Támogatás hulladékgazdálkodási iparfejlesztésre

Beruházási támogatást igényelhetnek maximum 300 millió forint összegben azon vállalkozások, akik termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkoznak, vagy a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítását, fejlesztését, hatékonyságnövelését, továbbá a másodnyersanyagok felhasználását célzó fejlesztéseket valósítanak meg.
 
Támogatási célok

A támogatás célja, hogy a Magyar Állam vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó, vagy a támogatással létrejövő fejlesztés révén azt megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások orosz-ukrán háború gazdasági következményei miatt kialakult likviditási nehézségeit enyhítse a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése által, a hulladék-újrafeldolgozáshoz nyújtott beruházási támogatás segítségével.

Benyújtás feltételei

Jelen támogatási felhívásra azon Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok kezelését/előkezelését és további kezelésre történő átadását/hasznosítását végzik, vagy a támogatási igényben szereplő fejlesztés révén azt megvalósítják (a továbbiakban együttesen: támogatási igényt benyújtó), amennyiben
• Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek,
• legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
• vállalják, hogy a beruházás keretén belül beszerzett eszközöket, a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartják és üzemeltetik,
• átlátható szervezetnek minősülnek (megfelelnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak).

A támogatás forrása és mértéke

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 304 179 309 Ft, azaz hárommilliárdháromszáznégymillió-százhetvenkilencezer-háromszázkilenc forint.  

Az igényelhető támogatás összege kérelmenként legfeljebb 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek 75%-a a támogatói okirat kiállítását követően egy összegben, támogatási előleg formájában kerülhet kifizetésre, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A fennmaradó támogatási összeg a záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően egy összegben kerül folyósításra.

A támogatás intenzitása legfeljebb az elszámolható költségek 70%-a.

A támogatási igény benyújtásának határideje 2023. augusztus 14. 23:59 óra.

A pályázatról további részletek ITT olvashatók.