A NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága tájékoztatót adott ki, mely a gazdasági és szakmai kamarák részére megfizetett kamarai hozzájárulás és kamarai tagdíj elszámolhatóságáról szól.

A kamarai tagdíjak adózást érintő szabályai

A gazdasági kamarákról szóló törvény 2012. évi változása alapján ettől az évtől a kamarai tagdíj, valamint a kamarai hozzájárulás fizetése kötelező. A tagdíj és a hozzájárulás meg nem fizetése adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, amelyet az állami adóhatóságnak kell beszednie. A gazdasági kamarák a tagdíj és a hozzájárulás megfizetéséről – mivel nem minősül szolgáltatás ellenértékének – számlát nem bocsáthatnak ki, de egyéb számviteli bizonylat kiállítására kötelezettek. A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások ezeket a kamaráknak kötelezően fizetendő összegeket költségeik között elszámolhatják. A szakmai kamarák (orvosi kamara, egészségügyi dolgozói kamara, mérnöki kamara) részére fizetett tagdíjat a magánszemélyek szintén elszámolhatják a költségeik között, amennyiben tevékenységüket önálló tevékenységként végzik, azaz egyéni vállalkozóként vagy adószámos magánszemélyként.

Ha a magánszemély tagja az előbb említett szakmai kamarának, de kizárólag munkaviszony keretében végzi az adott tevékenységet, nincs lehetősége a költségelszámolásra. Ebben az esetben az adóévről beadott bevallásában a bruttó munkabérét csökkentheti a befizetett kamarai tagdíj összegével, feltéve, hogy a munkáltató év közben nem vette figyelembe ezt az adóalap csökkentést.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága