Hivatkozva a 2020. évi LVIII. törvény (a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről) 121. §-ra, a köztestületnek a  veszélyhelyzet ideje alatt az  ügyvezetését ellátó szerv által elfogadott költségvetését és beszámolóját a  köztestület legfőbb szervének a  veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. 

Fentiek alapján tisztelettel meghívom a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara soron következő küldöttgyűlésére

2020. július 31-én (pénteken) 10 órára
a Kamarai Székház II. emeleti Konferenciatermébe
(Szeged, Párizsi krt. 8-12.).

NYITÓELŐADÁS

A Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig tartó gazdaságfejlesztési stratégiájának megalapozása és rövid távú gazdaságélénkítési terve
Előadó: Nagy Balázs helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium


Napirendi pontok előtt:

TAGOZATI DÍJAK ÁTADÁSA
ARANYKOSZORÚS MESTER CÍM ÁTADÁSA
MESTERLEVÉL ÁTADÁS
GYAKORLATI OKTATÓK TANUSÍTVÁNYÁNAK ÁTADÁSA

 

A Küldöttgyűlés napirendje:

 1. Beszámoló a 2019-ben végzett kamarai munkáról (CSMKIK Elnöksége által 2020. április 24-én megvitatott írásbeli előterjesztés)
  Előadó: Nemesi Pál elnök
 2. Beszámoló a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. évi gazdálkodásáról, a költségvetés teljesítéséről (CSMKIK Elnöksége által 2020. április 24-én megvitatott írásbeli előterjesztés)
  Előadó: Baricz Teréz gazdasági vezető
 3. Javaslat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi munkatervére (CSMKIK Elnöksége által 2020. április 24-én megvitatott írásbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Nemesi Pál elnök
 4. Javaslat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi költségvetésére (CSMKIK Elnöksége által 2020. április 24-én megvitatott írásbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Baricz Teréz gazdasági vezető
 5. Egyebek

A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek legalább fele megjelent. Amennyiben fenti időpontra a küldöttgyűlés – a megjelentek aránya miatt – nem határozatképes, úgy azt változatlan napirenddel és helyszínnel 2020. július 31-én 10.30 órára ismételten összehívom, s ennek lehetőségéről a küldötteket ezúton tájékoztatom. A változatlan napirenddel ismételten összehívott küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A Küldöttgyűlés napirendjeihez kapcsolódó írásos előterjesztések a KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK-nál tölthetők le.
Kérjük, részvételi szándékát 2020. július 28-ig az alábbi on-line jelentkezési lap kitöltésével jelezze.
Esetleges távolmaradását, megbízólevéllel felhatalmazott képviselője részvételét kérjük e-mailben a titkarsag@csmkik.hu címre jelezni szíveskedjék. Megbízólevéllel felhatalmazott képviselője a küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt.
Megjelenésére őszintén számítok.


Tisztelettel:


Nemesi Pál
a CSMKIK elnöke