Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló tanfolyam

Hatósági hatáskörbe tartozó képesítő képzés a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet és a

42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet előírásai szerint

 

CSKIK felnőttképzési nyilv.szám: B/2020/001775, hatósági engedélyszám: BP/0102/704-2/2023

A gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatát és minősítését végzi. Tevékenysége során részletesen ellenőrzi, minősíti és dokumentálja az üzemelő csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés szabályosságát, azok létesítéskor hatályos műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelőségét, azok tömörségét, és további üzemelésre való alkalmasságát.

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara hatósági képesítő képzést szervez az alábbi feltételek szerint:

Képzési idő:    64 óra (6 alkalom + vizsga)

            Képzési napok:

  1. 10.18. (szerda)
  2. 10.19. (csütörtök)
  3. 10.25 (szerda)
  4. 10.26. (csütörtök)
  5. 11.08 (szerda)
  6. 11.09 (csütörtök)

               Vizsga: 2023.11.15. (szerda)

Képzés helyszíne: CSKIK Székház (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. ) II.emelet                              

Képzés díja vizsgadíjjal együtt:

 

Képzés jelentkezési feltételei:

Képesítéssel ellátható tevékenység, munkakör leírása:

A képesített gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló felülvizsgálja a PB tartályos gázellátó rendszerek csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek szabályosságát és minősíti azokat a további üzemelésre való alkalmasság szempontjából. A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló teljesítményhatártól függetlenül felülvizsgálja a gázfelhasználó technológiai rendszereket, és dönt azok további üzemelésre való alkalmasságáról.

Felülvizsgálja a 30 kg/h feletti tüzelőanyag-fogyasztású olaj- és egyéb cseppfolyós tüzelőanyagfogyasztó technológiai rendszerek (a továbbiakban: olajfogyasztó technológiai rendszerek) elhelyezésének, üzemeltetésének szabályosságát.

A gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló a mérési adatokat és megállapításait jegyzőkönyvben dokumentálja, és műszaki biztonsági szempontok alapján minősít.

Műszaki biztonsági szempontoknak való megfelelés felülvizsgálatát az olajfogyasztó technológiai rendszerek kiviteli terveiben, valamint a jogszabályban meghatározott adattartalmú tervezői nyilatkozatokban foglaltak alapján végzi.

A műszaki biztonsági ellenőrzéskor figyelemmel van a felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a használatbavétellel kapcsolatban keletkezett dokumentáció, beleértve az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei és a létesítéskor hatályos olajfogyasztó technológiai rendszerek műszaki biztonsági szabályzata műszaki biztonsági-szabályzatában meghatározott követelményekre.

Ellenőrzi, hogy az olajfogyasztó technológiai rendszerek és azok üzemeltetése megfelel-e a meghozott hatósági döntésekben foglaltaknak, valamint a műszaki biztonsági követelményeknek.

 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Vizsga:

A tanfolyam elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki a résztvevőknek. Ezt követően, a vizsgát szerződött partnerünk szervezi, melynek sikeres letétele után bizonyítványt kap a vizsgázó. A tanfolyam és a vizsgaesemény egyaránt nálunk kerül megszervezésre.

 

A képzéssel kapcsolatban bővebb információ a fekete.livia@cskik.hu e-mailen, vagy a 0630/4551271 telefonszámon kérhető.