Összefoglaló finanszírozási tájékoztatónkról

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network Szeged online előadássorozatot indított, melyen a kialakult gazdasági válság enyhítésére bevezetett vállalkozásfinanszírozási lehetőségek kerülnek bemutatásra.

Az első rendezvény középpontjában a kamaránknál is igényelhető Széchenyi Kártya Program új konstrukciói, az EXIM Kárenyhítő Hitelprogramja, valamint a Kamarai pénzügyi Alapok álltak, mely összefoglalója, az előadások anyagai EZEN A LINKEN tekinthetők meg.

Előadás sorozatunk második rendezvénye június 3-án volt, melyen a Széchenyi Programiroda, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, és az OTP Bank Nyrt. mutatta be a vállalkozások számára elérhető támogatási programokat. Ezekről adunk tájékoztatást mostani összefoglalónkban.

Első előadóként Dr. Ónodi-Szűcs Gyula a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tanácsadója ismertette GINOP-1.2.8-20 kódszámú, a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására kiírt pályázatának főbb tudnivalóit.

 • E támogatási konstrukció keretében visszatérítendő, illetve részben, vagy egészben vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak az igénylő vállalkozások.
 • Mikró-, kis- és középvállalkozások igényelhetik, amennyiben már rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel, és a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszámuk eléri az 5 főt.

 • A támogatás eszközbeszerzésre, építési beruházásokra, immateriális javak beszerzésére, képzési költségekre, szakértői szolgáltatásokra, bérleti díjak rendezésére, forgóeszköz vásárlásra és általános rezsi költségek fedezésére használható fel.

 • Az igényelhető támogatás mértéke 5 millió Ft-tól 153,5 millió Ft-ig terjedhet, nagyságát a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg.

 • A támogatás teljes összege előlegként folyósításra kerül, így a vállalkozások mentesülnek a sokszor nehézséget jelentő utófinanszírozás problémájától.

 • A támogatás intenzitása 70%-os, mely akár teljesen egészében vissza nem térítendő támogatássá alakul abban az esetben, ha a projekt lezárását követő eredményességi visszamérés adatai kedvezően alakulnak.

 • Támogatást igénylő vállalkozás kötelező vállalása, hogy a 2020. április havi foglalkoztatotti létszáma legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során.

A pályázati felhívás EZEN A LINKEN olvasható.


Második előadóként Pauk János az OTP Bank Nyrt. osztályvezetője adott tájékoztatást a Növekedési Hitelprogram – Hajrá! programcsomag vállalkozások számára kínált hiteleiről. Az MNB a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került hazai vállalatok támogatása érdekében indította el NHP Hajrá! néven új, mikro, kis- és középvállalkozások megsegítését célzó programját. Az OTP Bank Nyrt. az alábbi termékeket kínálja a program keretében:

NHP Hajrá! Beruházási hitel

 • Új vagy használt tárgyi eszközök beszerzésére, vagy átalakítására, korszerűsítésére, kapacitásuk bővítésére, valamint immateriális javak beszerzésére lehet fordítani.
 • Összege 5-250 millió Ft lehet, saját erő 20%.
 • A beruházással érintett eszköznek (ideértve az ingatlant is) a KKV üzleti célját kell szolgálnia.
 • Személygépkocsi beszerzése kizárólag abban az esetben finanszírozható, ha a KKV főtevékenysége 2020. január 1- től folyamatosan személyszállítás.
 • Futamidő minimum 13 hónap, maximum 20 év

NHP Hajrá! Forgóeszköz finanszírozás

 • Összege minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
 • A működéshez kapcsolódó kiadások fedezésére (korlátozás nélkül) használható, ideértve akár a már fennálló forgóeszközhitel kiváltását is.
 • Futamideje legfeljebb 3 év lehet.

Agrár Növekedési Hitelprogram

 • Igénybe vevők: adószámmal és egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező agrár vállalkozói ügyfelek
 • Összege 5-60 millió Ft
 • Futamidő maximum 20 év

Agrár termőföld vásárlás támogatás

 • Igénybe vevők: a Földforgalmi törvény szerint termőföld vásárlásra jogosult, adószámmal rendelkező, Magyarországon nyilvántartásba vett földműves őstermelő, vagy magyarországi székhelyű földműves egyéni vállalkozó
 • Összege: 5-150 millió Ft
 • Futamideje 5-20 év

OTP Zöld Kártya
Támogatás előfinanszírozás: Az OTP Zöld Kártya konstrukcióval 35 féle támogatási jogcím előfinanszírozását vállalja az OTP Bank ügyfelei számára

Az NHP Hajrá program hitelkonstrukcióinál a KKV által fizetendő éves költség nem lehet magasabb 2,5 százaléknál, ami az ügyleti kamatláb mellett az egyéb díjjellegű elemeket is tartalmazza.

Az OPT Bank Nyrt konstrukciói a bank honlapján ITT ÉRHETŐK EL

A Növekedési Hitelprogram - Hajrá általános elemei az MNB honlapján ITT TEKINTHETŐK MEG


Harmadik előadónk Budai László a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője volt, aki a bértámogatási lehetőségeket ismertette.

 • Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása: 2020. április 16. óta igényelhető ez a támogatási forma, Csongrád megyében azóta mintegy 6000 munkavállaló állása került a program keretében megóvásra. A program a válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások számára nyújt lehetőséget a rövidebb munkaidőben való foglalkoztatásra úgy, hogy az érintett munkavállaló számára nyújt támogatást a munkaidő csökkenés következtében kieső bérének 70%-áig. A támogatást a munkáltató igényelheti 3 hónap időtartamra. A kérelmet elektronikusan kell benyújtani a munkavégzés helye szerinti kormányhivatalnál, ahol az elbírálás 8 napon belül megtörténik.

 • Kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak bértámogatása: szintén 3 hónapra igényelhető, egy munkavállaló vonatkozásában a maximalizált havi összege 318.920,- Ft. Megyénkben a program indítása óta 400 munkavállalót érintően érkezett be ilyen támogatási kérelem.

 • Munkahelyteremtő bértámogatás: 6 hónapos bértámogatás 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. A támogatás az új foglalkoztatott bruttó bérének és a szociális hozzájárulási adójának 100%-ára kiterjedhet, összege legfeljebb havi 200 ezer Ft munkavállalóként.

A munkahelymegtartó és munkahelyteremtő bértámogatások részletes ismertetése a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján ITT ÉRHETŐK EL

NÉZZE VISSZA AZ ELŐADÁST ITT:


Következő online előadásaink:

Knowledge To Money Club - Klubélet az éterben - 2020. június 9. 10:00 - 11:30 

Tájékoztató a számla adatszolgáltatás kibővítéséről és az új TB-törvényről - 2020. június 16., 14:00 - 17:00 

 

Előadások anyagai: