Hiánypótló szakmaszerzési lehetőség SZIGETELŐ, BURKOLÓ szakmákban

Kamaránkhoz számos jelzés érkezett az építőipari kivitelezői regisztráció kapcsán végezhető építőipari tevékenységekkel összefüggésben. Egy adott tevékenység folytatásához szükséges szakképesítések neve, szakmai tartalma az elmúlt években többször változott. 

Két szakma esetében (Burkoló és a Szigetelő) amelyet – bár Kőműves képesítés birtokában a kőművesek is végeztek/végeznek a gyakorlatban – az építőipari regisztrációs rendszerben csak szakképesítést igazoló bizonyítvány birtokában lehet rögzíteni, illetve tevékenységként végezni.

Az új szakképzési törvény lehetőséget biztosít, hogy kizárólag iskolarendszerben, de felnőttképzési jogviszony keretében ingyenesen meg lehessen szerezni a második szakképesítést is nagyobb rugalmassággal, átjárhatóság biztosításával. A képzési idő – a hasonló munkakörben megszerzett szakmai tudás figyelembevételével – akár negyedére is csökkenhet.

 A szakképző iskola igazgatója dönt a képzésben részt vevő személy foglalkozáson való részvétel alóli felmentéséről, egyes tantárgyak és azok tudásmérése alóli mentesítéséről, az előzetesen megszerzett tudás, illetve gyakorlat beszámításáról (2019. évi szakképzési törvény végrehajtási rendelet 124. §).

A fentieknek megfelelően megyénkben is szerveznek az alábbi szakképző iskolák – amennyiben megfelelő számú jelentkező van – Burkoló és a Szigetelő szakmában felnőttképzést, akár 2021 februári kezdéssel.

A képzés időtartama: Akár egy oktatási félév (megfelelő szinten teljesített bemeneti elméleti és gyakorlati mérési eredmény esetén) (a mérés az adott szakma képzési és kimeneti követelményeiben és programtantervében megfogalmazott kimeneti követelmények meglétére irányul)

A heti képzési idő: 14 foglalkozás (három nap délután elmélet/gyakorlat)

A képzési jogviszony: felnőttképzési jogviszony (diákigazolvány nincs)

A képzés költsége: a képzés ingyenes a jogszabályi feltételek megléte esetén (ha a jelentkezőnek legfeljebb egy, állam által támogatott képzésben megszerzett szakmája van); más esetben térítési díj fizetése szükséges.

A képzés tartalma: a központi dokumentumokban meghatározott tanulmányi területek

 

·         szigetelő szakma esetén:

o   építőipari kivitelezési és rajzi alapismeretek

o   alapépítményi vízszigetelések

o   lapostetők csapadékvíz elleni szigetelése

o   zöldtetők csapadékvíz elleni szigetelése

o   épületen belüli üzemi vízszigetelések

o   épület külső térelhatároló szerkezeteinek hőszigetelése

o   gépészeti és berendezés hőszigetelések

 

·         burkoló szakma esetén:

o   a burkolás alapjai

o   hidegburkolatok

o   melegburkolatok

o   különleges burkolatok

o   térburkolatok

 

 

A képzés helyszínei:

 

Szeged

Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola (6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.)

gyakorlati képzés: szakképzési munkaszerződéssel vállalkozóknál (a beiratkozás feltétele vállalkozó által kiadott fogadónyilatkozat)

Érdeklődni: Kiss László +36305724581 (munkaidőben)

 

Hódmezővásárhely

HSZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola

(6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky. utca 7-9)

Érdeklődni: Török Szabolcs, torokszabolcs@hiszk.hu; +36304539553

Makó

HSZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium (6900 Makó, Posta u 9.)

Érdeklődni: Török Béla, E-mail cím: torok.bela@keri.mako.hu, Telefon: 0662/510-917

 

Szentes

HSZC Zsoldos Ferenc Technikum (6600 Szentes, Szent Imre herceg u 1)

Érdeklődni: Koós Zoltán +36202765652 (munkaidőben)

 

Csongrád

HSZC Sághy Mihály Technikum (6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 16/A)

Érdeklődni: Bimbóné Piti Éva igazgató.; 0663/570-425

 

 

 

                                                                       Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna

                                                                                   CSMKIK titkár