Kilencedik alkalommal adták át a Dr. Csada László-díjat

Kilencedik alkalommal adták át a Dr. Csada László-díjat 2022. március 11-én pénteken Szegeden, a kamarai székházban. A fogyasztóvédelmi elismerést közigazgatási, civil és vállalkozási területen osztotta ki a díjat alapító három szervezet, a Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület. A díjat azoknak a fogyasztóvédelemmel foglalkozó személyek elismerésére hozták létre, akik emberi, szakmai és példamutató tevékenységükkel a fogyasztóvédelem széleskörű társadalmi megismertetésében, valamint a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos oktatás és kommunikáció fejlesztésében megyénkben hosszabb ideje maradandót és kiemelkedőt alkottak.

Közigazgatási területen végzett munkájáért Walterné Böngyik Terézia, a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola intézményvezetője kapta a díjat. Az Európai Uniós fogyasztóvédelmi stratégia alapvető fontosságú része a környezetvédelmi elem, amely a fenntartható fogyasztás kialakításával, felelősségteljesebb viselkedéssel keres megoldásokat a környezeti egyensúlyhiányokra. A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskolában évtizedekre visszanyúlóan folyik az a munka Walterné Böngyik Terézia vezetésével, amely ennek a felelősségteljesebb viselkedésnek az elsajátítását már a gyermeknevelés korai szakaszában biztosítja. Az iskola vezetőjeként kiemelt figyelmet fordít a fenntartható fogyasztáshoz, valamint a hosszútávú fenntarthatósághoz szükséges szemlélet formálására. Ebben a munkában, illetve a Zöld Kapocs Oktatóközpont, valamint az ÖKO iskola címek elnyerésében és több évtizedes fenntartásában meghatározó szerepet vállalt és kiemelkedő teljesítményt nyújtott tanárnőként, illetve intézményvezetőként egyaránt.

Civil területen végzett munkájáért Dr. Radnóti Zoltán a fogyasztóvédelmi egyesület alelnöke vehette át az elismerést. A fogyasztóvédelem területén munkáját a hatóság megyei kirendeltség vezetőjeként, majd a közmű-szolgáltatási csoport vezetőjeként kezdte. Korábbi jogtanácsosként a hírközlési szolgáltatásban szerzett tapasztalatait felhasználva több sikeres fogyasztóvédelmi program végrehajtásával segítette a fogyasztók érdekeinek védelmét. Jogi jártasságának köszönhetően, egyenlő félként képviselte a fogyasztók jogainak érvényesítését a közműszolgáltatók jogi képviselőivel szemben. Tanácsaival, a jogszabályok értelmezésével segítette a vállalkozások szabályszerű működését. A békéltető testületek munkáját már több cikluson keresztül segíti. Logikus gondolkodásával, kiváló jogérzékével és több mint egy évtizedes fogyasztóvédelmi gyakorlatával, magas szintű szakmai munkával segíti a vállalkozások és fogyasztók közötti vitarendezési eljárások pártatlan, mindkét fél számára kedvező lezárását.

Vállalkozási területen végzett tevékenységéért a megyei békéltető testületben több mint 12 éve dolgozó Dr. Horváth Péter Károlyt ismerték el Dr. Csada László-díjjal. Ügyvédként multinacionális vállalkozásokat, kis és közép vállalkozásokat, társadalmi szervezeteket egyaránt képvisel, így hivatásából adódóan is jól ismeri a vállalkozások és a fogyasztók jogi vitáit. Minden alkalommal arra törekszik, hogy lehetőség szerint kössenek egyezséget a felek. Közbenjárásával több mint 300 panaszos ügyben sikerült mindkét fél számára megoldást találni, nyugvópontra helyezni a vállalkozások és magánszemélyek között keletkezett fogyasztói jogvitát. A nyilvánosság előtt is gyakran fellép fogyasztói ügyekben, így rendszeresen nyilatkozik a békéltetés fontosságáról a helyi televízió és rádiós megkeresések során.

Az elismeréseket Zakar Péter, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal igazgatója, dr. Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke; valamint Petrik Sándor, a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület vezetője adta át.

Galéria