A határok átjárhatóságának a gyors és teljes helyreállítását kérik

Az Európai Parla,mment álláspontja szerint a mozgás szabadságának megőrzéséhez és az EU gazdasági helyreállításához elengedhetetlen, hogy gyorsan és koordináltan visszatérjünk a teljeskörűen működő schengeni övezethez.

A képviselők 520 szavazattal, 86 ellenszavazattal és 59 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban aggasztónak találják a még mindig fenntartott ellenőrzést a schengeni övezet egyes belső határszakaszain. A Parlament a korlátozások kedvezőtlen hatásától is féltik az európaiakat és vállalkozásaikat.

A képviselők hangsúlyozzák, hogy a teljeskörűen működő schengeni övezethez való gyors és koordinált visszatérés kulcsfontosságú a mozgás szabadságának fenntartásához, amelynek megvalósulta az európai integráció egyik legnagyobb eredménye. Az övezet működése az Unió járvány utáni gazdasági talpraállásában is kritikus szerepet játszik. A képviselők az egyes tagállamok egymás közötti, uniós szinten nem egyeztetett kétoldalú megállapodásai ellen foglalnak állást, és kiemelik: a határok újranyitása során nem lehet nemzetiség alapján különbséget tenni a belépni szándékozók között.

A képviselők emellett sürgős egyeztetést kérnek egy ún. schengeni helyreállítási tervről annak érdekében, hogy az ideiglenes belső határellenőrzés ne állandósuljon. A tervnek a járvány egy esetleges második hulláma esetére vészforgatókönyvet is tartalmaznia kellene.

Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanyolország)

„Ugyan jó hír, hogy egyre többfelé megszűnik az ellenőrzés a belső határokon, de a korlátozások megszüntetésének módja hagy kivánnivalót maga után. Ha nem térünk vissza a teljeskörűen működőképes schengeni övezethez, akkor a helyreállítás egyik fontos támaszáról mondunk le. A mozgás szabadságához, a megkülönböztetésmentes utazáshoz, a kölcsönös bizalomhoz és a szolidaritáshoz való visszatalálás nagyon fontos az Unió alapvető értékei szempontjából" - mondta az állampolgári ügyi bizottság elnöke és az állásfoglalás jelentéstevője.

Schengen jövője: új igazgatási struktúra és a bővítés kérdése

A képviselők hangsúlyozzák, hogy középtávon végig kell gondolni, hogyan fokozható a tagállamok közötti bizalom, és el kell érni, hogy a schengeni térséget valóban európai szinten igazgassák. Az új kihívások fényében a képviselők kérik a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a schengeni zóna irányításának reformájra vonatkozóan. A képviselők felkérik a Tanácsot és a tagállamokat, hogy tegyék teljesebbé a schengeni integrációt, és engedélyezzék Bulgária, Románia és Horvátország schengeni csatlakozását.

Háttér

A tagállamok elkezdték a koronavírus-járvány miatt az Unió belső határain bevezetett ellenőrzések fokozatos megszüntetését és az ezzel kapcsolatos utazási korlátozások felszámolását. A Bizottság a belső ellenőrzések megszüntetését június 15-ra kérte a schengeni tagállamoktól, és az utazók számára Re-open EU címmel internetes oldalt indított naprakész információval.

Bulgária, Horvátország, Ciprus, írország és Románia kivételével valamennyi uniós tagállam része a schengeni övezetnek. Rajtuk kívül Unión kívüli országként Izland, Norvégia, Svájc és Lichtenstein csatlakozott a zónához, amely a ezen a héten ünnepli a 35. évfordulóját. A belső határellenőrzés nélküli övezetet létrehozó megállapodást 1985. június 14-én írták alá a luxemburgi Schengenben.

Forrás: az Európai Parlament sajtóközleménye - 2020. június 22.