Az Szkt. 76. § (1) bekezdése értelmében a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképző intézményben vagy szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban nem biztosítható. Ennek tényét a gazdasági kamara – belső szabályozó eszközében meghatározott módon – igazolja.

A szakképző intézmény csak az igazolás birtokában gondoskodhat a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásáról, és ebben az esetben a szakképző intézmény a szakirányú oktatás megszervezéséért felelős szervezet.

Igazolás birtokában nem kerülhet sor szakképzési munkaszerződés megkötésére az igazolással érintett tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel.

Az igazolás kiállítható a meghatározott szakirányú oktatás, illetőleg szakmai képzés egészére, azaz a képzés végéig tartó időszakra vagy a szakirányú oktatás, illetőleg szakmai képzés egy részére is.

Az igazolás csak olyan időszakra állítható ki, amelynek legkorábbi kezdési időpontja a szakképző intézményi kérelem kamarához történő beérkezésének napja.