Területi előválogatók “SZKTV/OSZTV írásbeli verseny” eredményei elérhetőek

Kedves Versenyzők!

Az alábbi weboldalról letölthető táblázatokban (feltöltés folyamatban) elérhetők az SZKTV/OSZTV verseny 2022. januárjában lebonyolított írásbeli területi előválogatóinak eredményei. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően kódszámuk segítségével azonosíthatják magukat a diákok.


A pandémiás helyzetre való tekintettel és a személyes kontaktus minimalizálása érdekében kérjük, csak az éljen a megtekintés lehetőségével, akinek valóban indokolt.

A versenyzők a saját dolgozataikat - amennyiben indokolt - 2022. február 9-én 8.00-15.00 óra között tekinthetik meg a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.).

A Versenyszabályzat szerinti megtekintésen csak a versenyző vehet részt, tanár és kísérő nem, természetesen folyamatos felügyelet, kontroll alatt. A versenyzők a munkáikat nem fénymásolhatják, nem fényképezhetik stb. Észrevétel kizárólag az értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. Az esetleges észrevételeket, kifogásokat jegyzőkönyvezzük.

Területi előválogatók “SZKTV/OSZTV írásbeli verseny” eredményei:

https://szakmasztar.hu/teruleti-elovalogatok-szktv-osztv-irasbeli-verseny-eredmenyei-2/

 

Köszönjük részvételeteket, jó egészséget kívánunk!

 

A 2021/2022. tanév SZKTV és OSZTV szakképesítések írásbeli előválogató feladatsorainak megoldásai letölthetőek az alábbi weboldalon keresztül:

https://szakmasztar.hu/a-2021-2022-tanev-irasbeli-elovalogato-feladatsorainak-megoldasai/

A 2021/2022. tanév SZKTV és OSZTV szakképesítések területi előválogatóinak feladatsorai letölthetők az alábbi weboldalon keresztül:

https://szakmasztar.hu/teruleti-elovalogato-feladatsorai/ 

 

Letölthető a tájékoztató a szakmai versenyek válogatójáról, melyben szakképesítésenként megtalálhatók a válogatóval kapcsolatos legfontosabb információk:

https://szakmasztar.hu/tajekoztato-a-szakmai-versenyek-valogatojarol-6/ 

 

A válogatón és a döntőn is kizárólag védettségi (oltási) igazolvánnyal rendelkező személyek vehetnek részt. Figyelembe véve a Kormány 13/2022. (I. 20.) Korm. rendeletét, mely a koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szól.

A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt illetve a támogatási szerződés száma: GFA-KA-ITM-12/2021/TK/05