Üdvözöljük a

Újragondolt gazdasági jövőkép – újragondolt szakképzési koncepció | Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Újragondolt gazdasági jövőkép – újragondolt szakképzési koncepció

Szerző: Vántus Lilla | 2017. december 20.

Változásokkal jellemezhető világban élünk, ez alól nem tekinthető kivételnek a szakképzés sem. Sokszor, sokféle szinten és fórumon fogalmazódik meg, hogy a szakmai képzést a munkaerő-piaci igények alapján kell megszervezni. Ezek az igények egyre több szakmában hiányhelyzetet jeleznek már most is. A kérdés az, hogy a gazdaság és a szakképzés összefüggését, kölcsönhatását – ha fel akarunk készülni az egyre gyorsuló technikai-technológiai kihívásokra, - milyen időtávban kell végiggondolni. Jellemzően a közoktatásban zajló folyamatok, a rendre megjelenő jogszabályváltozások rövidtávú tervezést tesznek lehetővé. 

Jelenleg is zajlik Csongrád megye hosszú távú gazdasági jövőképének előkészítése a kamarában. A kamara által elnökölt Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság, megismerve a megye gazdasági jövőképére tett kamarai javaslatot, továbbá a szakmai képzésben jelenleg is zajló és várható változásokat, - átdolgozta szakképzés-fejlesztési koncepcióját. Ebben megfogalmazta, hogy közreműködik a megye gazdasági jövőképében vizionált, a húzóágazatok humán igényeihez igazodó szakképzés alakításában. Ez a közös gondolkodás még csak elkezdődött, és várhatóan stratégia alkotással és feladat meghatározással folytatódik a következő időszakban a kamara és a Bizottság munkájában egyaránt.

 

Biztosítani kell a feltételeket

 

Hosszú távon gondolkodni sem a gazdaságban, sem a szakképzésben nem egyszerű kihívás, ugyanakkor megkerülhetetlen. Valamennyi, a megyében oktatott szakképesítésre és ágazatra általánosan fogalmazható meg, hogy minőségi munka csak az oktatás tartalmi és módszertani korszerűsítésével biztosítható. A korábbi évek közoktatásban elmaradt beruházásai a szakképzés intézményrendszerét érintették érzékenyen. A fenntartók feladata a következő években eszközt és működtetési feltételeket biztosítani a képzéshez. Legalább ilyen fontos a szakmailag és módszertanilag jól képzett pedagógusok munkája.

 

 

Nagyobb szerepet kell vállalniuk a cégeknek

 

A fogadó oldalt, a gazdálkodókat képviselve a Bizottság átdolgozott koncepciójában megerősítette, hogy a gazdasági szereplők szakképzésben történő szerepvállalásának növelése nélkül nem lehet a szakképzést hatékonyan működtetni, azaz nem lehet lemondani a duális szakképzés kínálta lehetőségekről, a cégeknél történő munkaerő-piaci felkészítésről. Hangsúlyt kapott a dokumentumban, hogy a gyorsuló világban az új ismeretek, technológiák iránti igény hosszabb távon devalválja a jelenlegi szakmaszerkezetet. Az élethosszig tartó tanulás gondolata már az iskolarendszerből való kilépéssel aktuálissá válik. Ehhez stabil alapkompetenciák kialakítását várják el a gazdálkodók az iskolarendszertől. A cégek érdeke az ismeretek megújítását, új eszközök, új technológiák működtetését szolgáló, releváns tudás megszerzése munkavállalóiknál.

 

Partnerek a válaszok megtalálásában

 

A Bizottság munkájában a partnerség nyújtotta lehetőségek széleskörűek. A gazdasági kamarák, vállalkozások, szervezetek, hivatalok, hatóságok, állami intézmények, a szakképző iskolák és fenntartóik, önkormányzatok, munkaadói és munkavállalói szervezetek, a korábban megalakult foglalkoztatási paktumok közvetlenül és közvetett módon működnek együtt a bizottsággal a képzési igények közvetítésében az ipari és szolgáltatási területeken. A multik nélküli és jelentős agrárgazdasággal rendelkező megyében jelentős súlya van az agrárképzéseknek is.

Az MFKB Csongrád megye szakképzés-fejlesztési koncepciójának megalkotásával nem lezárt, hanem megnyitott egy folyamatot. Keresi a választ arra, hogy a jövőben, hosszabb távon gondolkodva milyen gazdasági szerkezet, milyen húzóágazatok biztosítják a megye felzárkózását, milyen szakképzés, milyen szakmaszerkezet járul mindehhez hozzá.

A megyei szakképzés-fejlesztési koncepciót honlapunkon olvashatja.

 

A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozásában valósult meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére.