A helyi közösségek megerősítése annak érdekében, hogy a körkörös és fenntartható turisztikai rendszerek közös fejlesztésének hajtóerejévé váljanak

 

Társfinanszírozó:: EISMEA – EISMEA - az Európai Innovációs Tanács és a KKV-k Végrehajtó Ügynöksége

Agreement n° 101085853

Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az Európai Innovációs Tanács és a KKV-k Végrehajtó Ügynökségének (EISMEA) nézeteit és véleményét. Sem az Európai Unió, sem az EISMEA nem vállal felelősséget azokért.

 

RÖVID LEÍRÁS

Az ECOTOURS projekt a turisztikai kkv-k és a közösségi turisztikai rendszerek kapacitásait építi ki a körkörös turizmus előmozdítása, valamint a környezetvédelmi elvek, gyakorlatok és szabványok elfogadása érdekében.

A transznacionális együttműködés, az egymástól való tanulás és a kapacitásépítés révén a projekt kulcsfontosságú európai szereplőket és helyi közösségeket von be koherens és együttműködő stratégiákba és intézkedésekbe a turisztikai kkv-k támogatási rendszerének kiépítése érdekében, különös tekintettel arra, hogy a körforgásos gazdaság elvei és szabályai hogyan alkalmazhatók a turisztikai szolgáltatásokra és vállalkozásokra.

A projekt célterületei Olaszországban (Szicília: Enna, Agrigento és Trapani), Görögországban (Nyugat Makedónia), Franciaországban (Korzika, Bastia), Magyarországon (Dél-Alföli Régió), Spanyolországban (Galicia, Vigo), Cipruson (Nicosia), melyek magukban foglalják azokat a természeti és kulturális örökségi helyszíneket, melyek a COVID-19 pandémia társadalmi és gazdasági kihívások elé állított.

Kövessen minket hivatalos csatornáinkon:

 

http://ecotours-project.eu/


Instagram-oldal: https://www.instagram.com/ecotoursproject/

Facebook-oldal: https://www.facebook.com/ecotoursproject/

 

HÍREK

 

Ha többet szeretne megtudni a projektről, kattintson az alábbi ikonokra:

   

 

CÉLKITŰZÉSEK

 

ERŐFORRÁSOK

 

EREDMÉNYEK

 

HÍRLEVELEK       

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

 A regisztrációval Ön elfogadja az adatvédelmi szabályzatunk feltételeit az EU 2016/679 (gdpr) rendeletnek megfelelően..

 

 

Az ECOTOURS projekthez csatlakozott szakértők:

 

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

 A regisztrációval Ön elfogadja az adatvédelmi szabályzatunk feltételeit az EU 2016/679 (gdpr) rendeletnek megfelelően.

 

Adatvédelmi szabályzat/ GDPR/Sütik   

NORMATÍV KÖVETELMÉNYEK

2002/58/EK irányelv - a személyes adatok elektronikus hírközlési ágazatban történő feldolgozásáról és a magánélet védelméről.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)..

AZ ADATKEZELÉS JOGOSULTJA

A honlapon történő megtekintést követően az azonosított vagy azonosítható személyekre vonatkozó adatok feldolgozhatók.

Az adatkezelés "tulajdonosa" Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, Viale Leonardo Sciascia, 36,

92100, Agrigento. adószám: 93080160844.

AZ ADATFELDOLGOZÁS HELYE ÉS TÁROLÁSI IDEJE

A jelen weboldal webes szolgáltatásaihoz kapcsolódó feldolgozási műveletek a Tulajdonos fent említett irodájában történnek, és csak az általa kifejezetten felhatalmazott személyzet, vagy a GDPR 28. cikkével összhangban adatfeldolgozóként kijelölt, alkalmi karbantartási műveletekkel megbízott harmadik fél szolgáltatók végzik. Az összegyűjtött adatokat - minden egyes feldolgozott adattípus esetében - kizárólag a weboldal oldalain megjelenített és az egyes szolgáltatásokhoz előkészített konkrét összefoglaló információkban megjelölt konkrét célok teljesítéséhez szükséges ideig tárolják..

A FELDOLGOZOTT ADATOK TÍPUSAI

Navigációs adatok

A weboldal működtetéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftveres eljárások normál működésük során olyan személyes adatokhoz jutnak, amelyek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatából adódik.

 

Ezek olyan információk, amelyeket nem azért gyűjtenek, hogy azonosítani lehessen őket, de jellegüknél fogva a feldolgozás és a harmadik felek által tárolt adatokkal való társítás révén lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását.

 

Ebbe az adatkategóriába tartoznak a webhelyhez csatlakozó felhasználók által használt számítógépek IP-címei vagy tartománynevei, a kért erőforrások címének egységes erőforrás-azonosítója (URI), a kérés időpontja, a kérés szerverhez történő benyújtásának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz állapotát jelző numerikus kód (jó állapot, hiba stb.) és a felhasználó számítógépes környezetének operációs rendszerével kapcsolatos egyéb paraméterek..

 

Ezeket az adatokat kizárólag a weboldal használatára vonatkozó anonim statisztikai információk megszerzésére és a weboldal megfelelő működésének ellenőrzésére használják fel, és a feldolgozás után azonnal törlik őket. Az adatok felhasználhatók a felelősség megállapítására a webhely kárára elkövetett feltételezett informatikai bűncselekmények esetén: ettől a lehetőségtől eltekintve a webes kapcsolatokra vonatkozó adatok nem maradnak fenn hét napnál tovább..

 

Sütik

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek bizonyos mennyiségű információt tartalmaznak, és amelyeket egy weboldal és a felhasználó terminálja (általában a böngésző) között cserélnek. Ezeket elsősorban a weboldalak üzemeltetése és hatékonyabbá tétele céljából használják, valamint arra, hogy információkat szolgáltassanak magának a weboldal tulajdonosainak. A sütik lehetnek munkamenet és állandó sütik. A munkamenet-sütik rövid ideig maradnak a terminálon, és törlődnek, amint a felhasználó bezárja a böngészőt. Használatuk szigorúan a munkamenet-azonosítók továbbítására korlátozódik (a szerver által generált véletlenszerű számokból állnak), amelyek az oldal biztonságos és hatékony feltárásához szükségesek. A tartós sütik ezzel szemben egy előre meghatározott lejárati időpontig maradnak a felhasználó terminálján. Ezek, amelyek a böngésző bezárásakor nem törlődnek közvetlenül, lehetővé teszik, hogy emlékezzenek a felhasználó által az oldalukon tett választásokra, valamint hogy információkat gyűjtsenek a felhasználó által látogatott oldalakról, az oldal látogatásának gyakoriságáról és a felhasználó navigációs nyomvonalának azonosításáról, hogy javítsák az oldalon nyújtott élményt. A munkamenet- vagy állandó sütik lehetnek Első fél vagy harmadik fél sütik, attól függően, hogy az a személy, aki a felhasználó termináljára telepíti a sütiket, ugyanaz az üzemeltetője annak a webhelynek, amelyet a felhasználó meglátogat (a sütikről az első résznél fogunk beszélni), vagy egy másik alany (a harmadik fél sütikről fogunk beszélni).

A weboldal által használt sütik

Ez a weboldal első és harmadik féltől származó cookie-kat egyaránt használ, mivel kihasználja a Google Analytics szolgáltatásainak funkcióit, amelyeket a Google Inc. kínál.

A Google Analytics "sütiket" használ a felhasználó által látogatott weboldalak használatára vonatkozó információk gyűjtésére és elemzésére. A Google Analytics sütikről és a Google Inc. által történő használatukról további információkat a következő oldalakon találhat.

Sütik kezelése

A böngészők általában lehetővé teszik a legtöbb cookie ellenőrzését a böngésző beállításain keresztül. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a cookie-k teljes vagy részleges letiltása c.d. technikusok veszélyeztetheti az oldal funkcióinak használatát. Mindenesetre, ha a felhasználó nem kíván semmilyen típusú sütit fogadni a számítógépén, sem ettől az oldaltól, sem másoktól, akkor a böngészője biztonsági beállításainak módosításával növelheti az adatvédelem szintjét:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari on iPhone, iPad, or iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265

MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ LINKEK

Ez az oldal tartalmazhat más oldalakra mutató linkeket vagy hivatkozásokat, például a Facebook és az Instagram közösségi hálózatokra. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi az ilyen weboldalak cookie-jait vagy más megfigyelési technológiáit, amelyekre a jelen Szabályzat nem vonatkozik.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS VÁLASZTHATÓSÁGA

A navigációs adatokra meghatározottakon kívül a felhasználó szabadon megadhatja személyes adatait. Ezen adatok megadásának elmulasztása azonban lehetetlenné teheti a kért adatok megszerzését.

FELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK

A személyes adatok feldolgozása automatizált eszközökkel is történik. A Tulajdonos megtette a törvény által előírt összes minimális biztonsági intézkedést, és a főbb nemzetközi szabványok alapján további biztonsági intézkedéseket is hozott a gyűjtött és feldolgozott személyes adatok bizalmas jellegével, hozzáférhetőségével és sértetlenségével kapcsolatos kockázatok minimalizálása érdekében..

AZ ÉRDEKELTEK JOGAI

A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok kifejezetten biztosítanak bizonyos jogokat azoknak a feleknek, akiknek az adataira vonatkoznak (ún. érintettek). Különösen az (EU) 2016/679 rendelet 15. és azt követő cikkei értelmében minden érintett félnek joga van arra, hogy megerősítést kapjon a rá vonatkozó adatok létezéséről vagy nem létezéséről, tájékoztatást kapjon az adatok eredetéről, valamint az adatkezelés céljairól és módszereiről, az adatok frissítéséről, helyesbítéséről, kiegészítéséről és törléséről, ha az adatok kezelése törvénysértő, vagy ha fennáll az (EU) 2016/679 rendelet 17. cikkében meghatározott okok valamelyike.

AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK VÁLTOZÁSAI

Az Adatkezelő rendszeresen ellenőrzi adatvédelmi és biztonsági szabályzatát, és szükség esetén felülvizsgálja azt a szabályozási, szervezeti vagy technológiai változásokkal összefüggésben. A szabályzat módosítása esetén az új változatot a weboldal ezen oldalán közzéteszi.

KÉRDÉSEK, PANASZOK, JAVASLATOK ÉS JOGGYAKORLÁS

Bárki, aki további információra kíváncsi, saját javaslataival hozzájárulni, vagy panaszt vagy panaszt tesz az adatvédelmi politikával, a Társaságunk személyes adatok feldolgozásának módjával kapcsolatban, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok szerinti jogainak érvényesítéséhez, az Adatkezelőhöz fordulhat a Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, Viale Leonardo Sciascia, 36, 92100, Agrigento címre.

JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A jelen feltételek értelmezésére és végrehajtására az olasz jog az irányadó. A jelen feltételekkel kapcsolatos bármely jogvitában kizárólag az Agrigentói (Olaszország) bíróság illetékes. A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy érdekeinek védelme és jogainak érvényesítése érdekében bármely bíróságtól sürgős jogorvoslatot kérjen, akár külföldön is..