Megyénkben is egyre nagyobb problémát jelent a munkaerő-piacon – egyre több területen – a megfelelő számú és minőségű munkaerő biztosítása. Hiánya már-már a gazdaság versenyképességét veszélyezteti. Sok kritika éri a foglalkoztatók részéről a munkavállalói léthez szükséges kompetenciák színvonalát (hiányát). A gazdasági – társadalmi változások, a technikai – technológiai fejlődés, a gazdálkodó szervezetektől és a szakképzésben velünk együttműködő partnereinktől érkező jelzések Csongrád megye szakképzés-fejlesztési koncepciójának újraírására ösztönözték a Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságot (CSMFKB).  

A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 14/2017. (11. 13.) sz. MFKB határozatában az alábbiak szerint döntött:

Csongrád megye szakképzés-fejlesztési koncepcióját a korábbi szerzők közreműködésével átdolgozza. A Bizottság a határozatát egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül fogadta el.

A Csongrád megyei szakképzés-fejlesztési koncepció újragondolását azért tartotta indokoltnak a Bizottság, mert a megye gazdasági jövőképének formálódása új feladatok elé állítja a szakképzés szereplőit is. Ennek a stratégia alakításnak a folyamata jelenleg is zajlik. Erős a motiváció a megye GDP-jének az országoshoz történő felzárkóztatására. Szembe kell nézni azzal, hogy magas kontextusú világban élünk. Nincsen olyan szegmense az életnek, ahol nem ez a jellemző Változik a jogszabály, a gyerekanyag, a tudás, az iskola. Kérdés, hogy el tudjuk-e fogadni, hogy a felzárkózás igénye maga a jövőkép. Nem leszakadó megyében szeretnénk gondolkodni, hanem működő gazdaságban húzóágazatokkal számolni.

Az MFKB ezeknek a gondolatoknak a jegyében döntött a koncepció átírásáról.

Az elkészült munkának akár mottója is lehet a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság, és valamennyi – a kérdésben érdekelt szervezet és szakember – megfogalmazott törekvése a gazdaság – munkaerő-piac – szakképzés összefüggésében:

Nyitottságunkkal nevelünk. Közös sikerünk lehet, ha van jövőképünk, stratégiánk és programunk.

Az alábbiakban olvasható Csongrád megye szakképzés-fejlesztési koncepciója.