Átadtuk a Csada László-díjat

Hetedik alkalommal adtuk át a Dr. Csada László-díjat 2020. március 13-án pénteken Szegeden, a Kamarai Székházban. A fogyasztóvédelmi elismerést közigazgatási, civil és vállalkozási területen osztotta ki a díjat alapító három szervezet, a Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Dél-alföldi Fogyasztóvédelmi Egyesület. Az elismerést azon fogyasztóvédelemmel foglalkozó személyek erkölcsi és szellemi teljesítményének elismerése céljából hozták létre, akik emberi, szakmai és példamutató tevékenységükkel a fogyasztóvédelem széleskörű társadalmi megismertetésében, valamint a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos oktatás és kommunikáció fejlesztésében, Csongrád megye vonatkozásában, hosszabb ideje maradandót és kiemelkedőt alkottak.

Közigazgatási területen végzett munkájáért dr. Siposné Gyarmati Terézia, a Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája biológia-kémia szakos tanára kapta a díjat. A pedagógusnak nagy szerepe van abban, hogy a fogyasztóvédelemmel, fogyasztói tudatossággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek beépültek az iskola mindennapjaiba. Tanórai és tanórán kívüli is szervezi a tudatos fogyasztóvá váláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését. Az iskolai Zöld-ész munkacsoport vezetőjeként egyik motorja volt az ökoiskolai, majd az örökös ökoiskolai pályázat elnyeréséhez szükséges programok megvalósításának. A téma iránti érzékenysége és elkötelezettsége motiválta abban, hogy a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím elnyerésére vonatkozó pályázatot kollégáival összeállította. Jelenleg - a tanítás mellett - támogató pedagógusként segíti osztályának diákjait a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület égisze alatt futó Fogyasztóvédelmi diákműhely projekt megvalósításában.

Civil területen végzett munkájáért Szeles Ambrus, a 2006-ban alakult Zentai Fogyasztóvédelmi Központ egyik alapító tagja vehette át a díjat. Ő az egyesület első elnöke, azóta is több fontos tisztséget és megbízatást töltött be a szervezetnél. Szakmai tudásával, tapasztalatával és kiemelkedő erkölcsi magatartásával kiérdemelte a szűkebb közösség és a szélesebb társadalom elismerését egyaránt. 2009-ben kezdeményezte a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesülettel való együttműködést, mely kiváló eredményeket hozott. A határon átívelő együttműködés, tapasztalatcsere és közös projektumok végrehajtásában Szeles Ambrus megkerülhetetlen egyéniség volt, és a mai napig tevékeny részvevője.

Vállalkozási területen végzett tevékenységéért dr. Varga Antal kapta az elismerést. A díjazott a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara újjáalakítása óta aktívan részt vesz a kamarai munkában elnökségi tagként, korábban három cikluson át alelnöki pozíciót is betöltött. Gazdasági tapasztalatai, jogi végzettsége alapján már két alkalommal választották a Csongrád Megyei Békéltető Testület tagjává. Munkája során nagy figyelmet fordít arra, hogy fogyasztóbarát, méltányos eljárásokat alkalmazzon a vállalkozások érdekeinek figyelembe vételével. 1994-ben alapította egyéni vállalkozását épületgépészeti termékek forgalmazására, napelem szerelésére. Emellett 2000-2012 között a Metall Üzletközpont Kft. ügyvezetője. A Progress Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumi elnöke. A KISOSZ megyei szervezetének megszűnéséig elnökségi tagja volt, két cikluson keresztül országos társelnöki funkciót is betöltött.