Megjelent a 2023/2024. szakképzési tanév rendje

A szakképzési törvény korábbi módosítása megteremtette annak jogalapját, hogy a 2023/2024. tanévtől a szakképzésben is önálló jogszabály határozza meg a tanév, a tanítási év rendjét. A korábbi évek gyakorlata szerint a szakképző intézményekben megegyezett a tanév rendje a köznevelési intézményekével, az idei tanévtől azonban a két szabályozás elválik egymástól.

 

Az új rendszer bevezetését az indokolja, hogy vannak olyan sajátos, a szakképzés egészét érintő események, specialitások, oktatásszervezési lehetőségek és igények (pl. nyári szakmai gyakorlat vagy a duális képzés), amelyek figyelembevétele, egységes szabályozása elengedhetetlen a gyakorlatorientált szakképzés hatékonyságához.

 

A kultúráért és innovációért felelős miniszter 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelete értelmében a szakképzésben a 2023/2024-es tanévben a tanítási év 2023. szeptember 1-től (péntektől) 2024. június 14-ig (péntekig), az utolsó évfolyamon 2024. május 3-ig (péntekig) tart. A tanítási év első féléve 2024. január 19-éig tart.

 

A nagyobb iskolai szünetek a szakképzési tanévben az alábbiak szerint alakulnak:

  • az őszi szünet 2023. október 27-től (péntektől) 2023. november 6-ig (hétfőig),
  • a téli szünet 2023. december 20-tól (szerdától) 2024. január 2-ig (keddig),
  • a tavaszi szünet pedig 2024. március 27-től (szerdától) 2024. április 3-ig (szerdáig) tart.

 

A szakmai vizsgaidőszak első napja az október–novemberi vizsgaidőszakban 2023. október 2. (hétfő), a február–márciusi vizsgaidőszakban 2024. február 5. (hétfő), a május–júniusi vizsgaidőszak esetén pedig 2024. május 6. (hétfő).

 

A tanítási év a szünetek beszámításával 179 tanítási napot jelent, ezen felül az oktatói testület hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a diákönkormányzat dönthet, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

A szakképzési tanév rendje a közneveléssel azonos kérdésekben teljes mértékben illeszkedik a köznevelési tanévrendhez; ilyen azonosságok a felvételi eljárás keretében történő felvétel és beiratkozás időpontja, a szakképző intézmény tizedik évfolyamán megvalósuló közneveléssel közös felmérések időszaka, valamint az érettségi vizsgához kapcsolódó időpontok.

 

Mindezek figyelembevételével 2023. szeptember 1-től figyelemmel kell lenni arra is, hogy a már folyamatban lévő szakirányú oktatásra is alkalmazni kell a szakképzésről szóló törvény azon módosítási szabályait, mint például a szabadság mértéke nappalis tanulói jogviszony esetében egységesen 45 nap, felnőttképzési jogviszony esetében pedig 30 nap.