Mennyire ismerjük adatvédelmi jogainkat?

EEN

Az Európai Bizottság közzétette az adatvédelemről szóló Eurobarométer tematikus felmérés eredményeit. Az eredmények azt mutatják, hogy az európaiak viszonylag jól ismerik az új adatvédelmi szabályokat, a jogaikat, valamint tisztában vannak a nemzeti adatvédelmi hatóságok létezésével, amelyekhez a jogaik megsértése esetén segítségért fordulhatnak.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Az uniós polgárok egyre inkább tisztában vannak a digitális jogaikkal, és ez rendkívül biztató. Azonban tíz európaiból még csak három hallott az összes új adatvédelmi jogáról. A vállalatok számára rendkívül fontos, hogy az ügyfeleik bízzanak bennük. Ez az adatvédelmi beállítások megértésével és az abba vetett bizalommal kezdődik. A jogok gyakorlásának előfeltétele, hogy tisztában legyünk velük. Az adatvédelmi szabályok egyértelműbb és egyszerűbb alkalmazásából mindkét fél csak nyerhet.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos hozzátette: „A legfontosabb prioritásaink közé tartozik, hogy az európai polgárok visszanyerjék az ellenőrzést saját személyes adataik felett. Viszont az európaiaknak csak 60%-a olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatokat, és közülük is csak 13% olvassa el azokat teljesen. Ez azért van így, mert a nyilatkozatok túl hosszúak vagy nehezen érthetőek. Ismételten felszólítom valamennyi online vállalatot, hogy tömör, átlátható és valamennyi felhasználó számára könnyen érthető adatvédelmi nyilatkozatokat tegyenek közzé. Arra is biztatok minden uniós polgárt, hogy éljenek adatvédelmi jogaikkal, és optimalizálják adatvédelmi beállításaikat.”

Az Eurobarométer 27 000 európai polgár véleményét összesítő eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók 73%-a hallott már az általános adatvédelmi rendelet által biztosított hat vizsgált jog közül legalább az egyikről. A polgárok leginkább a saját adataikhoz történő hozzáféréshez való jogukkal voltak tisztában (65%), ezután következett a téves adatok helyesbítéséhez való jog (61%), a közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresések elleni tiltakozás joga (59%), illetve a személyes adatok törléséhez való jog (57%).

Ezenkívül a válaszadók 67%-a tud az általános adatvédelmi rendeletről, és 57%-uk van tisztában a nemzeti adatvédelmi hatóságok létezésével. Az eredmények azt is mutatják, hogy az adatvédelemmel kapcsolatban akadnak még problémák, mivel a válaszadók 62%-a aggódik amiatt, hogy nem gyakorol teljes ellenőrzést az interneten megadott személyes adatai felett.

A következő lépések

A Bizottság figyelemfelhívó kampányt indít, amely arra ösztönzi a polgárokat, hogy olvassák el az adatvédelmi nyilatkozatokat, és optimalizálják adatvédelmi beállításaikat annak érdekében, hogy mások csak az általuk megosztani kívánt adatokhoz férhessenek hozzá.

A Bizottság 2020-ban is jelentést fog tenni az általános adatvédelmi rendelet alkalmazásáról.

Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye – 2019. június 13.

2019-06-14T09:28:00+00:00