az érdeklődő magyar vállalkozások bemutathassák az őket ért azon negatív hatásokat, amelyeket az Egyesült Királyság Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedtek el, továbbá jelezhessék az ennek nyomán fellépő támogatási igényüket a megadott kárszámítási módszertan segítségével. Az összegyűjtött adatok révén a kárszámítási koncepció EU általi jóváhagyását követően kidolgozásra és megjelentetésre kerül a részletes pályázati felhívás.

A részletes pályázati felhívás megjelenése, a pályázat benyújtásának ideje:

A részletes pályázati felhívás közzététele: 2021. október 1. 08:00
Helye: https://www.palyazat.gov.hu

Pályázat benyújtási idő: 2021. október 11. - 2021. november. 21. 24:00 óráig

Benyújtás az elektronikus kitöltő program segítségével lehetséges.

A pályázatok benyújtásának feltételeit az október 1-jén megjelenő részletes pályázati felhívás tartalmazza majd.
A pályázás módjának teljes szövege

Módosított pályázati felhívás (2021.12.21.)