Ötletből terv

A sikeres vállalkozáshoz nincs tökéletes recept. Akár a már évek óta dédelgetett álmunkat valósítjuk meg, akár kényszerűségből leszünk vállalkozók, minden azon múlik, hogy képesek leszünk-e profitot termelni, és versenybe tudunk-e szállni a többi piaci szereplővel. Az a vállalkozás tud nyereséget termelni, ami olyan terméket, vagy szolgáltatást kínál, amire már létező kereslet van, vagy képes megteremteni a piaci igényt. Bár a munka oroszlán része az ötlet születése után kezdődik, nem mindegy, hogy milyen alapra kezdünk építkezni. Ha még nincs konkrét üzleti ötletünk, többféle úton is elindulhatunk a számunkra legmegfelelőbb gazdasági tevékenység kiválasztásának irányába. Természetesen alapul szolgálhatnak az eddig szakmai tapasztalataink, tanulmányaink, de akár a hobbink, személyes érdeklődésünk is adhat ötletet leendő vállalkozásunkhoz. Bevonhatjuk családunkat, barátainkat, de támaszkodhatunk kizárólag külső tényezőkre is. Nem feltétlen szükséges speciális szakmai háttér, az is elég lehet, ha felismerünk egy olyan problémát, amire jelenleg a piac nem biztosít megoldást. Az időzetés nagyon fontos egy vállalkozás indításakor, ezért érdemes figyelemmel követni a globális trendeket, és egyúttal a helyi sajátosságokat is. Például egy lángosozó nyitásához nem feltétlen szükséges a nemzetközi statisztikát böngészni a a lángos iránti kereslet alakulásáról, míg egy bankoknák szánt szoftvert fejlesztésénél nem alapozhatunk a helyi viszonyokra. Vannak viszont olyan globális jelenségek, amik ágazattól függetlenül hatással vannak a piaci kereslet alakulására: elég csak a gazdasági válságra, az éghajlatváltozásra, vagy a járványhelyzetre gondolni.


Az ötletelés egy kreatív folyamat, amit olyan eszközök segíthetnek, mint például a gondolattérkép, amikor egy papír közepére írjuk a központi elképzelésünk, amihez kapcsolódó ötleteink körben elhelyezzük, akár különböző kategóriákat kialakítva, összefüggéseket jelölve. Felírhatunk középre egy problémát, amihez kapcsolódóan ki akarunk dolgozni egy üzleti megoldást. Vagy ha biztosak vagyunk benne, hogy egy adott területen szeretnénk dolgozni, akkor gyűjthetünk ötleteket, hogy milyen lehetőségeink vannak az adott ágazatban. Ezzel a módszerrel nem kell egy ötletre fókuszálni, a lényeg, hogy a döntés terhétől mentesen minél több gondolatot feljegyezzünk.

Ha megvan a listánk, akkor az egyes ötleteket összevethetjük képességeinkkel, szakmai hátterünkkel, illetve megvizsgálhatjuk, hogy van-e olyan pénzügyi, jogi, vagy más akadály, ami miatt ki kell húzni egy-egy ötletet. Ha az ötleteink közül kiválasztottuk a legígéretesebbet, át kell gondolnunk, hogy hogyan is alapozhatunk erre egy vállalkozást. Ehhez használhatunk egy üzleti terv sablont, de kidolgozhatjuk üzleti modellünk akár a business model canvas segítségével is. A lényeg, hogy megfogalmazzuk, mit és kinek kínálunk, milyen bevételeink, kiadásaink lesznek, hogyan fogjuk egyáltalán elérni a célcsoportunk, és milyen erőforrásokra lesz szükségünk a működés során.

Ha ezeket a szempontokat végiggondolva is kitartunk az ötletünk mellett, akkor célszerű felmérni, hogy valós igény van-e a tervezett termékünk/szolgáltatásunk iránt, és az általa képviselt érték arányos-e azzal a pénzösszeggel, amit mi piaci árként elképzeltünk. A piaci validációt érdemes függtelen személyek bevonásával végezni, mivel saját ötletünkkel kapcsolatban elfogultak lehetünk, és családunk, barátaink sem tudnak minden esetben objektívek maradni. A piackutatással foglalkozó vállalkozások segíthetnek ebben, de megfelelő felkészüléssel végezhetünk kérdőíves felmérést, gyűjthetünk vissza jelzéseket interjúk segítségével vagy szervezhetünk fókuszcsoportot saját magunk is. A visszajelzések alapján módosíthatunk a koncepción, vagy akár kiválaszthatunk egy másik ötletet a listánkról. A vállalkozás bármelyik életszakaszában szükség lehet akár teljes újratervezésre is, ezért fontos képesek legyünk változtatni az elképzeléseinken, és már a kezdetektől fordítsunk figyelmet a piacról érkező visszejelzések gyűjtésére, és értelmezésére.

A kapcsolati hálónk, az üzleti közösségek már az indulás előtt segíthetnek akár az ötlet validálásában, akár abban, hogy valós képet kajunk a vállalkozói létről. Már az öteletelés szakaszában kereshetünk egy mentort, vagy egy közösséget, ami támogatást nyújt, és ahonnan tankönyvekből, online forrásokból el nem érhető tapasztalatokat, siker-, és bukástörténeteket ismerhetünk meg. Azt gondolhatnánk, hogy egy sikeres vállalkozó nem osztja meg ezeket az információkat, mert tart egy jövőbeni versenytárstól, azonban több mentorprogram, inkubációs program is várja a vállalkozás indítás előtt állókat. Ezekben a programokban a vállalkozásvezetők, szakemberek sokszor díjazás nélkül segítenek kezdő vállalkozóknak, és értékes kapcsolatok, üzleti együttműködések alakulhatnak ki.


Tervből valóság

Az egyik talán leggyakoribb vissztartó erő vállalkozás-indításnál a saját tőke hiánya. A kezdő vállalkozások kockázatosak a pénzügyi szektor számára, mivel nincsenek előző éves gazdasági adatok, amik alapján meghatároznák, hogy mekkora felvehető hitelösszeg reális. Vissza nem térítendő támogatások is korlátozottan érhetőek csak el, és legtöbbször olyan feltételekhez kötöttek, mint a 25 vagy 30 év alatti életkor, vagy aktív álláskereső státusz. 

Válallkozási tevékenységünket többféle vállalkozási formában végezhetjük. Azt, hogy melyik típust részesítjük előnyben sok minden befolyásolja. Befolyásoló tényező lehet például, hogy egyedül, vagy csapatban szeretnénk majd tevékenykedni. Döntő továbbá a rendelkezésünkre álló kezdőtőke mennyisége, a vállalkozás elhelyezkedése, de elsősorban az, hogy mit és milyen fajta (termelés, szolgáltatás) tevékenységet kívánunk majd végezni. Kiemelkedő jelentősége van annak is, hogy teljes vagyonunkkal akarunk-e felelősséget vállalni a cég működéséért. A döntés nem végleges, h
a szükséges egyik vállalkozási formáról át lehet térni másik vállalkozási formára is.

Egyéni vagy társas? Kft vagy bt?


Ha már az elején tudjuk, hogy nem egyedül indítanánk el a vállalkozást, akkor praktikusabb egyből társas válallkozási formában gondolkodni. A legtöbben viszont egyéni vállalkozóként kezdik vállalkozói pályafutásukat, mivel kevesebb adminisztrációval, és költséggel jár, nem szükséges hozzá ügyvéd, társasági szerződés, és van lehetőség szüneteltetésre is, egy hónap és két év közötti időtartamra. Ennek a vállalkozási formának viszont hátránya, hogy a felelősségünk korlátlan és egyetemleges, vagyis a teljes, személyes vagyonunkkal felelünk a tevékenységünk következményeiért. Ha hosszú távon gondolkodunk, és szeretnénk vissza nem térítendő uniós forrásokkal finanszírozni a vállalkozás fejlődését, akkor nagyobb eséllyel indulunk társas vállalkozásként. Legtöbbször az uniós pályázatokban csak kettős könyvvitelt vezető vállalkozások vehetnek részt, ami kizárja a legtöbbször egyszeres könyvvitelt vezető egyéni vállalkozókat. Társas vállalkozást akár egyedül is alapíthatunk akkor társasági szerződés helyett alapító okiratot kell készíteni. 

Hogyan érdemes adózni, ki választhatja a KATA-t és a KIVA-t?

Egyéni vállalkozás 


A megfelelő tevékenységi kód kiválasztása

Az egyéni vállalkozások tevékenységük elkezdésekor, vagy módosításakor ÖVTJ kódo(ka)t (Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke) kell kiválasztani, míg a társas vállalkozások tevékenységének besorolására  TEÁOR kódok (Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) állnak rendelkezésre. A tevékenységünk besorolásakor főszabályként az önbesorolás elve érvényesül. Ezt segítik a KSH oldalán elérhető részletes leírások az egyes kódokhoz, emellett fordítókulcsok, valamint a különböző keresőprogramok is elérhetők:A kiválasztott tevékenység/ek végzéséhez szükséges szakképesítés-, engedély- és bejelentés kötelezettségek ellenőrzése. Ehhez nyújt segítséget:

 

Hasznos online képzések, tananyagok vállalkozás-indításhoz


Szakértők, akik segítenek az indulásban 


A vállalkozása elindítása a gyakorlatban

Az egyéni vállalkozásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a társas vállalkozásokat pedig a Cégbíróság tartja nyilván, ezért eltér a vállalkozás elindításának folyamata. Egyéni vállalkozás egyedül, vagy a könyvelőnk segítségével is elindítható, míg pélfául egy Kft. esetén szükség lesz ügyvédre

Egyéni vállalkozás indítása

 1. 1.

   


  3. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése a NAV felé:

  4. Nyilvántartásba vétel a gazdasági kamaránál

  • Nem agrár főtevékenység esetén: a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál
   Bővebb információk, teendők: www.csmkik.hu
  • Agrár főtevékenység esetén: Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál
   Bővebb információk, teendők: www.nak.hu

   

  Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése:
  Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szán-dékot a hatóságnak (Kormányhivatal) elektronikus úton (ügyfélkapu hozzáféréssel), vagy személyesen bejelentsük.
  A bejelentést az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni.
  Ha a kérelmező az űrlapot megfelelően töltötte ki, a hatóság automatikusan beszerzi az egyéni vállalkozó:
  Adószámát
  Statisztikai számjelét
  Nyilvántartási számát
  Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes.
  Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához nincs szükség egyéni vállalkozói iga-zolványra. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folyta-tásának nem feltétele, azonban ha az egyéni vállalkozó kéri, a hatóság kiállítja számára az igazolványt. Az igazolvány kiállítása díj és illetékköteles.
  A változások bejelentése:
  Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását a változástól számított 15 napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon a nyilván-tartást vezető szervnek bejelenteni. A változás-bejelentés díj- és illetékmentes.

 2. Társas vállalkozás indítása


  Mit kell tartalmaznia társasági szerződésnek?

  -A gazdasági társaság cégnevét, rövid nevét és székhelyét;
  - A gazdasági társaság tagjait, cégnevük és székhelyük feltüntetését, a gazdasági tár-saság tevékenységi körét; (A tevékenységi kört a TEÁOR számok alapján lehet meg-határozni, amelyet a teaorszamok.hu oldalon is elérünk. A társaság alapításához elég a főtevékenységet meghatározni.)
  - A társaság jegyzett tőkéjét, a jegyzett tőkerendelkezésre bocsátásának módját és ide-jét;
  - A cégjegyzés módját;
  - A vezető tisztségviselők nevét, lakóhelyét azonosító adatait;
  - A gazdasági társaság időtartamát, ha a társaságot meghatározott időre alapítják.
  Ezeken kívül mindazokat a lényeges adatokat, amit a törvény az egyes gazdasági társasági formáknál kötelezően előírt. A törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét; a teljes egészében be nem fizetett pénzbetétek befizetésének módját és esedékességét; az első ügyvezetőt, több ügyvezető esetén a képviselet módját; a cégjegyzés módját stb. Ezek tehát azok a szempontok, amelyekkel érdemes felkészülni akkor, amikor a gazdasági tár-saság leendő tagjai felkeresik az ügyvédet vagy közjegyzőt.
 3.  
 4. Digitális ügyintézés a gyakorlatban

  A cégkapu rendszer lényege, hogy gyorsabb, olcsóbb, átláthatóbb a papír alapú ügyinté-zésnél, idő- és költségmegtakarítás a cégeknek amellett, hogy bevezetésével és használa-tával nagyban csökkenthető a bürokrácia is.
  A cégjegyzéknek valamennyi gazdálkodó szervezet esetében többek között tartalmaz-nia kell a cég hivatalos elérhetőségét, egyben lehetővé téve a cégek és hatóságok közötti e-ügyintézés lehetőségét. Ennek nyilvántartása 2018. január elsejétől kötelező. Az újonnan alakuló gazdálkodó szervezetek a nyilvántartásba vételüket követő 8 napon belül kötelesek regisztrálni. Cégkapu regisztrációra kötelezettek (a teljesség igénye nél-kül): a betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, alapítvá-nyok, egyesületek, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, költségvetési szervek, köz-testületek, az állami vállalat, végrehajtói iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szaba-dalmi ügyvivői iroda, külföldi vállalat fióktelepe, egyéni cég. Ugyanakkor az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu-szolgáltatással jogosultak az elektronikus kap-csolattartásra.

  A bejelentkezést végző cégképviseletre jogosult személy saját maga is lehet cégkapus megbízott, ám a vállalkozáson belül mást is megbízhat az adminisztrációs feladattal, a levelezés kötelezettségével. A több jogosult a központi e-mail címen egy ingyenes tárhe-lyet kezel majd, melyet a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. biztosít a gazdálkodószerve-zetek számára. Ez a tárhely biztonságos, hiteles, igazolja a hivatalos levelezés megtörtén-tét, az ide érkező dokumentumokat kézbesítettnek tekintik.

Hírek


A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara naprakész tájékoztatást kíván nyújtani a vállalkozásoknak a külkereskedelem szempontjából fontos országok aktuális gazdasági helyzetéről, az orsz [...]

2023.01.20.

Az elmúlt években felgyorsult és átalakult a szerződéskötési gyakorlat. Az írásbeliséget egyre gyorsuló ütemben váltja fel az elektronikus úton történő (távollevők közötti) szerz [...]

2022.04.28.

Megjelent a hatósági ár alkalmazására kötelezett kereskedők tájékoztatási kötelezettségét pontosító rendelet, és a kapcsolódó tájékoztatók, arculati elemek. 6 élelmiszer esetébe [...]

2022.01.27.