Összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése

Szakképzés

A nyári gyakorlat megvalósítására vállalati munkakörülmények között tanulószerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján van lehetőség. Alapvető cél, hogy a tanulók gyakorlati képzése, ezáltal az összefüggő szakmai gyakorlat is tanulószerződéses jogviszony alapján valósuljon meg. A gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezetnek lehetőség szerint május 31-ig teljes képzési időre meg kell kötnie a szerződést a tanulóval, amely már magában foglalja a nyári gyakorlat megvalósítását biztosító időszakot is. Ha tanulószerződéses jogviszony alapján folytatott gyakorlati képzésre nincs megfelelő képzőhely biztosítva, akkor a szakképző iskolának kell gondoskodnia a tanuló gyakorlati képzéséről. Ebben az esetben az összefüggő szakmai gyakorlatot együttműködési megállapodás keretében is meg lehet szervezni.

 

Összefüggő szakmai gyakorlat időbeni megszervezése

Az összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése során, annak időpontjának meghatározásakor mindenképpen figyelembe kell vennie a gazdálkodó szervezetnek az alábbi szempontokat: pihenőidő biztosítása és a nyári szünet kiadása, valamint lehetőség a hiányzások pótlására vagy az esetleges javítóvizsgák letételére is. Utóbbiakra augusztus második felében van lehetőség, ezért még az adott tanévben, azaz a következő évfolyam megkezdése előtt rögzíteni szükséges, hogy a tanuló teljesítette-e az adott évfolyam követelményeit, a következő évfolyamba léphet-e. Ha az összefüggő szakmai gyakorlat megszervezésére augusztus hónapban úgy kerül sor, hogy a szakmai gyakorlat vége és a következő tanév első napja között nincs egyetlen munkanap sem, akkor a tanulónak már nem lesz lehetősége hiányzásai pótlására vagy a javítóvizsgák letételére. Az adott évfolyam teljesítésének feltétele az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése, ezért célszerű azt legkésőbb július hónapban megszervezni.

 

Összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése együttműködési megállapodással

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére csak az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára jár juttatás, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes minimálbér 15%-ának 1,3 szorosánál (29.055 Ft/4 hét). A tanulószerződés éves időciklusokat fog át, az összefüggő szakmai gyakorlat pedig a nyári időszakban hetekben kerül meghatározásra, ezért az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás a megkezdett hetek után jár. Pénzbeli juttatás a nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő tanuló részére jár. (A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti.) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.

A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére kifizetett tanulói pénzbeli juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára történő befizetéssel történő teljesítést.

 

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt, illetve a támogatási szerződés száma: NFA‑KA‑ITM‑4/2018/TK/05

 

 

2019-05-22T08:48:37+00:00