Egyezség a méltányos adathozzáféréssel és felhasználással kapcsolatban

Annak érdekében, hogy az EU vezető szerepet töltsön be adatvezérelt társadalmunkban, az Európai Tanács elnöksége és az Európai Parlament képviselői ideiglenes megállapodásra jutottak egy új, a méltányos adathozzáférésre és adatfelhasználásra vonatkozó harmonizált szabályokról szóló rendeletről (adatmegosztási jogszabály).

"A mai megállapodás fel fogja gyorsítani Uniónk digitális transzformációját. Amint az adatmegosztási jogszabály hatályba lép, biztosítani fogja az adatokban és technológiákban rejlő gazdasági és társadalmi potenciál kiaknázását, és hozzá fog járulni egy belső adatpiac létrejöttéhez. Erősíteni fogja az egységes piacot annak lehetővé tételével, hogy az adatok szabadon áramoljanak az EU-n belül és az ágazatok között, ami polgáraink és vállalkozásaink javát szolgálja." - Erik Slottner, svéd közigazgatási miniszter

A rendelet új szabályokat irányoz elő arra vonatkozóan, hogy ki férhet hozzá az EU-ban a gazdasági ágazatok mindegyikében generált adatokhoz, és ki használhatja fel azokat. A rendelet célja, hogy:

  • biztosítsa az adatokból származó értékeknek a digitális környezet szereplői közötti méltányos elosztását
  • ösztönözze egy kompetitív adatpiac létrejöttét
  • lehetőségeket nyisson meg az adatközpontú innováció előtt és
  • hozzáférhetőbbé tegye az adatokat mindenki számára

Az új jogszabály célja továbbá, hogy megkönnyítse az adatkezelési szolgáltatók közötti váltást, ezenkívül biztosítékokat vezet be a felhőszolgáltatók általi illegális adattovábbítás ellen, és rendelkezik az adatok ágazatközi újrafelhasználására vonatkozó interoperabilitási szabványok kidolgozásáról.

Az adatmegosztási jogszabálynak köszönhetően mind az egyének, mind a vállalkozások jobban ellenőrzés alatt tudják majd tartani a saját adataikat a következők révén: az adathordozhatósághoz való, megerősített jog, az adatok különböző szolgáltatások közötti egyszerűbb másolása és átvitele, amennyiben az adatokat „okos tárgyakon”, gépeken és eszközökön keresztül generálják. Az új jogszabály beleszólást enged a fogyasztók és a vállalkozások számára abba, hogy mit lehet tenni az összekapcsolt termékeik által generált adatokkal.

A megállapodás fő elemei

A jogszabály hatálya

A politikai megállapodás pontosítja a rendelet hatályát, lehetővé téve, hogy a csatlakoztatott eszközök – az intelligens háztartási készülékektől az intelligens ipari gépekig – felhasználói hozzáférjenek az ezen eszközök felhasználása révén generált adatokhoz, amelyeket gyakran kizárólag a gyártók és szolgáltatók gyűjtenek be

Ami konkrétan a dolgok internetével (IoT) kapcsolatos adatokat illeti, a hangsúly magukról az összekapcsolt termékekről az e termékek által gyűjtött adatok funkcióira tevődött át.

Adatmegosztás, kompenzáció és vitarendezés

A szöveg intézkedéseket tartalmaz az adatmegosztási szerződések tekintetében a szerződő felek közötti egyensúlyhiánnyal való visszaélés megelőzése céljából, amely visszaélés amiatt alakul ki, hogy a jelentősen erősebb alkupozícióval rendelkező fél tisztességtelen szerződési feltételeket szab meg.

Ezen túlmenően a szöveg további iránymutatást nyújt a vállalkozások részére az adatok rendelkezésre bocsátásért történő észszerű kompenzációra vonatkozóan, valamint megfelelő vitarendezési mechanizmusokról rendelkezik.

Üzleti titkok

A megállapodás emellett biztosítja az üzleti titkok és a szellemitulajdon-jogok megfelelő szintű védelmét, és ehhez releváns biztosítékokat társít az adattulajdonosok esetlegesen visszaélésszerű magatartásával szemben.

Közszférabeli szervezetek

A szöveg biztosítja az eszközöket a közszférabeli szervezetek, a Bizottság, az Európai Központi Bank és az uniós szervek számára ahhoz, hogy hozzáférjenek a magánszektor birtokában lévő olyan adatokhoz, és felhasználják azokat, amelyek rendkívüli körülmények között, különösen szükséghelyzetekben – például áradások és erdőtüzek esetén – vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából szükségesek lehetnek.

Az ügyfeleket szolgáló előnyök

Az új szabályok továbbá lehetővé fogják tenni az ügyfelek számára, hogy hatékonyan váltsanak a különböző adatfeldolgozási szolgáltatók (felhőszolgáltatók) között, és további biztosítékokat vezetnek be az illegális adattovábbítások ellen.

Kölcsönhatás a meglévő jogszabályokkal

Végezetül az új szöveg tisztázza az adatmegosztási jogszabály és a meglévő horizontális és ágazati jogszabályok – például az adatkormányzási rendelet és az általános adatvédelmi rendelet – közötti kölcsönhatást.

További lépések

A ma létrejött ideiglenes megállapodást most a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, majd a jogász-nyelvészi ellenőrzést követően mindkét intézmény elfogadja azt. A Tanács részéről a soron következő spanyol elnökség jóváhagyás céljából a lehető leghamarabb be kívánja nyújtani a szöveget a tagállamok képviselőinek (Coreper).

Háttér

A társjogalkotók által 2022-ben elfogadott adatkormányzási rendelet után az adatmegosztási rendelet a Bizottság 2020. februári európai adatstratégiája nyomán kidolgozott második fő jogalkotási kezdeményezés. Az említett adatstratégia arra irányul, hogy az EU vezető szerepet töltsön be az adatvezérelt társadalomban.

Az adatkormányzási rendelet létrehozta a vállalatok, a személyek és a közszféra közötti adatmegosztást elősegítő eljárásokat és struktúrákat, az adatmegosztási jogszabály pedig egyértelműen meghatározza, hogy ki és milyen feltételek mellett teremthet értéket az adatokból. Ez egy kulcsfontosságú digitális elv, amely elősegíti a szilárd és méltányos adatvezérelt gazdaság kialakítását, és iránymutatásul szolgál majd az EU 2030-ig megvalósítandó digitális átállásához, emellett új, innovatív szolgáltatásokat és versenyképesebb árakat fog eredményezni az utópiaci szolgáltatások, valamint az összekapcsolt tárgyak („dolgok internete” / IoT) javítása tekintetében.

Az Európai Tanács a 2021. március 25-i következtetéseiben hangsúlyozta a digitális átállás fontosságát az Unió növekedése, jóléte, biztonsága és versenyképessége, valamint társadalmaink jólléte szempontjából. Ezen ambíciókra és kihívásokra tekintettel a Bizottság – az európai adatstratégiáról szóló, 2020. februári közleménye nyomán – 2022. február 23-án javaslatot terjesztett elő a méltányos és innovatív adatgazdaságra irányuló intézkedésekre vonatkozóan (adatmegosztási jogszabály).


Forrás: az Európai Tanács Sajtóközleménye, 2023. június 27.