A szakirányú oktatás egyes munkajogi kérdései

Az elmúlt időszakban több szakmai kérdésünkre is választ kaptunk a KIM-től és a Saldotól.

A témakörök és az ezekkel kapcsolatos minisztériumi információk összefoglalóan a következők:

 

 1. Foglalkozásokról való igazolt mulasztások: tisztázandó kérdés volt, hogy mi számít (igazolt) mulasztásnak az Szkr. 227. § rendelkezéseinek megfelelően.
  1. Jogalkotói szempontból vizsgálva beleszámít az Szkr. szerint meghatározott igazolt mulasztásokba az Mt. szerint meghatározott távollét, amennyiben az a munkáltató, azaz a duális képzőhely felé szükség esetén igazolásra került (pl. keresőképtelenség esetén táppénz papíros igazolás).
  2. Bár az Szkr. 252/B. § a) pontjában ismertetett mentesség is távollétnek számít, az nem tekinthető igazolt mulasztásnak, hiszen a szakképző intézmény általi oktatáson vesz részt a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy.
 2. Saját dolgozó módosított munkaszerződésének felmondása:
  1. A megszűnés, illetve a megszüntetés során is az Szkt. rendelkezései irányadóak.
  2. Amennyiben megszüntetés aktuális kérdéssé válik, a módosított munkaszerződés nem automatikusan válik ismét munkaszerződéssé, hanem arról a feleknek közösen szükséges rendelkezniük.
  3. Az indokolási kötelezettségre vonatkozóan is azt kell szem előtt tartani, hogy azon szabályokat, amelyek tekintetében az Szkt. nem rendelkezik másként, az Mt. alapján szükséges alkalmazni.
  4. Előfordulhat olyan eset, amikor a szakképzési munkaszerződés alapján járhat végkielégítés és ilyenkor a felek eltérő megállapodása hiányában az Mt.-ben foglaltak alapján kell majd eljárni. Nem kizárt az sem, hogy a felek megállapodása a végkielégítésre jogosultság vonatkozásában a törvényben szabályozottakhoz képest a munkavállalóra kedvezőbb kikötés megállapításával eltérjen.

 

Az elmúlt időszakban több kérdés is felmerült a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező szakmát tanulók táppénzével kapcsolatban, különösen a betegséget megelőzően a szakirányú oktatásban extrém rövid időt eltöltők esetére vonatkozóan. A következő kérdések merültek fel:

 

 • Milyen szabályok szerint jár a táppénz, mi a jogosultság feltétele?
 • Egy korábban munkaviszonyban nem álló tanuló esetében, akadály lehet-e a jogosultságnak, hogy előtte nem volt a Tbj. 6. §-a szerinti biztosított, csak egészségügyi szolgáltatásra jogosult?
 • A duális képzőhely mint munkáltató olyan esetben is köteles a táppénz-hozzájárulásra, ha a tanuló egyetlen napot sem dolgozott a képzőhelyen és a szakmát tanulónak még egyetlen bérkifizetése sem volt?

 

A Saldo ezen témakörben adott válaszának lényege a következő:

 

 1. Táppénzre akkor jogosult a magánszemély, ha a keresőképtelenség fennállásának időtartama alatt biztosítotti jogviszonyban áll.
 2. A 18 év alatti a tanuló, illetve az a 18 éven felüli, akinek a szakképzési munkaszerződés megkötése előtt 180 napon belül szűnt meg az iskolai tanulmánya, a keresőképtelenségnek a betegszabadság lejártát követő teljes időtartamára, maximum 1 évig jogosult táppénz ellátásra. Ezen magánszemélyek esetében a táppénzre jogosultság időtartamát nem befolyásolja az a tény, hogy a munkaviszony létrejötte előtt nem álltak biztosítotti jogviszonyban.
 3. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a foglalkoztatónak a táppénz kiadásokhoz hozzá kell járulnia, azaz a betegség miatti keresőképtelenség, illetve a kórházi ápolás időtartamára folyósított táppénz 1/3-át kell hozzájárulásként megfizetni. Ez alól a fizetési kötelezettség alól nincs mentesítés, a munkáltatónak abban az esetben is meg kell fizetnie, amennyiben a munkavállaló az első munkanapján válik keresőképtelenné.

A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt illetve a támogatási szerződés száma: GFA-KA-ITM-12/2021/TK/05.