A digitális évtizedhez vezető út

Annak biztosítása érdekében, hogy az EU az uniós értékekkel összhangban elérje a digitális transzformációra irányuló célkitűzéseit, az Európai Tanács és az Európai Parlament ideiglenes megállapodásra jutott „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai programról - derül ki az Európai Tanács az alábbiakban olvasható sajtóközleményéből. 

A határozat célja, hogy a polgárokat és a vállalkozásokat szolgáló inkluzív és fenntartható digitális politikákkal megerősítsük az EU digitális vezető szerepét. Ehhez a program olyan konkrét digitális célokat határoz meg a készségek, a biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák, a vállalkozások digitális transzformációja és a közszolgáltatások digitalizálása terén, amelyeket az Unió az évtized végéig el kíván érni. A szakpolitikai program a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködésen alapuló új irányítási formát vezet be annak érdekében, hogy közösen teljesítsék az uniós törekvéseket.

"Ez a program hozzá fog járulni a modern, versenyképes, digitalizált, virágzó és képzett társadalomhoz, valamint a jól célzott digitális transzformációhoz. Felgyorsítja majd az uniós ipar fejlődését, korszerűsíti a közszférát és megkönnyíti a polgárok életét. A digitális készségek és a fejlett infrastruktúra alapvető fontosságúak társadalmunk biztonsága és rezilienciája szempontjából." - jelentette ki Ivan Bartoš, digitalizációért felelős miniszterelnök-helyettes, regionális fejlesztési miniszter.

Az ideiglenes megállapodás pontosítja számos, a programban szereplő általános célkitűzés meghatározását, hangsúlyt fektetve az alapvető jogok, az átláthatóság és a biztonság megerősítésére, valamint a digitális készségek előmozdítására. A Bizottság a tagállamokkal együtt meghatározza majd az egyes digitális célkitűzésére vonatkozó uniós szintű pályákat, a tagállamok pedig a nemzeti pályákat és a stratégiai ütemterveket fogják kidolgozni, hogy a 2026-ban esedékes felülvizsgálatig meg lehessen valósítani e célokat. Az előrehaladást a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) alapján fogják nyomon követni, és a Bizottság értékelni fogja a digitális évtized helyzetéről szóló éves jelentésében. A több országra kiterjedő projektek fogalmát szintén egyértelműbbé teszi a szöveg. Ezek olyan nagyszabású projektek, amelyek egyesítik az uniós, nemzeti és magánforrásokat olyan eredmények elérése érdekében, amelyeket egy tagállam sem tudna egyedül megvalósítani. A szakpolitikai program elő fogja segíteni a beruházásokat olyan területeken, mint a nagy teljesítményű számítástechnika, a közös adatinfrastruktúra és -szolgáltatások, a blokklánc, az alacsony energiaigényű processzorok, az 5G-folyosók páneurópai fejlesztése, a digitális készségekre irányuló csúcstechnológiai partnerségek, a biztonságos kvantuminfrastruktúra és a kiberbiztonsági központok hálózata, a digitális közigazgatás, a tesztelési létesítmények és a digitális innovációs központok. Az ideiglenes megállapodás a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködési mechanizmusról is rendelkezik.

Következő lépések

A ma létrejött ideiglenes megállapodást most a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. A Tanács részéről a cseh elnökség a tervek szerint jóváhagyás céljából a lehető leghamarabb be fogja nyújtani a megállapodást az Állandó Képviselők Bizottságának (Coreper).

Háttér

A „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized megvalósításának európai módja” című, 2021. március 9-i bizottsági közlemény egy arra vonatkozó elképzelést vázol fel, hogy az EU 2030-ra miként tudná sikeresen megvalósítani a digitális transzformációt. Az EU arra törekszik, hogy digitálisan szuverén legyen egy nyílt és összekapcsolt világban, és olyan digitális politikákat folytasson, amelyek lehetővé teszik az emberek és a vállalkozások számára, hogy emberközpontú, inkluzív, fenntartható és virágzó digitális jövőt építsenek.

Az Európai Tanács a 2021. március 25-i következtetéseiben hangsúlyozta a digitális transzformáció fontosságát az Unió talpraállása, jóléte, biztonsága és versenyképessége, valamint társadalmaink jólléte szempontjából. A digitális iránytűről szóló közleményt pedig az európai digitális fejlődés pályájának ívét az elkövetkező évtizedre felrajzoló lépések egyikeként azonosította. Felkérte továbbá a Bizottságot, hogy használja az ipar-, kereskedelem- és versenypolitika terén rendelkezésre álló valamennyi eszközt. Ezen ambíciókra és kihívásokra tekintettel a Bizottság 2021. szeptember 15-én javaslatot terjesztett elő „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra.

Forrás: az Európai Tanács Sajtóközleménye, 2022. július 14.