Szerződéskötési kihívások

Az elmúlt években felgyorsult és átalakult a szerződéskötési gyakorlat. Az írásbeliséget egyre gyorsuló ütemben váltja fel az elektronikus úton történő (távollevők közötti) szerződéskötése. A pandémia és a jelenlegi háborús helyzet számos kihívás elé állítja a vállalkozásokat, amelyekre igyekeznek a most kötendő szerződésekben megoldásokat találni.

Kamaránk 2022. május 11-én Szegedre és 12-én Szentesre szervezett előadásainak célja, hogy felhívja a figyelmet a fenti joggyakorlati esetleges problémákra és bemutassa az egyre gyakrabban felmerülő kockázatcsökkentő megoldásokat.

Előadó: dr. Horváth Péter Károly ügyvéd, kamarai tanácsadó

Az előadások témái:

  • Szerződések létrejötte, szerződések kötelező és ajánlott tartami elemei, szerződéses biztosítékok kérdésköre
  • Írásbeliség kérdése a joggyakorlatban, elektronikus úton kötött szerződésekkel felmerülő problémák és megoldási javaslatok
  • Szerződések módosítása, szerződések teljesítésének ellehetetlenülésével kapcsolatos szabályok, vis maior (pandémia, háború miatti ellátási zavarok kérdésköre)
  • Szerződésszegés lehetséges következményei megrendelői és vállalkozói oldalon, szerződési kockázatok csökkentésének magánjogi eszközei


Jelentkezés és részvételi feltételek:

SZEGED - 2022. május 11., 9 óra

SZENTES - 2022. május 12., 14 óra