Átláthatóbb tudományos munka az élelmiszerláncban

2021. március 27-től lépett életbe az élelmiszerláncban használt uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról szóló rendelet. Az Európai Bizottság rendeletre irányuló javaslatát 2019-ben, egy európai polgári kezdeményezést követően fogadták el. A rendelet hatálybalépése nemcsak az uniós élelmiszer-biztonsági politika korszerűsítése terén jelent fontos előrelépést, de kiváló példát is nyújt arra, hogy az európai polgári kezdeményezéseknek közvetlen politikai hatásuk lehet.

Az új szabályok, melyek javítani fogják az élelmiszerekre vonatkozó uniós kockázatértékelés átláthatóságát, a polgárok számára komoly aggodalomra okot adó termékek széles körére terjednek ki. A rendelet növelni fogja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA) benyújtott tanulmányok megbízhatóságát, objektivitását és függetlenségét, és nagyobb szerepet biztosít a tagállamoknak az EFSA irányításában.

Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos így nyilatkozott: „Erősíti a fogyasztói bizalmat, ha átláthatóbbá tesszük az EU tudományos munkáját az élelmiszerek területén. Az új átláthatósági szabályok közvetlen választ jelentenek a polgárainktól kapott jelzésekre. Olyan időszakban léptetjük életbe ezeket a szabályokat, amikor a Bizottság „a termelőtől a fogyasztóig” stratégián keresztül komoly kötelezettséget vállal a nagyobb fenntarthatóság biztosítására. Az élelmiszer-előállításnak és -fogyasztásnak nem csak a mi egészségünket kell szolgálnia, de a bolygónkét is.”

Bernhard Url, az EFSA ügyvezető igazgatója a következőket mondta: „Kitüntetett pillanat ez az uniós élelmiszer-biztonsági rendszer szempontjából. Az EFSA hálás a jogalkotóknak azért a különleges lehetőségért, hogy munkánkat jobban megismertethetjük a polgárokkal és az érdekelt felekkel, egyszersmind profitálhatunk munkafolyamataink és gyakorlataink fokozottabb ellenőrzéséből. Az elmúlt néhány évben jelentős erőforrásokat fordítottunk arra, hogy az új rendszerre való átállás valamennyi résztvevő számára a lehető leggördülékenyebb és leginkluzívabb legyen.”

Nagyobb átláthatóság

Az uniós kockázatértékelési folyamat korai szakaszában proaktív módon nyilvánosságra kell hozni minden benyújtott tudományos elemzést és adatot. Erre egy könnyen hozzáférhető formátumban kerül sor az EFSA honlapjának e célra fenntartott részén (kivéve, ha az adatok bizalmas jellege miatt ez nem lehetséges).

Ezen túlmenően az EFSA, mielőtt levonná tudományos konklúzióit, nyilvános konzultációt indít, valamint minden érintett partnerrel egyeztet annak megállapítására, hogy rendelkezésre állnak-e további releváns tudományos adatok vagy elemzések.

Nagyobb függetlenség

Az iparág által benyújtott tanulmányok minőségét, megalapozottságát és függetlenségét egy sor intézkedés fogja biztosítani.

Az uniós szintű engedélyezési kérelmek vagy bejelentések alátámasztására megrendelt elemzéseket az érintett vállalkozóknak és laboratóriumoknak még a benyújtást megelőző szakaszban be kell jelenteniük az EFSA-nak. Az intézkedés célja, hogy az engedélyért folyamodó vállalatok minden lényeges információt ismertessenek, és ne tartsák vissza a kedvezőtlen eredményt tartalmazó elemzéseket.

A következő négy évben a Bizottság tényfeltáró látogatásokat fog tenni a laboratóriumokban annak értékelése céljából, hogy ezek betartják-e az EFSA-hoz a kérelmezési eljárás keretében benyújtott vizsgálatokra és tanulmányokra vonatkozó előírásokat. A látogatásoknak köszönhetően a Bizottság felfedheti és szükség esetén korrigálhatja az előírásoknak való meg nem felelést vagy az egyéb hiányosságokat.

Az elmúlt hónapokban az EFSA segítséget nyújtott partnereinek az új intézkedések jobb megértéséhez és az azokra való felkészüléshez. Sokféle segédanyagot – például animációs oktatóanyagokat – készített, válaszolt a „gyakran ismételt kérdésekre” és számos képzést szervezett.

Jobb irányítás

A tagállamok nagyobb szerepet fognak játszani az EFSA irányításának és tudományos együttműködésének javításában, valamint hosszú távú működési fenntarthatóságának biztosításában.

Az EFSA irányításában részt vesznek majd a tagállamok, az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a civil társadalom és az élelmiszerlánc-érdekcsoportok képviselői is, akik 2022. július 1-jétől kezdhetik meg a közös munkát az igazgatótanácsban.

Ezen túlmenően a jogszabály gondoskodik róla, hogy a tagállamok aktívabban vegyenek részt az EFSA tudományos színvonalának emelésében azáltal, hogy a legjobb független szakértőket bocsátják az EFSA rendelkezésére.

A következő lépések

Az Európai Bizottság, az EFSA és az uniós tagállamok jelenleg a rendelet utolsó elemeinek megalkotásán munkálkodnak: ki kell dolgozni egy általános tervet a következetes kockázatközlésre a kockázatelemzési folyamat egésze tekintetében.

Háttér-információk

A bizottsági javaslat 2018. április 11-én került benyújtásra azt követően, hogy az Európai Bizottság válaszolt a „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől” európai polgári kezdeményezésre, valamint hogy a minőségi jogalkotási programmal összhangban lezárta az általános élelmiszerjogi rendelet célravezetőségi vizsgálatát. A javaslatot a két társjogalkotó, a Tanács és az Európai Parlament kevesebb mint 15 hónap alatt, 2019 júniusában fogadta el.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. március 25.