Üdvözöljük a

Kamarai Pénzügyi Alapok 2017. I. forduló | Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Kamarai rendezvények

<< 2017 Március >>
KeSzeCsüSzoVa
  12345
6789101112
13141516171819
202122232425
26
2728293031  

Kamarai Pénzügyi Alapok 2017. I. forduló

Szerző: Bakosné Nagy Éva | 2017. január 28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

pénzügyi alapjából

gazdaság-, kereskedelemfejlesztési és innovációs témában pályázati úton elnyerhető

támogatás igénylésére

2017. év I. forduló

 

 

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok gazdaság-és kereskedelem fejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, valamint kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló, műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására irányuló és környezetvédelmi tevékenységéhez.

A pályázat tárgya a következő lehet:

Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési témák:

 1. A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését)
 2. EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése
 3. Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon - elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen - való részvétel dologi költségei.
 4. Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda anyagok, termékismertetők készítése.
 5. Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése.
 6. Bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel támogatása
 7. Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása.
 8. Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
 9. Telephely kialakítása, vásárlása.
 10. Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.

Innovációs témák:

 1. Technológiatranszfer,
 2. Energia és anyagtakarékos műszaki megoldások
 3. Környezetvédelmi fejlesztések
 4. Technológiai újítások és szabadalmi eljárások
 5. Kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása

 

I. A pénzügyi támogatás módja:

Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 6.000.000,-Ft.

A támogatásból 36 havi futamidővel legfeljebba beruházás, fejlesztés értékének, az elfogadott költségeknek maximum 70%-a finanszírozható.

 

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50 % készültségi fokon álló, legkorábban a pályázat benyújtását 6 hónappal megelőzően megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet pályázni.

A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támogatására pályázat nem nyújtható be. (pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja)

 

Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az itt megjelölt prioritásokkal. 

 

II. A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan kamarai tag (egyéni ill. társas vállalkozás), aki/amely

1) a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapig folyamatosan a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagja volt,

2) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

3) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,

4) a pályázat beadásakor tagdíj és szolgáltatási díj hátraléka nincs,

5) az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,

6) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy megtévesztően nyilatkozott.

7) Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag, aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan adatokat közöl vagy megtévesztően nyilatkozik.

8) Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó részesülhet támogatásban.

 

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

 

III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató (csomag) tartalmazza.

 

Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (www.csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet. A pályázatot papíron kell benyújtani.

 

IV. Általános feltételek:

1.)  Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

2.) Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, abban az esetben részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor maximum 1 folyamatban lévő, vissza nem fizetett támogatásuk van, illetve forráshiány miatt egyéb pályázat nem kerül elutasításra.

3.)  Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban.

4.) Pályázónként a kintlévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 8 millió Ft-ot.

 

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.

 

V. A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. április 20. 12 óra

A pályázat leadásának helye/postai címe: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

                                                                                6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. / 6701 Szeged  Pf. 524

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

 

A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége bírálja el az Elnökség mellett működő Gazdaságfejlesztési Munkabizottság javaslata alapján, legkésőbb 2017. június 30-ig.

 

 

 

Szeged, 2017. január 27.

 

 

                                                                                   Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

                                                                                                               Elnöksége