ÉPÍTŐIPARI REGISZTRÁCIÓ

Építőipari kivitelezői nyilvántartásbavétellel kapcsolatos kamarai ügyintézés előre egyeztetett időpontban történik ügyfélszolgálatunkon.

Ügyfélfogadás ideje: H, Sz: 13.00-16.00 és Cs: 9.00-12.00
Időpont kérés: 62/554-250

 

Kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vételének menete

 

Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

 • akinek az építőipari kivitelezői tevékenység (TEÁOR ’08 4110-től 4399-ig) a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
 • kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik
 • aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással, és
 • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban
constructionco130

Kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vételének menete

 • Adatok feltöltése a kivitelezői nyilvántartó rendszerbe (online vagy személyesen a kamara ügyfélszolgálatán időpont egyeztetés után)
 • Kitöltött adatlap kinyomtatása, cégszerű aláírása
 • Aláírt adatlap eljuttatása a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához
 • Az 5000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felé
 • Az MKIK a beérkezéseket követő 5 munkanapon belül megküldi a kivitelezői nyilvántartási számot

Adatok feltöltése a kivitelezői nyilvántartó rendszerbe

mouse_at_130

A kivitelezői tevékenység megkezdését követő legkésőbb 5 munkanapon belül el kell indítani az építőipari kivitelezői nyilvántartásba vételt.

A nyilvántartásba vétel történhet elektronikusan az ügyfél által a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) oldalán elérhető elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével, illetve a területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán időpont egyeztetést követően.

 

Elektronikus adatlap kitöltésének lépései:

1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oldaláról elindítjuk a regisztrációt az 'Építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja' menüpontban
2. Értelem szerűen feltöltjük a cégadatokat
3. Kinyomtatjuk a kész adatlapot és cégszerű aláírással postai úton megküldjük az MKIK részére
(Cím: MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda 1054 Budapest, Szabadság tér 7.)
4. A kinyomtatott adatlapon szereplő számlaszámra megfizetjük az egyszeri 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat, cég adószámának feltüntetésével (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 10300002-20373432-71933285)
5. Az MKIK 5 munkanapon belül megküldi a vállalkozás kivitelezői nyilvántartási számát a vállalkozás székhelycímére postai úton, valamint elektronikusan a regisztráció során megadott e-mail címre

Ügyfélszolgálaton történő személyes nyilvántartásba vétel menete:

1. Telefonon történő időpont kérés (Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: 62/554-250)
2. A személyes ügyintézést az aláírásra jogosult személy intézheti, vagy egy általa kijelölt személy meghatalmazás birtokában
3. Az ügyintézéshez szükséges adatok, dokumentumok: vállalkozás adószáma, alkalmazotti szerződés/ek, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány/ok, jogosultságot igazoló igazolvány/ok, társas vállalkozások esetében 5 évnél nem régebbi aláírási címpéldány
4. A dokumentumok alapján, kamarai ügyintéző által feltöltött adatokról nyomtatott adatlapot kap az ügyfél, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia
5. 5000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az MKIK részére, mely történhet készpénz befizetéssel a kamara ügyfélszolgálatán vagy átutalással az MKIK MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára
6. Az MKIK 5 munkanapon belül megküldi a vállalkozás kivitelezői nyilvántartási számát a vállalkozás székhelycímére postai úton, valamint elektronikusan a regisztráció során megadott e-mail címre

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel.: 62/554-250
Építőipari kivitelezői nyilvántartásbavétel ügyfélfogadási ideje: H, Sz: 13.00-16.00 és Cs: 9.00-12.00

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságáért az adatközlő felel. Az adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

Adatok módosítása

A bejelentést követően, az esetleges változásokat 5 napon belül köteles a vállalkozó módosítani az on-line adatlapon vagy személyesen jelezni valamelyik területi kereskedelmi és iparkamara felé. Az adatmódosítás díjtalan.

Azon vállalkozások, akik regisztrációs számmal rendelkeznek és a regisztráció során adtak meg e-mail címet, az adataikban történő változásokat ON-LINE IS MÓDOSÍTHATJÁK az MKIK oldalán keresztül. Az adószám beírása után kínálja fel a rendszer a módosítás lehetőségét.

Azon vállalkozások, amelyek a regisztráció során nem adtak meg e-mail címet, továbbra is csak a területi kamarák ügyfélszolgálatain tudják a változásokat bejelenteni személyesen.

A nyilvántartási szám használata

A kivitelező köteles feltüntetni regisztrációs számát a kivitelezői tevékenységhez kapcsolódó szerződésekben, árajánlatokban, építési naplóban, munkaterületen. Ezen kívül ajánlott feltüntetni számlán, közbeszerzési pályázatoknál.

Nyilvános, mindenki számára elérhető vállalkozó kivitelezői nyilvántartás

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl

 • a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát,
 • a bejelentő elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult,
 • az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
 • az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,
 • a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,
 • az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy – a nyilvántartásból való törlésével – az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

Külföldi munkavállalás

Külföldi munkavállalás esetén a regisztrált vállalkozások az MKIK-tól igényelhetnek szolgáltatási díj megfizetése mellett igazolást, kivonatot, illetve másodlatot. A kitöltött kérelem benyújtása történhet e-mailen, faxon keresztül, valamint postai úton. MKIK kérése, hogy csak egy féle módon küldjék meg.

KÉRELEM és további információ ITT található. >>>

 

Kamaránknál az építőipari vállalkozók regisztrációjával kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető:

Volford Edit ügyfélszolgálati munkatárs
kivreg@csmkik.hu
62 / 554-250 / 193

Fehérné Madarasi Beatrix ügyfélszolgálati referens
kivreg@csmkik.hu
62 / 554-250 / 119

 

JOGSZABÁLYOK