Védőoltás kötelező elrendelése szakképzési munkaszerződés esetében

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Kormányrendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. §-ában leírtaknak megfelelően a munkáltató a munkavégzés feltételeként állapíthatja meg a védőoltás felvételét azon foglalkoztatottak esetében, akik a rendelet hatálybalépése előtt azt még nem vették fel. A rendelet meghatározza a lehetséges jogkövetkezményt is a védőoltásnak a munkáltató által meghatározott határidőn belüli fel nem vétele esetén (fizetés nélküli szabadság, munkaviszony azonnali hatályú felmondása).

E rendelkezés szakképzési munkaszerződésekkel kapcsolatos alkalmazását illetően az MKIK megkereste az illetékes ITM-et, a kérdésre megküldött válasz lényege a következő:

  1. A Rendelet szerinti szabályozást, ahogy a rendes munkavállalók esetében, a duális képzőhelyen megvalósuló szakirányú oktatásban is mindaddig alkalmazni kell, amíg a veszélyhelyzet fennáll és amíg a rendelet szerinti szabályozás hatályban van.
  2. A fizetés nélküli szabadság elrendelése a szakképzési munkaszerződés keretében történő foglalkoztatás során is fennáll, és a munkaviszony megszüntetésének esetkörei az Szkt.-ban meghatározottakhoz képest kiegészülnek a Rendelet 2. § (9) bekezdése szerinti esetkörrel.
  3. A Rendeletben megfogalmazottak nem értelmezhetőek a szakirányú oktatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség teljesítése alóli felmentésként.