Várják a felterjesztéseket a Gábor Dénes-díjra

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok-, a kutatással-, fejlesztéssel-, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények-, a kamarák-, a műszaki és természet-tudományi egyesületek-, a szakmai vagy
érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy jelöljék (terjesszék fel) GÁBOR DÉNES-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, - akik itthon, vagy határainkon túl - a természettudományos szakterületek valamelyikén:

kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást
hoztak létre,

megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek
megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,

személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs szségét és képességét.

A határainkon túl élő alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a határainkon túli (Kárpát-medence és magyarság a világban) szakmai, valamint civil szervezetek.

A felterjesztés határideje 2023. október 11.

felterjesztéssel kapcsolatos részletes tudnivalók (tájékoztató, felhívás, adatlap) a https://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ oldalról letölthetők.