Transzeurópai közlekedési hálózat

Transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T): a Tanács zöld utat adott az Európa jobb és fenntartható összekapcsoltságát biztosító új rendeletnek

A Tanács a mai napon elfogadta a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló módosított rendeletet. Az új jogszabály célja egy olyan megbízható, zökkenőmentesen működő és magas színvonalú közlekedési hálózat kiépítése, amely Európa egész területén biztosítja a fizikai fennakadásoktól, szűk keresztmetszetektől és hiányzó összeköttetésektől mentes, fenntartható összekapcsoltságot.

A TEN-T hálózat az uniós közlekedéspolitika kulcsfontosságú eleme, amely hatalmas mértékben járul hozzá a fenntartható mobilitással kapcsolatos célkitűzések eléréséhez, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megvalósításához. A módosított rendelet mai elfogadása vitathatatlanul mérföldkövet jelent az olyan, fenntartható és reziliens európai hálózat létrehozása felé vezető úton, amelyben a polgárok és a vállalkozások a következő években megfelelő választ kapnak a mobilitással kapcsolatos aggályaikra.
- Georges Gilkinet, belga miniszterelnök-helyettes és mobilitási miniszter

A TEN-T hálózat fejlesztése vagy korszerűsítése lépésről lépésre fog történni. Az új rendelet világos határidőket szab a hálózat három lépésben történő kiépítésére: a törzshálózatot 2030-ig, a kiterjesztett törzshálózatot 2040-ig, az átfogó hálózatot pedig 2050-ig kell kiépíteni. Az új, 2040-es köztes határidő bevezetésére azért került sor, hogy még a kiterjedtebb, átfogó hálózatra vonatkozó 2050-es határidő előtt sor kerülhessen a nagyszabású – főként határokon átnyúló – projektek, például a hiányzó vasúti összeköttetések befejezésére. Így például 2040-re ki kell építeni az új nagy sebességű vasúti összeköttetéseket Porto és Vigo, valamint Budapest és Bukarest között. További példa a várható előnyökre: a hálózat kiépítését követően az utasok a jelenlegi 4,5 óra helyett 2,5 óra alatt tehetik majd meg vonattal a Koppenhága és Hamburg közötti utat.

Annak biztosítása érdekében, hogy az infrastruktúratervezés a vasúti, a közúti és a belvízi közlekedés integrálásával valós operatív igényeket elégítsen ki, az új rendelet a törzshálózati folyosókat és a vasúti árufuvarozási folyosókat ún. európai közlekedési folyosókba integrálja. E folyosók óriási stratégiai jelentőséggel bírnak a fenntartható és multimodális európai áru- és személyszállítási forgalom fejlesztése szempontjából.

Végezetül, Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának hatására válaszul és a legfontosabb szomszédos országokkal való jobb összeköttetés biztosítása érdekében a társjogalkotók az új rendeletben a TEN-T hálózat négy európai közlekedési folyosóját kiterjesztették Ukrajnára és Moldovára, miközben csökkentették az Oroszországgal és Belarusszal való, határokon átnyúló összeköttetéseket.

A következő lépések
Mai elfogadását követően a jogalkotási aktust aláírja majd a Tanács és az Európai Parlament elnöke. A módosított rendelet a következő hetekben kihirdetésre kerül az EU Hivatalos Lapjában, és a kihirdetését követő huszadik napon hatályba lép.

Háttér-információk
A felülvizsgált rendeletre irányuló javaslatot a Bizottság 2021. december 13-án fogadta el a hatékony és zöld mobilitásra vonatkozó jogalkotási csomag részeként. Oroszország Ukrajnával szembeni agressziós háborújának hatásaira válaszul a Bizottság 2022. július 27-én módosította javaslatát, és több ponton változtatott az eredeti szövegen. A módosított javaslat a TEN-T hálózat egységesítése érdekében a szabványos európai névleges vasúti nyomtávolság általános használatát szorgalmazza. Emellett az érintett európai közlekedési folyosók kiterjesztése révén javítani igyekszik az összeköttetéseket az EU, valamint Ukrajna és a Moldovai Köztársaság között. Az Európai Parlament részéről Barbara Thaler (EPP / AT) és Dominique Riquet (Renew Europe / FR) voltak a javaslat előadói. A társjogalkotók 2023. december 18-án ideiglenes megállapodást értek el.

 

(Forrás: https://www.consilium.europa.eu/)