A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 76. § (1) bekezdése értelmében a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképző intézményben vagy szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban nem biztosítható.

Ha a tanuló a tanév első hónapjának utolsó napján, azaz szeptember 30-án nem rendelkezik szakképzési munkaszerződéssel, az Szkr. értelmében vélelmezni kell, hogy a tanuló duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban nem biztosítható.

Az Szkr. alapján ennek tényét a szakképző intézmény kérésére a gazdasági kamara – belső szabályozó eszközében meghatározott módon – igazolja.

A szakképző intézmény csak az igazolás birtokában gondoskodhat a tanuló szakirányú oktatásáról, és ebben az esetben a szakképző intézmény a szakirányú oktatás megszervezéséért felelős szervezet.

 

Az igazolás csak a tanulói jogviszonyban álló tanuló szakirányú oktatása esetén állítható ki.

Ki kell állítani az igazolást a költségtérítéses szakirányú oktatás esetén is, továbbá akkor is, ha a szakképző intézmény az Szkt. és az Szkr. által nem szabályozott formában (például a Ptk. szerinti megállapodással) működik együtt a duális képzőhellyel a szakirányú oktatásban, azaz a tanuló a szakirányú oktatásban nem szakképzési munkaszerződéssel vesz részt a duális képzőhelyen.

Nem kell igazolást kiállítani abban az esetben, ha a szakképzési munkaszerződést az Szkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint kötik – amelynek alapja a szakképző intézménynek az adott tanévre szóló nyilatkozata a szakirányú oktatás tömbösített megszervezéséről –, a szakképző intézményben teljesített szakirányú oktatási időszakra. A nyilatkozatot legkésőbb a tanév első hónapjának utolsó napjáig, azaz szeptember 30-ig kell írásban eljuttatni a területi kamara felé.

 

Az iskola által benyújtott kérelem alapján kiállított igazolás az adott tanévre szól. 

 
Bővebb információkért keressék dr. Beregszászi Ferenc (30/4551894, beregszaszi.ferenc@cskik.hu) duális képzési tanácsadót.