Új javaslat a fenntarthatóbb árufuvarozásért

Az Európai Bizottság kombinált szállításról szóló javaslatának célja, hogy az intermodális árufuvarozás – a két vagy több szállítási móddal történő áruszállítás – versenyképességének javítása révén fenntarthatóbbá tegye az árufuvarozást a kizárólag közúti szállítással szemben. A javaslat aktualizálja a kombinált szállításról szóló jelenlegi irányelvet, és kiegészíti a környezetbarát árufuvarozásrólszóló csomagot,amelynek nagy részét 2023 júliusában fogadták el. A csomag segíteni fogja az árufuvarozási ágazatot abban, hogy kivegyék a részét az EU-ból a zöld megállapodás céljainak elérésében.

Intermodális szállítási műveletek során egy rakodási egységet, például konténert tehergépkocsi, vonat, uszály, hajó vagy repülőgép kombinációjával mozgatnak. A kombinált szállítás egyfajta intermodális szállítás, amely ötvözi a közúti szállítás rugalmasságát, amelyet továbbra is az utazás első/utolsó szakaszára használnának annak biztosítása érdekében, hogy az EU-ban bármely helyet el lehessen érni, az utazás fő szakaszára vonatkozó vasúti, belvízi vagy rövid távú tengeri szállítás környezeti teljesítményével.

A mai felülvizsgálat hatékonyabbá és versenyképesebbé teszi az intermodális szállítást. A támogatás olyan műveletekre összpontosít, amelyek legalább 40%-kal csökkentik a negatív externáliákat az ugyanazon kiindulási és végpontok közötti, kizárólag közúti műveletekhez képest. Az elektronikus áruszállítási információkról szóló rendelet (eFTI) alapján létrehozott digitális platformok olyan számítási eszközt fognak biztosítani, amely lehetővé teszi a szállításszervezők számára annak bizonyítását, hogy működésük támogatható-e. A szükséges információkat hozzáférhető módon nyújtják be; a többit akkreditált digitális rendszerek fogják végezni.

A meglévő szabályozási intézkedések mellett a javaslat mentességet vezet be az ideiglenes járművezetési tilalom alól, például a kombinált szállításra vonatkozó hétvégi járművezetési tilalom alól. A cél a terminálok és egyéb infrastruktúra-kapacitások kihasználásának javítása azáltal, hogy lehetővé teszi a rövid átvezető szakaszokat végző tehergépkocsik számára, hogy a vonat, az uszály vagy a hajó indulási ideje alapján eljuthassanak a terminálokhoz, akkor és amikor azokra szükség van.

A javaslat versenyképességi célt tűz ki a tagállamok számára, hogy 7 éven belül legalább 10%-kal csökkentsék a kombinált szállítási műveletek háztól házig tartó átlagos költségeit, és előírja számukra az ennek eléréséhez szükséges politikák bevezetését. Az intermodális szállítással kapcsolatos információk új uniós portálja linkeket biztosít az összes tagállam nemzeti szakpolitikai keretéhez, valamint gyakorlati információkat nyújt a meglévő intézkedésekről, növelve a nemzeti intézkedések átláthatóságát.

A terminálüzemeltetőknek a weboldalaikon minimális információkat kell szolgáltatniuk az uniós átrakodási termináljaik szolgáltatásairól és létesítményeiről.

Következő lépések

A javaslatot az Európai Parlament és a Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében fogja megvizsgálni.

Háttér

A kombinált szállításról szóló irányelvet legutóbb 1992-ben módosították. A Bizottság két korábbi javaslatot terjesztett elő az irányelv aktualizálására vonatkozóan, 1998-ban és 2017-ben; a Bizottság mindkét esetben visszavonta a módosítási javaslatot, mivel a társjogalkotók nem jutottak kielégítő megállapodásra. Az irányelv egyes részei azonban elavultak, a meghatározás és a jogosultsági kritériumok gyakorlati problémákat okoznak az ágazat számára, és a támogatás nem olyan hatékony, mint amekkora lehet. Az európai zöld megállapodással a Bizottság ismét javaslatot tett az irányelv módosítására annak érdekében, hogy ambiciózusabb támogatási keretet biztosítson a modális váltáshoz, hogy valódi változást érjen el.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2023. november 7.

Szerző: Európai Bizottság - EEN - Hegedűs-Szabó Irén
2023.11.09.