Elnök:

Horváth V. Sándor, Ecorgan Kft.

 

Tagok:

Fehér Lajos, Szeged-Pack Kft.
Kelemen Ferenc, Maros Tours Kft.
Korecz Mónika, Iroda-Profil Kft.
Presztóczki Veronika e.v.
Traum József, Traum Dental Kft.

 

A területi kereskedelmi és iparkamara etikai bizottsága hatáskörébe tartozik:

  1. az Etikai Kódexben foglalt etikai szabályok megsértése miatt a gazdálkodó szervezet, illetve a kamarai tisztségviselő ellen kezdeményezett ügyben az etikai eljárás lefolytatása,
  2. állásfoglalás kialakítása a Kódex rendelkezéseinek értelmezésével, alkalmazásával illetve valamely magatartás, tevékenység Kódexszel való összhangjával kapcsolatos kérdésben.

A bizottság a hatáskörébe tartozó etikai ügyekben illetékességi területén köteles eljárni. A bizottság eljárása minden szakaszában hivatalból köteles hatáskörét és illetékességét vizsgálni. Nem tartozik a bizottság hatáskörébe a törvényben biztosított jogok érvényesítésével kapcsolatos eljárás lefolytatása, így az etikai bizottság nem dönt jogkérdésben, vagyoni követelés tárgyában. A bizottság nem kötelezhet magatartás tanúsítására, vagy cselekmény tételére, meg nem tételére, illetve eltűrésére. Nincs hatásköre a bizottságnak azokban az ügyekben sem, amelyekre jogszabály valamely hatóság, illetve szervezet hatáskörét állapítja meg. Ha az etikai ügy érdemi részére vonatkozóan bírósági vagy más hatósági eljárás van folyamatban, az Etikai Bizottság az eljárását megszünteti.

Az etikai eljárás díjköteles, amely megegyezik a eljáró kamaránál érvényes legalacsonyabb kamarai tagdíj összegével.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Kódexe ITT található.