A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet az Országos Szintvizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételre

Az MKIK Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzata (SZÖSZ) mentén módosításra kerültek a szintvizsga elnökök kiválasztásához tartozó dokumentumok.

 

1. A pályázat kiírás célja

  • A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a gazdasági kamara az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciák elsajátítását mérő szintvizsga megszervezéséhez, az Országos Szintvizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvétel céljából pályázatot hirdet.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A szakterületnek megfelelő szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat:

  • szakmunkás bizonyítvány és mesterlevél, továbbá tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
  • szakirányú technikusi oklevél, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
  • akkreditált felsőfokú szakmai bizonyítvány, tíz éves szakmai gyakorlat, vagy
  • szakirányú főiskolai, egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat
  • vizsgáztatási tapasztalat, legalább alapfokú pedagógiai ismeret
  • büntetlen előélet

Előnyben részesül, aki kamarai vagy gazdasági érdekképviseleti tag, illetve szerepel a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben (adott szakképesítésben).

2. A pályázat benyújtása:

  • Pályázni a területi kamarák honlapján közzétett szakképesítésekre lehet.
  • A pályázatot a mellékelt adatlap kitöltésével és az előírt dokumentumok csatolásával a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához kell benyújtani.
  • A pályázatok benyújtása folyamatos.

3. A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
– részletes szakmai önéletrajz
– kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása
– szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata)
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű

Az Országos Szintvizsgaelnöki Névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és a jogosultságot tanúsító igazolást kap, amely három évig érvényes.

További részletekről kérjük, érdeklődjön kamaránknál.