A BEE-Student projektről

Kamaránk 2020. novemberében kezdte el a 18 hónapig futó, Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében zajló „BEE-Student” projekt megvalósítását.

Az érintett magyar-szerb határmenti régióban a KKV-k innovációs és kutatási potenciálja nincs kellőképp kihasználva, a vállalkozások döntő többségének nincs kapcsolata egyetlen tudományos- vagy kutatóintézettel sem. A másik oldalt nézve a kutatók és a fiatal tudósok sem tudják, hogyan lehetne megfelelő partnert találni az innovatív ötletek, szolgáltatások vagy termékek sikeres piacosításához. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az innovációk mindössze 5%-a kerül a piacra. Az élelmiszeriparban jelentős szerepet játszó határmenti régió fenntartható fejlődéséhez rendkívül fontos lenne erre a problémára megoldást találni.

Ebben jelenthet segítséget a "Vállalkozói ökoszisztéma kiépítése - A hallgatók vállalkozói készsége a határon túl" (Bee-Student) elnevezésű projekt, amely az Interreg IPA Magyarország - Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg. A projekt főpartnere az Újvidéki Egyetem Technológiai Kara, míg kamaránk partnerként vesz részt a megvalósításban. 

A projekt egyik fő eredménye az Újvidéki Egyetemen létrejövő SCITE-FOOD Központ lesz, melynek célja egy fedél alá hozni az innovációt, a tudástranszfert és a vállalkozói ismereteket az élelmiszermérnöki szakemberek, diákok, fiatal kutatók részére. A központ a projekt futamideje alatt, és azt követően is működne, az ott tanuló hallgatók igényeit szolgálva. Számos tréning és workshop segíti majd őket a vállalkozói kompetenciák elsajátításában, innovatív ötleteik megvalósításában, a központban dolgozó szakemberek, tanárok pedig tudásukkal, szakértelmükkel, szakmai mentorálással járulnak hozzá a fejlődésükhöz.

A projekt következő jelentős eredménye az ösztöndíjprogram, melynek keretében 10 szerbiai egyetemi/PhD hallgató érkezik Magyarországra 3 hónapra a szektorban aktív KKV-khoz, és 5 magyar egyetemi/Phd hallgató és kutató tölt majd 1 hónapot Szerbiában. Az ösztöndíjprogram segítségével a szakmai tudással már felvértezett hallgatók elsajátíthatják azokat a vállalkozói kompetenciákat, amelyek egy vállalkozás sikeres működtetéséhez elengedhetetlenek, ezáltal előnyhöz jutnak ha saját vállalkozást indítanak innovatív ötleteik piacosításához.