A szakképzésről szóló törvény 47. § (1) bekezdése szerint a tanuló gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május hó tizenötödik napjáigjelenti be a nyilvántartást vezető szervnek és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. A megkötött tanulószerződést a gyakorlati képzését szervező szervezet öt munkanapon belül megküldi a nyilvántartást vezető szerv részére ellenjegyzés céljából.

A fentiek miatt az alábbi nyomtatványt kérjük 2018. 05. 15-ig a szakkepzes@csmkik.hu e-mail címre kitöltve visszaküldeni szíveskedjenek.

Kapcsolódó dokumentumok: