A sikerdíj mikor számolható el?

Úgy gondoljuk, hogy az alábbi, sikerdíjjal kapcsolatos kérdés több duális képzőhely számára fontos lehet, így alább szeretnénk segíteni munkájukat:

Kérdés:

Melyik havi bevallásban érvényesíthető a 20%-os sikerdíj?

 

Válasz:

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 332/D. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„A Szocho tv. 17/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adókedvezmény igénybevételéhez az akkreditált vizsgaközpont a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról igazolást állít ki a tanulóval, illetve képzésben részt vevő személlyel - a szakképzés információs rendszeréből megállapíthatóan - legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződést kötött duális képzőhely, illetve a 281. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztató számára, és azt az ilyen duális képzőhely, illetve foglalkoztató számára a sikeres szakmai vizsgát követő tizenöt napon belül megküldi.”

A sikerdíj tehát abban az esetben érvényesíthető, ha a képzőhely rendelkezik az akkreditált vizsgaközpont által kiállított sikeres szakmai vizsgát tanúsító igazolással. Ez azért is lényeges, mert a sikerdíj igénylésével a duális képzőnek meg kell várnia az előbb említett igazolás-kiállítást. Amint ez megvan, a következő hónapban beadott bevallásban érvényesítheti a sikerdíjat. Konkrét példával élve ez a következőket jelenti. Abban az esetben, ha a duális képzőhely a képzésben résztvevő 2022. június 29.-i sikeres szakmai vizsgájáról kiállított igazolást 2022. július 10-én veszi át, úgy az adókedvezmény érvényesítésére 2022. július hónapban válik jogosulttá, azaz a 2022. július 1-től 2022. július 31-ig terjedő időszakról (augusztusban) beadott havi bevallásban érvényesítheti a sikeres szakmai vizsgához kapcsolódó adókedvezményt, miután az igazolás július hónapban áll rendelkezésére.

A sikerdíj abban az esetben érvényesíthető, ha a képzőhely rendelkezik az akkreditált vizsgaközpont által kiállított sikeres szakmai vizsgát tanúsító igazolással, tehát nem elég a sikeres szakmai vizsgát tanúsító bizonyítvány.

 

Ha a duális képzőhely és a szakmát tanuló nem szüntetik meg közös megegyezéssel a szakképzési munkaszerződést a sikeres szakmai vizsga napjával, akkor az a törvény erejénél fogva a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó napján szűnik meg. Amíg hatályban van a szakképzési munkaszerződés, az abból fakadó jogok és kötelezettségek élnek a felek számára. Az Mt. alapján munkajogilag van arra lehetőség, hogy a munkáltató és a munkavállaló megállapodjon abban, hogy adott időszakban (ez esetben a vizsgát követően pl. különös méltánylást érdemlő személyi körülményei vagy egyéb indok miatt) mentesüljön a munkavégzési kötelezettség alól. Ennek időtartama pedig a felek megállapodásától függ (pl. amíg a különös méltánylást érdemlő személyes körülmény fennáll). Ezen időszakra a munkavállalót (szakmát tanulót) a megállapodásuk szerint illeti meg díjazás – ettől függ az elszámolhatóság is (ha ugyanis úgy állapodnak meg, hogy nem jár munkabér, akkor az adott időszakra adókedvezmény sem jár). A szabadságokat az Mt. rendelkezései alapján ki kell adni, de nincs a szabályozásban arra nézve rendelkezés, hogy a vizsga utáni időszak csak erre a célra szolgál. Amennyiben valamilyen okból a munkáltató a szabadságot nem tudta kiadni, azt az Mt. 125. §-a szerint meg kell váltani.

 

A projekt az Innovációs Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt illetve a támogatási szerződés száma: GFA-KA-ITM-12/2021/TK/05.