ÉPÍTŐIPARI REGISZTRÁCIÓ

Építőipari kivitelezői nyilvántartásbavétellel kapcsolatos kamarai ügyintézés előre egyeztetett időpontban történik ügyfélszolgálatunkon.

Ügyfélfogadás ideje: H, Sz: 13.00-16.00 és Cs: 9.00-12.00
Időpont kérés: 62/554-250

 

Kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vételének menete

 

Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell az 1997. évi LXXVIII. Építési törvényben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

 • akinek az építőipari kivitelezői tevékenység (TEÁOR ’08 4110-től 4399-ig) a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
 • kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik
 • aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással, és
 • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban
constructionco130

Kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vételének menete

 • Adatok feltöltése a kivitelezői nyilvántartó rendszerbe (online vagy személyesen a kamara ügyfélszolgálatán időpont egyeztetés után)
 • Kitöltött adatlap kinyomtatása, cégszerű aláírása
 • Aláírt adatlap eljuttatása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához
 • Az 5000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felé
 • Az MKIK a beérkezéseket követő 5 munkanapon belül megküldi a kivitelezői nyilvántartási számot

Adatok feltöltése a kivitelezői nyilvántartó rendszerbe

mouse_at_130

A kivitelezői tevékenység megkezdését követő legkésőbb 5 munkanapon belül el kell indítani az építőipari kivitelezői nyilvántartásba vételt.

A nyilvántartásba vétel történhet elektronikusan az ügyfél által a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) oldalán elérhető elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével, illetve a területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán időpont egyeztetést követően.

 

Elektronikus adatlap kitöltésének lépései:

1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oldaláról elindítjuk a regisztrációt az 'Építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja' menüpontban
2. Értelem szerűen feltöltjük a cégadatokat
3. Kinyomtatjuk a kész adatlapot és cégszerű aláírással postai úton megküldjük az MKIK részére
(Cím: MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda 1054 Budapest, Szabadság tér 7.)
4. A kinyomtatott adatlapon szereplő számlaszámra megfizetjük az egyszeri 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat, cég adószámának feltüntetésével (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 10300002-20373432-71933285)
5. Az MKIK 5 munkanapon belül megküldi a vállalkozás kivitelezői nyilvántartási számát a vállalkozás székhelycímére postai úton, valamint elektronikusan a regisztráció során megadott e-mail címre

Ügyfélszolgálaton történő személyes nyilvántartásba vétel menete:

1. Telefonon történő időpont kérés (Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: 62/554-250)
2. A személyes ügyintézést az aláírásra jogosult személy intézheti, vagy egy általa kijelölt személy meghatalmazás birtokában
3. Az ügyintézéshez szükséges adatok, dokumentumok: vállalkozás adószáma, alkalmazotti szerződés/ek, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány/ok, jogosultságot igazoló igazolvány/ok, társas vállalkozások esetében 5 évnél nem régebbi aláírási címpéldány
4. A dokumentumok alapján, kamarai ügyintéző által feltöltött adatokról nyomtatott adatlapot kap az ügyfél, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia
5. 5000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az MKIK részére, mely történhet készpénz befizetéssel a kamara ügyfélszolgálatán vagy átutalással az MKIK MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára
6. Az MKIK 5 munkanapon belül megküldi a vállalkozás kivitelezői nyilvántartási számát a vállalkozás székhelycímére postai úton, valamint elektronikusan a regisztráció során megadott e-mail címre

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel.: 62/554-250
Építőipari kivitelezői nyilvántartásbavétel ügyfélfogadási ideje: H, Sz: 13.00-16.00 és Cs: 9.00-12.00

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságáért az adatközlő felel. Az adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

Adatok módosítása

A bejelentést követően, az esetleges változásokat 5 napon belül köteles a vállalkozó módosítani az on-line adatlapon vagy személyesen jelezni valamelyik területi kereskedelmi és iparkamara felé. Az adatmódosítás díjtalan.

Azon vállalkozások, akik regisztrációs számmal rendelkeznek és a regisztráció során adtak meg e-mail címet, az adataikban történő változásokat ON-LINE IS MÓDOSÍTHATJÁK az MKIK oldalán keresztül. Az adószám beírása után kínálja fel a rendszer a módosítás lehetőségét.

Azon vállalkozások, amelyek a regisztráció során nem adtak meg e-mail címet, továbbra is csak a területi kamarák ügyfélszolgálatain tudják a változásokat bejelenteni személyesen.

A nyilvántartási szám használata

A kivitelező köteles feltüntetni regisztrációs számát a kivitelezői tevékenységhez kapcsolódó szerződésekben, árajánlatokban, építési naplóban, munkaterületen. Ezen kívül ajánlott feltüntetni számlán, közbeszerzési pályázatoknál.

Nyilvános, mindenki számára elérhető vállalkozó kivitelezői nyilvántartás

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl

 • a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát,
 • a bejelentő elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult,
 • az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
 • az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,
 • a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,
 • az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy – a nyilvántartásból való törlésével – az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

Külföldi munkavállalás

Külföldi munkavállalás esetén a regisztrált vállalkozások az MKIK-tól igényelhetnek szolgáltatási díj megfizetése mellett igazolást, kivonatot, illetve másodlatot. A kitöltött kérelem benyújtása történhet e-mailen, faxon keresztül, valamint postai úton. MKIK kérése, hogy csak egy féle módon küldjék meg.

KÉRELEM és további információ ITT található. >>>

 

Kamaránknál az építőipari vállalkozók regisztrációjával kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető:

Volford Edit ügyfélszolgálati munkatárs
kivreg@csmkik.hu
62 / 554-250 / 193

Fehérné Madarasi Beatrix ügyfélszolgálati referens
kivreg@csmkik.hu
62 / 554-250 / 119

 

JOGSZABÁLYOK