A COVID-19 hatása a gazdaságra: az Európai Bizottság ideiglenes állami támogatási keretet fogadott el

Az Európai Bizottság ideiglenes állami támogatási keretet fogadott el a COVID-19 gazdaságra gyakorolt hatásának ellensúlyozására. A tájékoztató a továbbiakban olvasható.

A COVID-19 hatása a gazdaságra: az Európai Bizottság ideiglenes állami támogatási keretet fogadott el

A koronavírus által kirobbantott világjárvány komoly sokkot jelent a világ és azon belül az európai uniós tagállamok gazdaságai számára, és egy drasztikus visszaesés kockázatával járhat, amely az EU gazdaságának egészét érinti, sújtva a vállalkozásokat, a munkahelyeket és a háztartásokat egyaránt. A tagállamok és az EU intézményeinek összehangolt gazdasági válasza elengedhetetlenül szükséges  az EU gazdaságára gyakorolt ​​negatív következmények enyhítéséhez. A bevezetett különféle  szigorítási intézkedések minden vállalkozást érintenek, függetlenül annak nagyságától és ágazatától, így a kis- és középvállalkozásokat (KKV-k), valamint a nagyvállalatokat egyaránt, amelyek súlyos likviditáshiánnyal szembesülnek. Ez utóbbi kockázat a KKV-kat különösen veszélyezteti. Megfelelően célzott állami támogatásra van szükség annak biztosításához, hogy elegendő likviditás álljon rendelkezésre a piacokon, a vállalkozásoknak okozott károk ellensúlyozása és a gazdasági tevékenység folyamatosságának megőrzése érdekében.

Az Európai Bizottság elfogadott egy ideiglenes keretszabályozást tartalmazó közleményt, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az állami támogatási szabályokban előírt teljes rugalmasságot felhasználják a gazdaság támogatására a COVID-19 terjedésével kapcsolatosan. Számos egyéb támogatási intézkedéssel együtt, amelyeket a tagállamok a meglévő állami támogatási szabályok szerint érvényesíthetnek, az ideiglenes keret lehetővé teszi a tagállamok számára annak biztosítását, hogy mindegyik típusú vállalkozás rendelkezzen elegendő likviditással, és megőrizze gazdasági tevékenysége folyamatosságát.

Tekintettel arra, hogy a COVID-19 terjedése valamennyi tagállamot érinti, továbbá, hogy a tagállamok által meghozott szigorítási intézkedések a vállalkozásokat érintik, a Bizottság úgy véli, hogy az állami támogatás jelenleg indokolt, és a 107. cikk (3)(b) bekezdése alapján a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítható, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek (EUMSZ) megfelelően, korlátozott időtartamra, a vállalkozások likviditási hiányának orvoslására és annak biztosítására, hogy a koronavírus terjedése által okozott zavarok ne veszélyeztessék azok életképességét, különösen a KKV-k esetében.

A Bizottság 2020. március 19-től alkalmazza a közleményben leírtakat, figyelembe véve a COVID-19 gazdasági hatásait, amelyek azonnali válaszlépést igényeltek. Ezt a közleményt a jelenleg kialakult rendkívüli körülmények teszik indokolttá, és rendelkezései 2020. december 31. után érvényüket veszítik.

 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYÉNEK ÁTTEKINTÉSE - Megfelelő állami támogatási intézkedések szükségessége

A közlemény felvázolja a tagállamok azon lehetőségeit, amelyek az EU szabályai alapján a vállalkozások, különösen a KKV-k likviditását valamint a  finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítják.

Számos lehetőség kínálkozik a tagállamok számára az EU állami támogatások ellenőrzésének területén kívül, amelyek a Bizottság bevonása nélkül is megvalósíthatóak. Ezek magukban foglalják az összes vállalkozásra alkalmazandó intézkedéseket mint a bérszubvenciók, a társasági és hozzáadottérték-adó vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésének felfüggesztése, illetve a fogyasztóknak közvetlenül nyújtott pénzügyi támogatás a törölt/elmaradt szolgáltatásokért vagy jegyekért, amelyeket az érintett szolgáltatók nem térítenek vissza.

A tagállamok az általános csoportmentességi rendelettel összhangban támogatási intézkedéseket is kidolgozhatnak a Bizottság bevonása nélkül.

Ezenkívül az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja és a Megmentési és Szerkezetátalakítási állami támogatásokról szóló iránymutatások alapján a tagállamok bejelenthetik a Bizottságnak az akut likviditási igények kielégítésére szolgáló támogatási programokat és a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások támogatását, amelyeket a COVID-19 kirobbanása okozott ill. súlyosbította helyzetüket.

Ezenkívül az EUMSZ 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján a tagállamok kompenzálhatják a vírus terjedése által különösen sújtott ágazatokban működő vállalkozásokat (pl. közlekedés, turizmus, kultúra, vendéglátás és kiskereskedelem) és / vagy a törölt rendezvények szervezőit, a járvány miatt elszenvedett vagy közvetlenül okozott károkért). A tagállamok bejelenthetik az ilyen kártalanítási intézkedéseiket, és a Bizottság azokat közvetlenül az EUMSZ 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján értékeli.

A tagállamok az EUMSZ 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján megtéríthetik azokat a károkat is, amelyeket a COVID-19 kitörése közvetlenül okozott azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a Megmentési és Szerkezetátalakítási iránymutatások alapján kaptak támogatást.

A kiegészítő ideiglenes állami támogatási intézkedéseket az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint összeegyeztethetőnek tekintik, amelyeket az érintett tagállam értesítését követően hamarosan jóvá lehet hagyni.

 

IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉSEK

  • Támogatás közvetlen támogatások, visszafizetendő előlegek vagy adókedvezmények formájában.
  • Átmenetileg korlátozott összegű támogatás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hirtelen hiányosságokkal vagy akár likviditás hiányával szembesülnek, feltéve, hogy megfelelnek a speciális feltételeknek.
  • Hitelgaranciák formájában nyújtott támogatás.
  • A hirtelen hiánnyal kűzdő vállalkozások számára a likviditáshoz való hozzáférés céljából a korlátozott időtartamra nyújtott kölcsönök állami garanciái és a kölcsönösszeg célszerű megoldás lehet a jelenlegi körülmények között.
  •  Támogatás a kölcsönökhöz nyújtott támogatott kamatlábak formájában.
  •  Támogatott kamatlábak korlátozott ideig valamint kölcsönösszeg.
  • Támogatás hitelintézeteken vagy más pénzügyi intézményeken keresztül nyújtott garanciák és kölcsönök formájában.
  •  Rövid távú exporthitel-biztosítás.

A tagállamok bizonyíthatják a piac hiányát azáltal, hogy elegendő bizonyítékot szolgáltatnak a magánbiztosítási piacon a kockázat fedezetének hiányáról.

 

FELÜGYELET ÉS JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

A tagállamoknak az odaítélés időpontjától számított 12 hónapon belül közzé kell tenniük  a közlemény alapján nyújtott minden egyes támogatással kapcsolatos információt az átfogó állami támogatási weboldalon.

A tagállamoknak éves jelentést kell majd benyújtaniuk a Bizottsághoz.

A tagállamoknak 2020. december 31-ig be kell nyújtaniuk a Bizottságnak egy listát, a jelen közleményben jóváhagyott rendszerek alapján bevezetett intézkedéseikről.

 

 További információk (angolul): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_496