a) A befejező évfolyam tanulmányi követelményeit nem teljesító (bukott) tanulóval kapcsolatosan, mivel a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a vállalkozásnak tanulói juttatást nem kell fizetnie, illetve a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem csökkenthető a normatíva összegével.

Amennyiben a tanuló tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytatja, a megismételt tanév megkezdésétől csökkentő tételként figyelembe vehető a gyakorlati képzési normatíva.

 

b) A tanulmányi követelményeket a szorgalmi időszak végéig teljesítő tanulóval kapcsolatosan, mivel megilleti a pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig, annak ellenére, hogy a tanuló gyakorlati képzésre nem kötelezhető, a vállalkozás a tanulószerződés megszűnéséig csökkentheti szakképzési hozzájárulási kötelezettségét a gyakorlati képzési normatíva összegével.