Nyári gazdasági előrejelzés: Az újranyitás a helyreállítás motorja

Az előrejelzések szerint az európai gazdaságban a vártnál valamivel gyorsabb fellendülés következik be, mivel az év első negyedévében a gazdasági tevékenység meghaladta a várakozásokat, és a javuló egészségügyi helyzetnek köszönhetően a második negyedévben felgyorsult a világjárvány megfékezésére vonatkozó korlátozások feloldása.

Gyorsabb gazdasági növekedés a gazdaságok újbóli megnyitásával és a hangulatmutatók élénkülésével

A 2021. nyári időközi gazdasági előrejelzés szerint az EU és az euróövezet gazdasága idén 4,8%-kal, 2022-ben pedig 4,5%-kal fog bővülni. A tavasszal közzétett előző előrejelzéshez viszonyítva a növekedési ráta 2021-ben jelentősen emelkedik az EU-ban (+0,6 százalékpont) és az euróövezetben (+0,5 százalékpont), míg 2022-ben mindkét területen kismértékű emelkedés (+0,1 százalékpont) várható. Az előrejelzések szerint a reál-GDP 2021 utolsó negyedévében mind az EU-ban, mind az euróövezetben visszatér a válság előtti szintre. Az euróövezet esetében ez egy negyedévvel előbb következik be a tavaszi előrejelzésben vártnál.

A növekedés várhatóan erősödni fog, ami több tényezőnek tudható be. Először is, az év első negyedévében a gazdasági tevékenység meghaladta a várakozásokat. Másodszor, a vírus megfékezésére irányuló hatékony stratégia és a védőoltások terén elért előrelépés az új fertőzések és kórházi kezelések számának csökkenéséhez vezetett, ami lehetővé tette az uniós tagállamok számára, hogy a következő negyedévben újra megnyissák gazdaságukat. Ez az újranyitás különösen a szolgáltatási ágazatban működő vállalkozásoknak kedvezett. A fogyasztók és a vállalkozások körében végzett felmérések eredményei, valamint a mobilitást nyomon követő adatok arra utalnak, hogy már megindult a magánfogyasztás erőteljes fellendülése. Emellett már megmutatkoznak az Unión belüli turisztikai tevékenység újraéledésének jelei, és a turizmus számára további előnyöket jelenthet az új uniós digitális Covid-igazolvány július 1-jei bevezetése. Ezek a tényezők együttesen várhatóan ellensúlyozzák a feldolgozóipar egyes részeit sújtó ideiglenes nyersanyaghiány és növekvő költségek kedvezőtlen hatását.

A növekedés fő mozgatórugói nagy valószínűséggel a magánfogyasztás és a beruházások lesznek, amit a gazdasági tevékenységgel párhuzamosan várhatóan átalakuló foglalkoztatás is segít majd. Az EU fő kereskedelmi partnereinek erőteljes növekedése jótékony hatással lesz az uniós áruexportra, míg a szolgáltatásexportot továbbra is visszavetik majd a nemzetközi turizmust gátló még meglévő korlátozások.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz előreláthatólag jelentős mértékben hozzájárul majd a növekedéshez. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz által generált teljes vagyon az előrejelzés távlatában az EU 2019. évi reál-GDP-jének 1,2%-a körül valószínűsíthető. Növekedési impulzusának várható mértéke nagyjából változatlan marad az előző előrejelzéshez képest, mivel az elmúlt hónapokban hivatalosan benyújtott helyreállítási és rezilienciaépítési tervekből nyert információk nagyjából megerősítik a tavaszi értékelést.

Az inflációs ráták valamivel magasabbak, de 2022-ben mérséklődnek

Az idei és a jövő évre vonatkozó inflációs előrejelzést szintén felfelé módosították. Az emelkedő energia- és nyersanyagárak, a kapacitáskorlátok miatti szűk termelési keresztmetszetek, egyes alkotórészek és nyersanyagok hiánya, valamint az erőteljes belföldi és külföldi kereslet várhatóan felfelé ható nyomást gyakorol a fogyasztói árakra ebben az évben. 2022-ben ez a nyomás valószínűleg fokozatosan mérséklődni fog, amint a termelés útjában álló akadályok elhárulnak, és a kereslet és a kínálat közelít egymáshoz.

Ennek megfelelően az előrejelzések szerint az infláció az idén átlagosan 2,2% (a tavaszi előrejelzéshez képest +0,3 százalékpont), 2022-ben pedig 1,6% (+0,1 százalékpont) lesz az Unión belül. Az euróövezetben 2021-ben 1,9%-os (+0,2 százalékpont), 2022-ben pedig 1,4%-os (+0,1 százalékpont) infláció valószínűsíthető.

Jelentős kockázatok

A növekedési kilátásokat övező bizonytalanság és kockázatok magasak, de összességében kiegyensúlyozottak.

A Covid19-vírus variánsainak megjelenése és terjedése által jelentett kockázatok alátámasztják az oltási kampányok felgyorsításának fontosságát. A gazdasági kockázatok különösen abban rejlenek, hogy a háztartások és a vállalkozások miként reagálnak a korlátozások változásaira.

Az infláció az előre jelzettnél magasabb is lehet, ha az ellátási korlátok tartósabbak, és az árnyomást nagyobb mértékben hárítják át a fogyasztói árakra.

A biztosi testület tagjai a következőképpen nyilatkoztak:

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök kijelentette: „Az európai gazdaság határozottan kezd magára találni, és lassan valamennyi eleme a helyére kerül. Gazdaságaink a vártnál gyorsabban tudtak újranyitni, a vírus megfékezésére irányuló hatékony stratégiának és a védőoltások terén elért eredményeknek köszönhetően. A kereskedelem jól helyt állt, és a háztartások és a vállalkozások is bizonyították, hogy a vártnál jobban képesek alkalmazkodni a Covid19 diktálta új élethelyzethez. A hosszú hónapokig tartó korlátozások után a fogyasztói bizalom és a turizmus újra felívelőben van, bár az új variáns jelentette fenyegetés miatt óvatosnak kell lennünk és meg kell teremtenünk a biztonságos utazás feltételeit. Ez a biztató előrejelzés a kellő időben meghozott megfelelő szakpolitikai döntéseknek is köszönhető, és döntő tényezőnek számít a tekintetben, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz az elkövetkező hónapokban jelentős lendületet fog adni gazdaságainknak. Szorosan figyelemmel kell kísérnünk a növekvő inflációt, amely nem utolsósorban az erősebb belföldi és külföldi keresletnek tudható be. És mint mindig, szem előtt kell tartanunk az egyenlőtlenségeket: egyes tagállamok gazdasági teljesítménye már 2021 harmadik negyedévére visszatér a válság előtti szintre – ami valódi sikert jelent –, de más tagállamoknak ehhez több idő kell. A támogató szakpolitikai intézkedéseknek mindaddig folytatódniuk kell, amíg arra szükség van, és az egyes országoknak fokozatosan differenciáltabb költségvetési megközelítések felé kell elmozdulniuk. Mindeközben továbbra is gőzerővel kell folytatnunk az európaiak beoltását, hogy kordában tarthassuk a vírusvariánsokat.”

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos így fogalmazott: „Az uniós gazdaság idén évtizedek óta a leggyorsabb ütemű növekedést könyvelheti majd el, amit az erőteljes hazai és globális kereslet, valamint a szolgáltatási ágazatok tavasszal el kezdődött és a vártnál gyorsabb újbóli megnyitása táplál. Mivel az év első hónapjaiban bevezetett korlátozások a vártnál kisebb mértékben sújtották a gazdasági tevékenységet, 2021. évi növekedési előrejelzésünket 0,6 százalékponttal emeljük. Ilyen mértékű felfelé irányuló kiigazításra már több mint 10 éve nem volt példa, és ez összhangban áll a vállalkozások bizalmával, amely az elmúlt hónapokban rekordszintet ért el. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz elindulása egyedülálló lehetőséget biztosít Európa számára arra, hogy az erősebb, méltányosabb és fenntarthatóbb növekedés új fejezetét nyissa meg. Ahhoz, hogy a fellendülés megfelelő ütemben haladjon, alapvető fontosságú a szakpolitikai támogatás fenntartása mindaddig, amíg arra szükség van. Döntő fontosságú, hogy az elmúlt hónapokban elért figyelemre méltó eredményekre építve megduplázzuk oltási erőfeszítéseinket: a delta variáns terjedése figyelmeztet bennünket arra, hogy a világjárvány árnyéka még mindig a fejünk felett lebeg.”

Háttér-információk

Ez az előrejelzés az árfolyamokkal, kamatlábakkal és nyersanyagárakkal kapcsolatos, a június 26-i állapot szerinti technikai feltételezéseken alapul. Minden más beérkező adat tekintetében – ideértve a kormányzati politikákra vonatkozó feltételezéseket – az előrejelzés a június 28-ig rendelkezésre álló információkon alapul. Az előrejelzés csak a hivatalosan bejelentett és megfelelően részletezett új szakpolitikai intézkedéseket veszi figyelembe, egyébként a politika változatlanságát feltételezi.

Az Európai Bizottság minden évben két átfogó előrejelzést (tavaszi és őszi), valamint két időközi előrejelzést (téli és nyári) tesz közzé. Az időközi előrejelzések az aktuális év és a következő év éves és negyedéves GDP-jére és inflációjára terjednek ki, és valamennyi tagállamra vonatkozó, valamint uniós és euróövezeti szintű összesített adatokat tartalmaznak.

Az Európai Bizottság következő gazdasági előrejelzése a 2021 novemberében esedékes, 2021. őszi gazdasági előrejelzés.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. július 7.