A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 2020. január 1-jei hatálybalépése alapvető változásokat hozott a szakképzés rendszerében. Az új rendszer 2020. szeptember 1-jétől kezdett működni, jogszabályi hátterét az Szkt. mellett a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) teszi teljessé.

A változások következtében jelentősen átalakult a szakképző intézmények struktúrája, alapvetően megváltozott az oktatás, képzés szerkezete, gyökeresen átalakult az állam általi elismertséget adó középfokú képesítések halmaza és nagy változások történtek a vizsgáztatás rendszerében is.

Az új szakképzési rendszer szakmai vizsgájának meghatározása: „állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri” lényegében nem jelent változást a korábbi vizsgafogalomhoz képest.

 A változás lényege:

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ORSZÁGOS VIZSGAFELÜGYELŐI NÉVJEGYZÉKBE

Kapcsolódó jogszabályok

2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvény

315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet

 

Pintér Ágnes

szakképzési referens

30-755-5801

pinter.agnes@csmkik.hu