A 2012. október 1-én alakult meg a Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság. Működésének második ciklusát 2015. január 1-jétől kezdte meg a nemzetgazdasági miniszter megbízása alapján.

Tevékenységét a 2011. évi CLXXXVII. törvény 81-83. § szabályozza.  Eszerint az MFKB a szakképzés fejlesztése és a munkaerő-piaci igények érvényesítése céljából létrehozott konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó megyei testület.

 

A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság hatásköre kiterjed minden olyan, kérdéskörre, amely befolyásolja a megye szakképzésének alakulását. A beiskolázás arányaira és irányaira, valamint a hiány szakképesítésekre vonatkozóan javaslattételi jogkörrel rendelkezik (kivéve a munkaerő-piaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző, továbbá a honvédelmi és rendészeti szakképesítéseket). Javaslata alapját képezi a kormány szakmaszerkezeti döntésének. A 317/2016. (X. 25.) kormányrendelet a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést rögzíti az induló képzésekre és a Szabóky Adolf tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekre.

A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslatának megalapozásához sokféle adatforrásra (korábbi adatokra, beiskolázási, munkaügyi statisztikákra, kutatási eredményekre, felmérésekre, a megyét érintő gazdasági előrejelzésekre) épít, széleskörű kapcsolatokat ápol vállalkozásokkal, fenntartókkal, szakképző intézményekkel, a szakképzésben szerepet játszó hatóságokkal, érdekképviseletekkel.

A bizottság feladata munkájának irányelveit, a beiskolázási arányok rövid és középtávú tervét tartalmazó szakképzés fejlesztési koncepció kidolgozása, amely a megye munkaerő-piaci helyzetéhez kapcsolódva fogalmazza meg, hogy milyen szakképzést lát hatékonynak a jövőben.

Az MFKB tárgyal minden olyan ügyet, amelyet a vonatkozó jogszabályok véleményezésre, állásfoglalásra, javaslattételre, valamint döntésre a hatáskörébe utalnak.

A bizottság létszáma 5 fő. A Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság tagjai:

Név  Delegáló szervezet 
Dr. Kőkuti Attila elnök Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Dr. Kristó István tag Csongrád Megyei Agrárkamara
Budai László tag Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
Dr. Pap Jánosné tag Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
Szabó Károly tag Hódmezővásárhelyi Ipartestület

A bizottság működéséhez szükséges feltételek biztosításáért a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a kamara útján gondoskodik.

Az MFKB koordinátora a CSMKIK részéről:

Siposné Magony Mária

(e-mail: magony.maria@csmkik.hu; tel.: 62/554-266, 30/388 7439)

A jelenleg érvényes Csongrád megyei szakképzés fejlesztési koncepciót a 16/2016. (XI. 22.) számú határozatával fogadta el a Bizottság, amely ITT tekinthető meg.

Kapcsolódó dokumentumok: