ÉPÍTŐIPARI REGISZTRÁCIÓ

 

Építőipari kivitelezői nyilvántartásbavétellel kapcsolatos kamarai ügyintézés előre egyeztetett időpontban történik ügyfélszolgálatainkon.

Kivitelezői regisztrációs ügyfélfogadás szegedi ügyfélszolgálatunkon:

Időpont kérés: kivreg@csmkik.hu, 62/554-250

 

Kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vételének folyamata

 

Tájékoztató az építőipari kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vételéről

Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell az 1997. évi LXXVIII. Építési törvényben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § alapján az üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenység (vállalkozó kivitelezői tevékenység) végzésének feltételei között szerepel, hogy

 • az építőipari kivitelezői tevékenység (TEÁOR ’08 41, 42, 43-as kezdetű) a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
 • kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik
 • rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl: megbízás) – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással, és
 • az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban
constructionco130

Kivitelező vállalkozók nyilvántartásba vételének folyamata

 • Adatok feltöltése a kivitelezői nyilvántartó rendszerbe (online ügyfélkapus bejelentkezéssel vagy személyesen a kamara ügyfélszolgálatán időpont egyeztetés után)
 • Az 5000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felé
 • Az MKIK a beérkezéseket követő 5 munkanapon belül megküldi a kivitelezői nyilvántartási számot

Adatok feltöltése a kivitelezői nyilvántartó rendszerbe

mouse_at_130

A kivitelezői tevékenység megkezdését követő legkésőbb 5 munkanapon belül el kell indítani az építőipari kivitelezői nyilvántartásba vételt.

A nyilvántartásba vétel történhet elektronikusan az ügyfél által a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) oldalán elérhető elektronikus regisztrációt segítő szoftver segítségével, illetve a területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán időpont egyeztetést követően.

 

Elektronikus adatlap kitöltésének lépései:

1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oldaláról elindítani a regisztrációt az 'Építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja' menüpontban (ügyfélkapus azonosító szükséges)
2. Értelem szerűen feltölteni a cégadatokat, menteni
3. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számlaszámára megfizetni az egyszeri 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat, cég adószámának feltüntetésével
4. Az MKIK 5 munkanapon belül megküldi a vállalkozás kivitelezői nyilvántartási számát a vállalkozó ügyfélkapujára, illetve a vállalkozás cégkapujára

Ügyfélszolgálaton történő személyes nyilvántartásba vétel menete:

1. Telefonon történő időpont kérés (Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara: 62/554-250)
2. A személyes ügyintézést az aláírásra jogosult személy intézheti, vagy egy általa kijelölt személy meghatalmazás birtokában
3. Az ügyintézéshez szükséges adatok, dokumentumok: vállalkozás adószáma, alkalmazotti szerződés/ek, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány/ok, jogosultságot igazoló igazolvány/ok, társas vállalkozások esetében 5 évnél nem régebbi aláírási címpéldány
4. A dokumentumok alapján, kamarai ügyintéző által feltöltött adatokról nyomtatott adatlapot kap az ügyfél, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia
5. 5000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az MKIK részére, mely történhet készpénz befizetéssel a kamara ügyfélszolgálatán vagy átutalással az MKIK Gránit Banknál vezetett 12100011-10639690 számú számlájára
6. Az MKIK 5 munkanapon belül megküldi a vállalkozás kivitelezői nyilvántartási számát a a vállalkozó ügyfélkapujára, illetve a vállalkozás cégkapujára

A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel.: 62/554-250
Építőipari kivitelezői nyilvántartásbavétel ügyfélfogadási ideje: K: 13.00-16.00 és Cs: 9.00-12.00

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságáért az adatközlő felel. Az adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság, mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák ellenőrizhetik.

Adatok módosítása

A bejelentést követően, az esetleges változásokat 5 napon belül köteles a vállalkozó módosítani az on-line adatlapon vagy személyesen jelezni valamelyik területi kereskedelmi és iparkamara felé. Az adatmódosítás díjtalan.

Az adataikban történő változásokat ON-LINE IS MÓDOSÍTHATJÁK az MKIK oldalán keresztül. Személyesen a területi kamarák ügyfélszolgálatain tudják a változásokat bejelenteni időpont egyeztetést követően.

A nyilvántartási szám használata

A kivitelező köteles feltüntetni regisztrációs számát a kivitelezői tevékenységhez kapcsolódó szerződésekben, árajánlatokban, építési naplóban, munkaterületen. Ezen kívül ajánlott feltüntetni számlán, közbeszerzési pályázatoknál.

Nyilvános, mindenki számára elérhető vállalkozó kivitelezői nyilvántartás

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása az MKIK weblapjáról szabadon elérhető.

A vállalkozó kivitelezői nyilvántartás tartalmazza a bejelentő által közölt adatokon túl

 • a bejelentő nyilvántartási számát, a nyilvántartási szám hatályának időtartamát,
 • a bejelentő elektronikus levélcímét, telefonos elérhetőségét, ha ezen adatok nyilvánosságra hozatalához a bejelentő hozzájárult,
 • az MKIK-hoz vagy építésfelügyeleti hatósághoz beérkezett panaszok és kivizsgálásuk megállapításait,
 • az építésifelügyeleti, a munkaügyi, a munkavédelmi biztonsági ellenőrzések eredményét, az eljáró hatóságok jogerős határozatainak rendelkező részeivel,
 • a nyilvántartásból való törlés tényét, az alapul szolgáló ok megjelölésével,
 • az MKIK által külön szolgáltatásként működtetett, a vállalkozó kivitelezők önkéntes adatszolgáltatásán alapuló – bejelentő által közölt – adatokat is.

A vállalkozó kivitelezők nyilvántartása részét képezi azoknak a szolgáltatóknak a névjegyzéke, amelyeknek az építésfelügyeleti hatóság, vagy – a nyilvántartásból való törlésével – az MKIK jogerősen megtiltotta a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatását.

Külföldi munkavállalás

Külföldi munkavállalás esetén a regisztrált vállalkozások az MKIK-tól igényelhetnek szolgáltatási díj megfizetése mellett igazolást, kivonatot, illetve másodlatot. A kitöltött kérelem benyújtása történhet e-mailen, faxon keresztül, valamint postai úton. MKIK kérése, hogy csak egy féle módon küldjék meg.

KÉRELEM és további információ ITT található. >>>