A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel. Jelenleg kettő típusú Agrár Széchenyi Kártya igényelhető, egyik a magasabb kamatú „normál” Agrár Széchenyi Kártya (ASZK), másik az alacsonyabb kamatú Agrár Széchenyi Kártya MAX+ (ASZKMAX+).

Legfontosabb tudnivalók a „normál” Agrár széchenyi Kártya konstrukcióról:

HITELKERET NAGYSÁGA: 500 ezer Ft-tól 200 millió Ft-ig

FUTAMIDŐ: 1, 2, vagy 3 év

KAMAT ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG: Agrár Széchenyi Kártya konstrukció ügyleti kamata 1 havi BUBOR-hoz kötött, kezelési költség 0,8%. A hitel futamideje alatt a ténylegesen kihasznált kölcsönösszeg után naptári negyedévente kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat, illetve kezelési költség megfizetése esedékes. Agrár Széchenyi Kártya esetén rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra.

BIZTOSÍTÉK: A hitel fő biztosítéka az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása (ezt a hitelszerződés megkötését követően a finanszírozó Bank igényli, a vállalkozásnak ennek kapcsán nincs külön teendője). Kötelező biztosíték továbbá (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő) nagykorú magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása. Tárgyi biztosíték 25,1-150 millió Ft közötti hitelösszeg esetén a bank döntése alapján opcionális, 150 millió Ft felett kötelező.

HITEL TÖRLESZTÉSE: A hitel teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján egyösszegben esedékes.

Legfontosabb tudnivalók az Agrár széchenyi Kártya MAX+ konstrukcióról:

HITELKERET NAGYSÁGA: 500 ezer Ft-tól 100 millió Ft-ig

FUTAMIDŐ: 1, 2, vagy 3 év

KAMAT ÉS KEZELÉSI KÖLTSÉG: Az Agrár Széchenyi Kártya MAX+-hoz biztosított kamattámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által a hitel teljes futamideje alatt fizetendő nettó ügyleti kamat 5% körüli, kezelési költség 0,8%. A hitel futamideje alatt a ténylegesen kihasznált kölcsönösszeg után naptári negyedévente kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat, illetve kezelési költség megfizetése esedékes. Agrár Széchenyi Kártya MAX+ esetén rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra

BIZTOSÍTÉK: A hitel fő biztosítéka az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása (ezt a hitelszerződés megkötését követően a finanszírozó Bank igényli, a vállalkozásnak ennek kapcsán nincs külön teendője). Kötelező biztosíték továbbá (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő) nagykorú magánszemély(ek) készfizető kezességvállalása. Tárgyi biztosíték 25 millió Ft feletti hitelösszeg esetén a bank döntése alapján opcionális.

HITEL TÖRLESZTÉSE: A hitel teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján egyösszegben esedékes.

Kamaránk által végzett regisztrációs tevékenység ellenértékeként a Vállalkozás az Üzletszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott mértékű regisztrációs díjat köteles fizetni. Kamaránknál önkéntes tagként regisztrált ügyfelek mentesülnek a regisztrációs díj fizetési kötelezettség alól. Az önkéntes kamarai tagság előnyeiről bővebben ITT olvashat.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagjai az igénylésüket kedvezményesen tudják benyújtani, amennyiben rendelkeznek a NAK-tól egy tagsági igazolással, mely bizonyítja, hogy a NAK-nál tagdíjtartozásuk nem áll fenn.

Az igényléshez szükséges dokumentumokat, valamint az Agrár Széchenyi Kártya MAX+ konstrukcióról további információkat ITT, a „normál” Agrár Széchenyi Kártya dokumentumait, illetve a konstrukcióról további információkat pedig ITT tudja elérni.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy „normál” Agrár Széchenyi Kártya hiánytalan igénylési csomag benyújtására válságjogcímű támogatást tartalmazó hitelügylet esetén 2024.05.31-ig van lehetőség, kizárólag csekély összegű (de minimis) támogatást tartalmazó hitelügylet esetén ilyen jellegű korlátozás nincs.
Agrár Széchenyi Kártya MAX+ hiánytalan igénylési csomag benyújtására válságjogcímű támogatást tartalmazó hitelügylet esetén 2024.05.31-ig, kizárólag csekély összegű (de minimis) támogatást tartalmazó hitelügylet esetén 2024.05.31-ig van lehetőség.

 

Hol igényelheti a konstrukciókat?

Kamarai Székház

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Ügyintézők:

Horváth-Triznyai Ágnes 

Molnár Katalin 

Telefon: 62/554-264

E-mail: szkartya@csmkik.hu

Ügyfélfogadási idő:

Az igénylések leadására előre egyeztetett időpontban van lehetőség!

Hódmezővásárhelyi Kamarai Iroda

6800 Hódmezővásárhely, Lánc u. 7.

Ügyintéző:

Tóth Szabina

Telefon: 30/602-9853

E-mail: hmvhely@csmkik.hu

Ügyfélfogadási idő:

Az igénylések leadására előre egyeztetett időpontban van lehetőség!

Szentesi Kamarai Iroda

6600 Szentes, Budai Nagy Antal u. 6.

Ügyintéző:

Sülyös Edit

Telefon: 30/388-7429

Helgert Adrienn

Telefon: 30/402-0578

E-mail: szentes@csmkik.hu

Ügyfélfogadási idő:

Az igénylések leadására előre egyeztetett időpontban van lehetőség!Makói Kamarai Iroda

6900 Makó, Deák Ferenc u. 29. fsz. 7. (bejárat a Pulitzer sétány felől)

Ügyintéző:

Viseráczki-Molnár Krisztina

Telefon: 30/534-0821

E-mail: mako@csmkik.hu

Ügyfélfogadási idő:

Az igénylések leadására előre egyeztetett időpontban van lehetőség!